Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/08/2020 12:40

Bình Thuận: Xây dựng xã kiểu mẫu

16:00 | 10/04/2019
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành phong trào thi đua có lan tỏa trên khắp các vùng nông thôn nơi đây. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2019 là 60/96 xã.

Thu hút đông đảo nhân dân tham gia

Đến nay toàn tỉnh Bình Thuận có 56 xã đạt chuẩn NTM, chiếm hơn 58% tổng số xã (tỷ lệ của cả nước là 42,76%). Việc thực hiện đạt chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM góp phần giúp tỉnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người ở 96 xã vùng nông thôn năm 2018 đạt 37,2 triệu đồng/người/năm (tăng 3,2 triệu đồng/người/năm so với 2017); hiện còn 6.147 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,29% so với tổng số hộ vùng nông thôn (186.871 hộ), giảm 0,38% so với cuối năm 2017; bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện và nâng cấp rõ.

binh thuan xay dung xa kieu mau
Phan Thiết đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019

Theo Bà Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, để nâng cao chất lượng xây dựng NTM tỉnh đã đẩy mạnh huy động các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trên cơ sở lấy hiệu quả kinh tế và thu nhập của người dân làm mục tiêu, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tập trung vào các cây trồng lợi thế của tỉnh…

Từ những hoạt động này, phong trào xây dựng NTM ở Bình Thuận đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, Hội Nông dân các cấp đã vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp hơn 608 triệu đồng và 632 ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn; Đoàn thanh niên các cấp đã vận động đoàn viên đóng góp 35 triệu đồng, hàng ngàn ngày công tổ chức 327 đợt tuyên truyền cho 5.455 người dân về ý thức bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường; xây dựng 10 tuyến đường văn minh đô thị; nạo vét, khơi thông 56,4 km kênh mương, bê tông 1,75 km đường, phát quang 10,3 km đường, trồng mới 10.000 cây xanh...

Phấn đấu thêm 4 xã đạt chuẩn

Năm 2019, Bình Thuận phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2019 là 60/96 xã. Để đạt được mục tiêu trên, Bình Thuận sẽ tập trung triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Giảm nghèo bền vững; Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM…

Ngoài ra, Bình Thuận cũng chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng và vận động toàn xã hội tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục triển khai các mô hình bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn… Đối với các xã đăng ký về đích NTM trong năm 2019, các địa phương tập trung giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt, đồng thời đưa ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và lồng ghép cân đối nguồn lực, huy động sự tham gia của nhân dân để thực hiện các tiêu chí còn lại.

Đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục giữ vững, bảo đảm phát triển bền vững và thực hiện nâng chuẩn hướng đến xây dựng xã kiểu mẫu. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018, cần phải bảo đảm có tổ chức sản xuất nông nghiệp bài bản, sản xuất có liên kết, mức sống của người dân được tăng lên, bộ mặt nông thôn khác hẳn, người dân thực sự hài lòng và phấn khởi; tuyệt đối không chạy theo thành tích…

Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019 của Bình Thuận là 987.111 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 142.896 triệu đồng, ngân sách địa phương, nguồn vốn lồng ghép 649.081 triệu đồng; huy động doanh nghiệp 141.026 triệu đồng; huy động cộng đồng dân cư 54.108 triệu đồng.

Thanh Thanh