Thủ tướng trả lời chất vấn và kiến nghị của đại biểu Quốc hội về ngành mía đường

Liên quan hội nhập quốc tế của ngành mía đường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh) các nội dung chất vấn và kiến nghị một số giải pháp khẩn cấp, cần thiết để bảo vệ ngành mía đường Việt Nam trong quá trình hội nhập ATIGA.

Thủ tướng cho biết, một số nội dung chất vấn và ý kiến của đại biểu Thạch Phước Bình cũng là nội dung mà một số đại biểu và đoàn đại biểu quốc hội khác và Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã kiến nghị, chất vấn Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan trong thời gian gần đây. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng hợp, nghiên cứu toàn bộ các nội dung chất vấn, kiến nghị để có giải pháp xử lý tổng thể đối với các vấn đề của ngành mía đường từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của ngành mía đường trong bối cảnh hội nhập.

Trước những khó khăn của ngành mía đường trong quá trình hội nhập, ngày 18/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ làm việc với các bộ, ngành, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng và Hiệp hội Mía đường Việt Nam bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường. Quan điểm của Chính phủ là chúng ta cần chủ động nâng cao năng lực, sẵn sàng cạnh tranh để hội nhập quốc tế một cách bình đẳng với tinh thần độc lập, tự cường; chấp nhận chuyển đổi một số vùng sản xuất mía không hiệu quả, đào thải nhà máy đường thua lỗ, yếu kém theo quy luật của thị trường; hình thành vùng nguyên liệu mía gắn với nhà máy đường sản xuất hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Ngành mía đường cần nhìn nhận thẳng thắn, phân tích thấu đáo các thách thức, yêu cầu đặt ra để có giải pháp, đối sách phù hợp nhằm cơ cấu thực chất hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát huy hơn nữa các lợi thế của ngành nhằm cải thiện năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của các nhà máy sản xuất đường, phát triển ngành mía đường phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Sau cuộc họp trên, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công Thương áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế để bảo vệ sản xuất mía đường trong nước; áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với đường lòng siro ngô và các loại chất tạo ngọt khác; tăng cường chống buôn lậu đường, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường quản lý thị trường, chống gian lận thương mại; rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giá điện đồng phát từ bã mía phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại quyết liệt hơn; xử lý nghiêm các cán bộ liên quan đến bảo kê cho nhập khẩu đường lậu trái phép.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét tổng thể những vùng bị hạn hán, khó khăn, để khoanh hoặc giãn nợ cho nông dân trồng mía; xem xét tiếp tục cho vay vốn ưu đãi với hoạt động trồng mía, chế biến đường tại những khu vực có hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hàng năm có nguồn kinh phí cho công tác nghiên cứu giống mía mới, cơ giới hóa, thủy lợi hóa những vùng mía tập trung; phối hợp với Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia… áp dụng các hàng rào kỹ thuật và các công cụ phòng vệ để kiểm soát đường nhập khẩu theo thông lệ và kinh nghiệm quốc tế; đẩy mạnh hoạt động liên kết giữa nhà máy chế biến đường và các hộ nông dân trồng mía.

Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, nêu rõ quan điểm phát triển, xác định cụ thể các nhiệm vụ trước mắt và dài hạn của từng bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội Mía đường Việt Nam. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan để xây dựng, trong đó có nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của đại biểu Quốc hội để xác định các giải pháp cấp bách, lâu dài, phù hợp, tạo điều kiện cho ngành mía đường vượt qua khó khăn, phát triển bền vững. Sau khi Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được giao.

thu tuong tra loi chat van va kien nghi cua dai bieu quoc hoi ve nganh mia duong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp thường trực Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường

Liên quan đến các vấn đề cụ thể mà đại biểu Thạch Phước Bình kiến nghị, như: Về thành lập một cơ chế tham vấn dạng ủy ban với đại diện nhiều bên liên quan từ các bộ ngành đến đại diện doanh nghiệp và nông dân… nhằm tham vấn cho Chính phủ về cân đối cung cầu đường…, Thủ tướng nhận định, theo pháp luật hiện hành, việc thành lập một cơ chế liên ngành như kiến nghị của đại biểu Quốc hội là chưa đủ căn cứ pháp lý, chưa có tiền lệ, chưa phù hợp yêu cầu tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước. Để giải quyết kiến nghị này, Thủ tướng sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành chức năng nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao để đáp ứng yêu cầu và mong đợi của đại biểu Quốc hội.

Đối với kiến nghị điều chỉnh Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT bổ sung vào điều 18 về trình tự thủ tục cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đối với mặt hàng đường phải có hợp đồng nhượng quyền sản xuất, sang chiết, phối trộn, đóng gói mặt hàng đường với một đơn vị thành viên sản xuất của Hiệp hội Mía đường Việt Nam; điều chỉnh Thông tư 01/VBHN-BNNPTNT ngày 18/05/2018, theo hướng điều chỉnh điều 7, thuộc chương II về yêu cầu truy xuất nguồn gốc thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn, đối với mặt hàng đường hồ sơ truy xuất phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sản xuất, sang chiết, phối trộn, đóng gói mặt hàng đường với một đơn vị thành viên của Hiệp hội Mía đường Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT đã hết hiệu lực và được thay thế bởi thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 7 tháng 2 năm 2019 và Thông tư 01/VBHN-BNNPTNT, đây là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, không điều chỉnh các vấn đề về quản lý thương mại. Các kiến nghị đại biểu Thạch Phước Bình nêu sẽ được nghiên cứu trong khuôn khổ Luật Đầu tư khi xem xét điều kiện kinh doanh của các cơ sở chế biến, kinh doanh đường (nếu có).

Đối với kiến nghị điều chỉnh Thông tư 38/2015/BTC của Bộ Tài chính, bổ sung các quy định về kho chứa riêng biệt đối với đường nhập khẩu, sản phẩm đường sản xuất xuất khẩu…, theo Thủ tướng, hoạt động sản xuất, xuất khẩu thực hiện theo Luật Hải quan và các nghị định, thông tư liên quan, đã quy định cụ thể về quản lý dữ liệu thông tin sổ sách, chứng từ kế toán đối với hàng hóa xuất khẩu, trong đó có mặt hàng đường. Hiện Bộ Tài chính đang rà soát lại các thông tư này và thông tư 39/2018/TT-BTC theo hướng giảm thủ tục hành chính, ngăn ngừa gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cập nhật các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ ngành mía đường (nếu có); đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra, tăng cường phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với mặt hàng đường. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu vấn đề này, nếu cần thiết sẽ đề xuất sửa đổi Luật Quản lý ngoại thương.

Về kiến nghị đàm phán với ASEAN đưa sản phẩm đường vào Schedule E của biểu thuế để được áp dụng điều khoản số 24 của Hiệp định ATIGA về đối xử đặc biệt với mặt hàng nhạy cảm là gạo và đường, từ đầu năm 2019, Bộ Công Thương đã tìm hiểu khả năng áp dụng nghị định thư này trong trường hợp của Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ 30 của Ủy ban điều phối thực hiện ATIGA tháng 6/2019, Việt Nam đã chính thức yêu cầu bộ phận pháp lý và giám sát hiệp định (LSAD) của Ban Thư ký ASEAN làm rõ một số quy định của nghị định thư về đối xử đặc biệt đối với mặt hàng gạo và đường. Tại Hội nghị CCA lần thứ 32, tháng 2/2020, bộ phận pháp lý và giám sát hiệp định của Ban Thư ký ASEAN đã không đưa ra được câu trả lời lời cho phía Việt Nam liên quan đến nội dung nêu trên. Đại diện Việt Nam đã kiên quyết yêu cầu đưa vào nội dung biên bản kỳ họp CCA lần thứ 32 về việc LSAD chưa có câu trả lời cho Việt Nam, khẳng định, đây là nội dung liên quan đến các nước thành viên ASEAN bao gồm có Philippine, Indonesia không riêng của Việt Nam, Ban Thư ký ASEAN phải có nội dung giải thích rõ ràng cho phía Việt Nam vào kỳ họp tới. Theo đó, Ban thư ký ASEAN đã ghi nhận và sẽ nghiên cứu thêm để có câu trả lời cho Việt Nam vào kỳ họp tiếp theo. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên các cuộc họp của ASEAN đang bị hoãn lại, khi có kết quả, Bộ Công Thương sẽ cập nhật báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thông tin đến đại biểu Quốc hội .

Liên quan đến kiến nghị về tính giá FIT điện đồng phát bã mía bằng với giá FIT điện sinh khối với mức giá tương đương Thái Lan và Philippines, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 08 2020/QĐ-TTg ngày 5/3/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2014/QĐ-TTg, theo đó giá điện sinh khối từ các dự án đồng phát nhiệt điện biểu giá mua tại điểm giao nhận là 1634 đồng/1 kWh, tương đương 7,03 USCent/kWk (mức cũ là 5,8 USCent/kWk), tức đã tăng hơn 30% so với quy định trước đây. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi hiệu quả của các dự án đồng phát nhiệt điện từ các nhà máy đường để nghiên cứu sửa đổi khi cần thiết.

Đối với kiến nghị điều chỉnh Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT, bổ sung sản phẩm mía và đường từ mía vào danh mục sản phẩm chủ lực quốc gia, được hỗ trợ theo nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, Thủ tướng cho rằng, khuyến khích phát triển các sản phẩm chủ lực quốc gia cần có một số tiêu chí phù hợp đối với sản phẩm, xem xét trên tổng thể cơ cấu ngành nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, trong đó xác định rõ nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia là những sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên và thịt lợn, thịt gia cầm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định có 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Sản phẩm mía và đường từ mía chưa đáp ứng được tiêu chí, bổ sung vào danh mục sản phẩm chủ lực quốc gia là chưa phù hợp. Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định, mía và các sản phẩm từ mía vẫn được hưởng các hỗ trợ tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, nếu có những dự án đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định này.

Ngọc Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kinh tế Việt Nam chịu tác động như thế nào từ "làn sóng tăng lãi suất" của các quốc gia?

Kinh tế Việt Nam chịu tác động như thế nào từ "làn sóng tăng lãi suất" của các quốc gia?

Nhiều quốc gia trên thế giới điều chỉnh lãi suất, điều này sẽ ít nhiều tác động đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ nay đến cuối năm.
Thành phố Hồ Chí Minh: Làm gì để tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ cao cấp

Thành phố Hồ Chí Minh: Làm gì để tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ cao cấp

Theo TS Hoàng An Quốc, thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.
Thủ tướng Chính phủ: Tuyệt đối không chủ quan trong điều hành kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Chính phủ: Tuyệt đối không chủ quan trong điều hành kinh tế vĩ mô

Quan điểm định hướng chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian tới là tuyệt đối không được chủ quan, nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế và trong nước.
Vùng đồng bằng sông Hồng: Hiến kế phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế biển

Vùng đồng bằng sông Hồng: Hiến kế phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế biển

Chiều 26/7, tại Nam Định, đã diễn ra Hội thảo “Phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Hóa giải áp lực lạm phát

Hóa giải áp lực lạm phát

Giữa những tín hiệu vui của nền kinh tế trong nửa đầu năm 2022 thì câu chuyện hóa giải áp lực lạm phát được coi là thành công bước đầu.

Tin cùng chuyên mục

Không xem nhẹ áp lực lạm phát những tháng cuối năm

Không xem nhẹ áp lực lạm phát những tháng cuối năm

Lạm phát cơ bản 6 tháng đầu năm tương đối thấp với 2,44%, nhưng theo các chuyên gia kinh tế, áp lực những tháng cuối năm không thể xem nhẹ.
Khai mạc "Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc - VIKO30"

Khai mạc "Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc - VIKO30"

Diễn đàn VIKO30 chính thức khai mạc sáng 22/7 tại TP. Hồ Chí Minh là 1 hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.
Bộ Công Thương và VCCI đề nghị xem xét lại quan điểm đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Bộ Công Thương và VCCI đề nghị xem xét lại quan điểm đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đang áp dụng đối với các mặt hàng xăng là 7-10%, con số tương đối lớn trong cơ cấu giá xăng dầu.
Vùng đồng bằng sông Hồng: Thu hút đầu tư phải có chọn lọc, không chạy theo số lượng

Vùng đồng bằng sông Hồng: Thu hút đầu tư phải có chọn lọc, không chạy theo số lượng

Theo các chuyên gia, vùng đồng bằng sông Hồng cần lựa chọn kỹ càng các dự án đầu tư, không chạy theo số lượng và làm sao tạo ra giá trị gia tăng cao nhất.
Toạ đàm: Dự thảo Thông tư quy định về phát triển hạ tầng thương mại

Toạ đàm: Dự thảo Thông tư quy định về phát triển hạ tầng thương mại

Toạ đàm được tổ chức nhằm làm rõ hơn về những quy định tại dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số hạ tầng thương mại.
Tìm hướng phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng

Tìm hướng phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 19/7, tại Bắc Ninh sẽ diễn ra Hội thảo “Phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Triển vọng kinh tế số và thách thức chất lượng nguồn nhân lực

Triển vọng kinh tế số và thách thức chất lượng nguồn nhân lực

Nếu được tận dụng tối đa, kinh tế số có thể mang lại giá trị hàng năm lên tới 1.733 nghìn tỷ đồng cho Việt Nam vào năm 2030.
Cách nào xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ?

Cách nào xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ?

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.
Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Với các đặc điểm và tiềm năng đang có, vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.
Nghị quyết số 18-NQ/TW:Tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai

Nghị quyết số 18-NQ/TW:Tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.
Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 3: Chọn thời điểm thích hợp để tái khởi động

Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 3: Chọn thời điểm thích hợp để tái khởi động

Nhiều chuyên gia cho rằng, với ưu điểm của điện hạt nhân và bối cảnh mới, Việt Nam cũng cần nghiên cứu, lựa chọn thời điểm thích hợp để tái khởi động.
Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân- Bài 2: Nguồn điện sạch, đa lợi ích

Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân- Bài 2: Nguồn điện sạch, đa lợi ích

Dù vẫn còn những e ngại và nhiều ý kiến trái chiều về rủi ro điện hạt nhân nhưng chúng ta không thể phủ nhận được ưu điểm của nguồn điện này.
Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 1: Xu hướng điện hạt nhân toàn cầu

Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 1: Xu hướng điện hạt nhân toàn cầu

Cuộc khủng hoảng năng lượng vì nhiều lý do đã khiến nhiều quốc gia xem xét lại chính sách phát triển năng lượng của mình, trong đó có Điện hạt nhân.
Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới

Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới

Cần đánh giá lại tiềm năng và lợi thế phát triển vùng, của từng địa phương để liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đạt hiệu quả thời gian tới.
Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới.
Sắp diễn ra Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sắp diễn ra Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”.
Làm chủ mạng xã hội

Làm chủ mạng xã hội

Mạng xã hội là kênh quan trọng để đưa thông tin đến với nhiều người. Tuy nhiên, có một số phóng viên, nhà báo dùng mạng xã hội với mục đích riêng gây hoang mang
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác quản lý đô thị

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác quản lý đô thị

Phó Thủ tướng lưu ý, cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác phát triển đô thị và quản lý đô thị.
Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn cho đô thị thông minh

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn cho đô thị thông minh

Hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch đô thị thông minh và hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thông minh chưa được ban hành đầy đủ và đồng bộ.
Động lực mới của nền kinh tế Việt Nam

Động lực mới của nền kinh tế Việt Nam

Dư luận rất quan tâm những ý kiến của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 vừa được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động