Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 02:06

Nghệ An có thêm 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới

14:59 | 05/01/2021
Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An xét công nhận 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Tất cả các xã được xét công nhận đợt này đều không nợ đọng.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, các địa phương sau khi ký cam kết với tỉnh đã quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.

Nghệ An có thêm 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cả 36 xã không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2020, tổng nguồn vốn Nghệ An huy động đầu tư và xây dựng NTM trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước gần 2.000 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là hơn 2.000 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 450.000 triệu đồng; vốn tín dụng hơn 5.000 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, thời gian qua tỉnh đã tập trung chỉ đạo đối với các huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí và hoàn thiện các hồ sơ liên quan; ưu tiên bố trí các nguồn lực, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách giúp các xã rừng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí...

Đối với các xã, tiếp tục hoàn thiện nâng cao tiêu chí đã đạt được một cách đồng bộ, bền vững, toàn diện; xem xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hạn chế huy động quá sức dân.

Thời điểm cuối năm 2020, Nghệ An có thêm 34 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 280 xã (đạt 68,36%), số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,5 tiêu chí/xã.

34 xã được xét về đích NTM năm 2020, gồm: Vĩnh Sơn (Anh Sơn); Nghi Quang, Nghi Phương, Nghi Yên, Nghi Thuận, Nghi Kiều, Nghi Tiến, Nghi Thiết (Nghi Lộc); Quỳnh Long, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Tân, Quỳnh Hoa, Tiến Thủy; Sơn Hải (Quỳnh Lưu); Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Lam, Hưng Thịnh (Hưng Nguyên); Nghĩa An (Nghĩa Đàn); Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lợi; Minh Châu (Diễn Châu); Thanh Long, Thanh Nho (Thanh Chương); Bài Sơn, Nhân Sơn, Minh Sơn, Trù Sơn, Giang Sơn Đông (Đô Lương); Chi Khê (Con Cuông) và Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng mai).

2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020: Kim Liên (Nam Đàn) và Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu).

Mộc Miên