Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 28/02/2020 00:14
san sang ung pho thien tai mua kho

Sẵn sàng ứng phó thiên tai mùa khô

Là đơn vị quản lý, vận hành các đường dây truyền tải ở khu vực có địa hình phức tạp và thời tiết khắc nghiệt nhất cả nước, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) ...