Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với chủ trương xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất triển khai thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Ưu tiên thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để trao đổi về các giải pháp phát triển KH&CN, đồng thời ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
KH&CN đóng góp tích cực vào nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang có những chỉ đạo, cơ chế, chính sách cụ thể để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên KH&CN, đổi mới sáng tạo; ưu tiên thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số; hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo hướng tăng năng suất lao động trên cơ sở ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo.... Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng các tiến bộ KH&CN, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thực tế, thời gian qua hoạt động KH&CN của tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đảm bảo kế hoạch, bám sát thực tiễn sản xuất và cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh trong suốt 25 năm qua. Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, hoạt động KH&CN của Vĩnh Phúc so với tiềm năng phát triển còn khá khiêm tốn. KH&CN chưa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động KH&CN còn hạn chế, chủ yếu vẫn từ năng lực hiện có của doanh nghiệp; đầu tư cho KH&CN còn thấp, hiệu quả sử dụng chưa cao.

“Với sự phát triển nhanh của KH&CN, đặc biệt là những cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng, Nhà nước đã nâng tầm vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong Chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng coi phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào KH&CN và đổi mới sáng tạo là 1 trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất- bà Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Theo đó, tại buổi làm việc, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất với Bộ KH&CN các nhóm vấn đề nhằm phát triển mạnh mẽ KH&CN, tạo bứt phá, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, trước mắt phê duyệt một số dự án thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia; nghiên cứu, đề xuất định hướng chất lượng công nghệ trong thu hút đầu tư; tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tập trung nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Đưa KH&CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng

Đánh giá cao hoạt động KH&CN của Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, đặt trọng tâm tăng năng suất lao động dựa trên nền tảng KH&CN; nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh và quản lý xã hội, từng bước khẳng định được vị thế của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ký kết triển khai chương trình phối hợp hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

Việc ứng dụng, chuyển giao KH&CN được lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư đúng và kịp thời; nhiều mô hình sản xuất ứng dụng KH&CN đem lại hiệu quả kinh tế cao; hàm lượng KH&CN đóng góp vào giá trị sản phẩm hàng hóa ngày càng tăng; thị trường KH&CN, quản lý nhà nước về KH&CN có nhiều đổi mới, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế trong cả nước.

Qua báo cáo cho thấy, lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm đến KH&CN, thể hiện rất rõ từ việc ban hành nghị quyết, chương trình, đề án phát triển KH&CN; Hội đồng nhân dân ban hành cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy hoạt động KH&CN, tạo nên những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng cho hay, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí, nhân lực cho hoạt động KH&CN đổi mới sáng tạo, bố trí cán bộ, đào tạo nhân lực và củng cố tổ chức bộ máy cho ngành KH&CN, góp phần đưa KH&CN trở thành một trong các trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy việc tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ các công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ xanh - sạch, bảo vệ môi trường từ các dự án đầu tư nước ngoài; sớm xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thu hút đầu tư của doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN.

Bên cạnh đó, áp dụng tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá gắn với công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước phát triển kinh số để hội nhập; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao hoạt động KH&CN để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, sinh thái, du lịch, đô thị và những nhiệm vụ lớn của tỉnh.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao hiệu quả trong phối hợp chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các hoạt động KH&CN tại tỉnh Vĩnh Phúc; huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, thúc đẩy hoạt động KH&CN góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng Vĩnh Phúc thực sự trở thành một địa bàn năng động, có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng”, phấn đấu đến năm 2025 Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước.

Quỳnh Nga

Tin mới nhất

Chuyển giao khoa học - công nghệ đến vùng miền núi: Mở cánh cửa phát triển bền vững

Chuyển giao khoa học - công nghệ đến vùng miền núi: Mở cánh cửa phát triển bền vững

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ (KH&CN), kỹ thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN trong giai đoạn tới.
Cần những đột phá để Khánh Hòa thực sự là cực tăng trưởng Duyên hải Nam Trung Bộ

Cần những đột phá để Khánh Hòa thực sự là cực tăng trưởng Duyên hải Nam Trung Bộ

Qua 10 năm thực hiện hiện kết luận số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Chính trị khóa XI, tỉnh Khánh Hoà đã khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế, trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia, có thương hiệu quốc tế; từng bước trở thành một cực tăng trưởng trong khu vực.
Hà Giang: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

Hà Giang: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) thông qua hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND) về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp. Hiện nay việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản ở Hà Giang đang được đẩy mạnh…

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và cơ sở dữ liệu cho giám sát và đánh giá tác động của VPA/FLEGT đến người dân tộc thiểu số

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và cơ sở dữ liệu cho giám sát và đánh giá tác động của VPA/FLEGT đến người dân tộc thiểu số

Ngày 3/12/2021 tại Khách sạn Khăn Quang Đỏ - TP. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp tham vấn “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và cơ sở dữ liệu cho giám sát và đánh giá tác động của VPA/FLEGT đến người dân tộc thiểu số”.
Kinh tế dưới tán rừng: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Kinh tế dưới tán rừng: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Với sự đa dạng về tài nguyên rừng, địa hình, khí hậu, văn hóa… các tỉnh trung du miền núi phía Bắc có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế dưới tán rừng. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác sử dụng theo hướng đa mục đích.
Lạng Sơn: Tập trung nguồn lực để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bứt phá

Lạng Sơn: Tập trung nguồn lực để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bứt phá

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, phía Đông Bắc Tổ quốc, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 83,16% dân số toàn tỉnh. Do đó, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung là mục tiêu của tỉnh.
Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Ngày mai (24/11), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra và được bàn thảo sâu hơn trong hội nghị lần này.
Mèo Vạc: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực thế mạnh

Mèo Vạc: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực thế mạnh

Nằm trong địa bàn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), huyện Mèo Vạc được biết đến với dòng sông Nho Quế chảy qua, đỉnh Mã Pì Lèng hùng vĩ, nổi tiếng với chợ tình Khâu Vai, nhiều loại dược liệu quí và nông thổ sản... Để tạo sức bật cho kinh tế, phát triển theo hướng bền vững tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới, chính quyền, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã, đang tập trung thu hút đầu tư, khai thác những lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Lạng Sơn: Mục tiêu đến năm 2030 không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn

Lạng Sơn: Mục tiêu đến năm 2030 không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội quan tâm thực hiện đồng bộ, tích cực, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững.
Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Quang (Hà Giang):  Nỗ lực và thành tích đáng ghi nhận

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Quang (Hà Giang): Nỗ lực và thành tích đáng ghi nhận

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự quyết tâm, nhân dân huyện Bắc Quang, Hà Giang đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, năm 2021, huyện Bắc Quang đã có 4 xã đăng ký thi đua về đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 13/23 xã, thị trấn.
Chủ tịch Quốc hội: Càng lúc khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng phát huy cao độ

Chủ tịch Quốc hội: Càng lúc khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng phát huy cao độ

Ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).
Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ: Cần liên kết để phát triển hơn nữa

Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ: Cần liên kết để phát triển hơn nữa

Nằm trong chương trình xây dựng Báo cáo Tổng kết nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020”, sáng ngày 16/11, tại Lào Cai, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học: “Định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Quản Bạ (Hà Giang): Xã hội hóa hệ thống đèn đường giao thông

Quản Bạ (Hà Giang): Xã hội hóa hệ thống đèn đường giao thông

Với hiệu quả của chương trình “thắp sáng đường làng”, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã khuyến khích các xã, thị trấn và người dân nhân rộng mô hình này ra toàn huyện. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại từng thôn, xóm nơi đây.
Kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp chuyển giao khoa học - công nghệ tại các tỉnh miền núi

Kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp chuyển giao khoa học - công nghệ tại các tỉnh miền núi

Khoa học và công nghệ (KH&CN) được nhận định là đòn bẩy tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, nhất là khu vực miền núi. Điều đó đặc biệt đúng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Việc áp dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ sẽ tạo ra nhiều sản phẩm mới, tăng năng suất lao động cũng như khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường… Ông Đỗ Hoàng Phương - Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) - đã có chia sẻ xoay quanh vấn đề này với Báo Công Thương.
Tăng cường quản lý rủi ro trọng điểm về hải quan

Tăng cường quản lý rủi ro trọng điểm về hải quan

Ngành hải quan Việt Nam, đang nỗ lực trong việc áp dụng phương thức quản lý rủi ro trọng điểm nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng, lô hàng xuất nhập khẩu có dấu hiệu rủi ro vi phạm pháp luật.
Bắc Giang: Nâng hạng cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Bắc Giang: Nâng hạng cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Là tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, nên nhiều xã, huyện ở Bắc Giang còn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận công nghệ cũng như điều kiện mới để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vượt qua rào cản, nhiều địa phương đã chủ động nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Khoa học và công nghệ: Tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn vùng sâu, vùng xa

Khoa học và công nghệ: Tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn vùng sâu, vùng xa

Để đưa nông nghiệp, nông thôn các tỉnh vùng sâu, vùng xa, miền núi phát triển cần tăng cường việc triển khai các chương trình khoa học công nghệ, đồng thời, tăng cường nguồn lực, đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho nông thôn, góp phần hỗ trợ người dân ở khu vực này vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh.
Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng thương mại biên giới, thúc đẩy xuất nhập khẩu

Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng thương mại biên giới, thúc đẩy xuất nhập khẩu

Là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào, Trung Quốc, Điện Biên đang có nhiều tiềm năng để phát triển thương mại biên giới. Để tạo động lực phát triển, tỉnh kiến nghị, cần tăng cường ưu tiên hỗ trợ nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại biên giới nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới.
Phân định rõ miền núi, vùng cao để xây dựng và áp dụng chính sách phát triển kinh tế xã hội

Phân định rõ miền núi, vùng cao để xây dựng và áp dụng chính sách phát triển kinh tế xã hội

Trong khuôn khổ chương trình Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo các đại biểu, việc phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao là cần thiết, để làm cơ sở, căn cứ cho việc tổ chức các giải pháp quản lý nhà nước và xây dựng một số chính sách phù hợp về đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội nhằm ổn định đời sống cho người dân.
Tạo cơ chế, chính sách đột phá tăng cường nguồn điện khu vực biên giới

Tạo cơ chế, chính sách đột phá tăng cường nguồn điện khu vực biên giới

Với 44% trong tổng sản lượng điện toàn quốc, khu vực biên giới nói chung đã đóng góp vào việc cung cấp năng lượng chung của cả nước. Tuy nhiên, hiện việc đầu tư phát triển hạ tầng điện khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, tỷ lệ các thôn, bản chưa có lưới điện quốc gia còn khá cao. Do đó, việc ưu tiên bố trí phân bổ vốn ngân sách để đầu tư hạ tầng điện cho khu vực này là hết sức cần thiết.
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Cần ưu tiên nguồn lực phát triển

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Cần ưu tiên nguồn lực phát triển

Mặc dù kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước cải thiện trong thời gian qua, nhưng đây vẫn được coi là “lõi nghèo của cả nước”. Theo đó, trong xây dựng chính sách và phân bổ nguồn lực cần xem xét đến những đặc điểm khó khăn, đặc thù của vùng và tiếp tục quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư.
Lạng Sơn: Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chịu ảnh hưởng lớn của Covid-19

Lạng Sơn: Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chịu ảnh hưởng lớn của Covid-19

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ đối với khu vực này trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc.
Đưa khoa học và công nghệ đến miền núi: Tập trung đúng mục tiêu, tránh dàn trải

Đưa khoa học và công nghệ đến miền núi: Tập trung đúng mục tiêu, tránh dàn trải

Để thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu quả, cần tập trung đúng mục tiêu, tránh dàn trải, chú trọng nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm vào các mô hình kinh tế, phát minh sáng chế, kinh phí phù hợp với nhu cầu và tập quán dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động