Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 13/04/2021 05:20
Đi vào chiều sâu, bền vững

Đi vào chiều sâu, bền vững

Sau gần 10 năm triển khai, đến nay, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu năm 2020. Nhiệm vụ đặt ...
Bình Thuận: Xây dựng xã kiểu mẫu

Bình Thuận: Xây dựng xã kiểu mẫu

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành phong trào thi đua có lan tỏa trên khắp các ...