Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 01/03/2021 11:28

Năm 2020: Cao Bằng phấn đấu 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới

14:49 | 13/11/2020
Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sau 10 năm triển khai thực hiện (2010-2020) Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng đã phấn đấu 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2010, tỉnh Cao Bằng có 177/199 xã trong diện thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua đánh giá tại thời điểm triển khai (rà soát 165 xã /177 xã) bình quân tiêu chí các xã là 2,0 tiêu chí/xã. Có 3 xã đạt trên 10 tiêu chí, 13 xã từ 5 - 9 tiêu chí; có tới 134 xã đạt từ 1- 4 tiêu chí; 15 xã không có tiêu chí nào đạt chuẩn.

0545-1-copy
Cao Bằng phấn đấu 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngay từ đầu, tỉnh Cao Bằng đã gặp phải vô vàn khó khăn, thách thức khi triển khai chương trình này. Điểm xuất phát ở khu vực nông thôn so với bộ tiêu chí quá thấp; thiếu nguồn lực xây dựng NTM; ngoài ra, nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng NTM, các cấp ngành (đặc biệt là ở cấp xã) vẫn coi chương trình xây dựng NTM như những dự án đầu tư nên có tư tưởng, có kinh phí thì mới triển khai thực hiện, trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước… Điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập thấp.

Trong khi đó sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, manh mún, chủ yếu là sản xuất các loại cây lương thực như lúa, ngô, sắn, đỗ tương. Việc liên tục đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, giống mới vào sản xuất gặp nhiều khó khăn, dẫn đến rất khó thực hiện nhóm tiêu chí về kinh tế và phát triển sản xuất. Hệ thống hạ tầng cơ sở vùng nông thôn còn thiếu và không đồng bộ…

0547-2-copy
Sự quyết tâm chính trị cao
0548-3-copy
0550-3b-copy
Nông nghiệp được phát triển chú trọng chất lượng và hiệu quả

Với sự quyết tâm chính trị cao, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nông thôn tiếp tục có nhiều đổi thay, nông nghiệp được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và hiệu quả, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đều tăng qua các năm, góp phần từng bước ổn định và nâng cao chất lượng đời sống dân cư nông thôn.

Tính đến hết năm 2018, tỉnh Cao Bằng có 15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã. Các tiêu chí đạt chuẩn hàng năm vẫn tăng cao, từ chỗ có 134 xã dưới 5 tiêu chí đến hết năm 2020, dự kiến đạt bình quân 12 tiêu chí/xã.

0551-4-copy
Tuyên truyền cổ động trực quan xây dựng nông thôn mới được chú trọng
0552-5-copy
Giao thông liên huyện, liên xã khang trang sạch đẹp
0554-6-copy
Liên thôn, bản cũng đã được bê tông hóa

Đến nay người dân đã nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM, qua đó đã chủ động tích cực tham gia dưới nhiều hình thức nhằm góp phần vào thành công trong xây dựng NTM ngày hôm nay và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.

0555-7-copy
Hệ thống trường học khá khang trang
0558-9-copy
Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cao Bằng phấn đấu có ít nhất 2 huyện có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM; 50 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 10% số xã đạt NTM nâng cao; 180/448 xóm của các xã khó khăn, khu vực biên giới đạt chuẩn NTM; Bình quân tiêu chí NTM đạt 15,5 tiêu chí/xã và không có xã dưới 10 tiêu chí. Tỉnh cũng phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2030 có một huyện đạt chuẩn huyện NTM, trên 10% số xã đạt NTM...

0556-8-copy
Cảnh quan đẹp để phát triển du lịch là chìa khóa xây dựng NTM

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng cần: Tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp; tiếp cận cơ chế chính sách thực hiện chương trình theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững; huy động tối đa các nguồn lực xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng nông thôn, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự nông thôn. Đồng thời, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện chương trình NTM, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc xem xét thôn, xã, huyện đạt chuẩn NTM.

Phạm Tiệp