Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 18/09/2021 20:59
Bừng sáng vùng biển, đảo

Bừng sáng vùng biển, đảo

Nhờ những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về việc đưa điện đến vùng hải đảo, đến nay, các huyện đảo của cả nước đã có sự thay đổi toàn diện, mở ra ...
1 2 3