Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 20/02/2020 00:37
nhiem vu trong tam

Nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại (CN&TM) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành Công Thương.