Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng núi phía Bắc

Kinh tế - xã hội Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên để tạo sự bứt phá, cần gia tăng động lực tăng trưởng cho vùng.
Chính sách thuế - hải quan: Hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Quảng Ninh: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Có tiềm năng nhưng chưa khai thác hiệu quả

Trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh do Tổ chức Hợp tác quốc tế Cộng hoà Liên bang Đức (GIZ) tài trợ, sáng 27/10, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo: Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp độ vùng ở Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng núi phía Bắc
Hội thảo tập trung rà soát khung pháp lý về thể chế kinh tế vùng, cơ chế liên kết vùng, khung chính sách liên quan đến xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng

Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề, bao gồm: Thứ nhất, rà soát khung pháp lý về thể chế kinh tế vùng, cơ chế liên kết vùng, khung chính sách liên quan đến xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng; Thứ hai, phân tích kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mục tiêu kinh tế - xã hội cấp vùng tại các quốc gia: Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia; Thứ ba, các yêu cầu và điều kiện cần thiết đối với xây dựng mục tiêu cấp độ vùng từ đó kiến nghị các giải pháp và lộ trình xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp độ vùng đối với Trung du và Miền núi phía Bắc.

Các chỉ tiêu hiện có đều cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trong những năm qua. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bước đầu được triển khai có hiệu quả. Nhóm chính sách vùng Trung du và Miền núi phía Bắc và chỉ tiêu kinh tế - xã hội đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xem xét, thông qua, bước đầu bảo đảm tính khả thi và có thể đo lường, giám sát được về phương pháp và yêu cầu thống kê. Động lực tăng trưởng kinh tế xã hội khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc bước đầu được hình thành.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Ban Nghiên cứu tổng hợp (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương): Trung du và Miền núi phía Bắc là vùng khó khăn nhất cả nước. Đây cũng là vùng có tiềm năng phát triển nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Cụ thể, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong vùng xấp xỉ mức bình quân cả nước (26,1%); số doanh nghiệp đang hoạt động ở vùng tính đến cuối năm 2021 chỉ chiếm 4,3% tổng số doanh nghiệp cả nước; thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh bằng 82,7% mức trung bình toàn quốc; đầu tư nước ngoài vào vùng Trung du và Miền núi phía Bắc còn rất hạn chế, đến cuối năm 2021 luỹ kế tổng số các dự án đầu tư nước ngoài vào vùng chỉ chiếm 3,4% tổng số dự án đầu tư nước ngoài của cả nước.

Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng núi phía Bắc
Thúc đẩy liên kết vùng tạo cơ hội cho Trung du và Miền núi phía Bắc khai thác tốt tiềm năng

Tăng cường liên kết nội vùng và ngoại vùng

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nguyên nhân khiến Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc chưa phát huy được tiềm năng vào tăng trưởng là do: Chưa có thể chế trực tiếp sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá một số chỉ tiêu cấp vùng một cách định kỳ, nhằm phục vụ công tác điều hành, phương pháp tính toán thu thập số liệu và gộp từ số liệu cấp địa phương trong vùng lên số liệu cấp vùng đang còn hoàn thiện; Quy hoạch định hướng phát triển cho vùng trên cơ sở tính đặc thù của các địa phương trong vùng còn hạn chế. Trong khi đó, phân cấp thực hiện chưa rõ ràng, nguồn lực để đảm bảo xây dựng, điều chỉnh và theo dõi giám sát các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội ở địa phương trong vùng còn khó khăn.

Bản thân các chỉ tiêu đánh giá phát triển vùng hiện nay vẫn chỉ cộng gộp từ các địa phương nên chưa đánh giá được hết đặc thù của từng địa phương trong vùng. Trong khi, phân cấp xây dựng, triển khai và đánh giá mục tiêu vẫn còn nhiều lúng túng, đặc biệt là ở cấp địa phương. Hội đồng điều phối vùng đã được thành lập nhưng chưa có quy chế hoạt động, chưa có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân, quy chế thi đua, cơ sở khen thưởng, xử phạt tập thể nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến năm 2030, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc cần thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế vùng và liên kết vùng, nhằm tạo động lực cho phát huy lợi thế so sánh của cả vùng và từng địa phương trong vùng; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, trong đó có nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thống kê Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; Thử nghiệm xây dựng và giao chỉ tiêu ở cấp vùng, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu cấp vùng theo từng năm, gắn với các nhiệm vụ cụ thể được Hội đồng điều phối vùng trực tiếp điều hành và theo dõi; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin thống kê, theo dõi, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu; Thực hiện phân cấp, đổi mới trên các lĩnh vực liên quan đến lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng; Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghiên cứu điều chỉnh chế độ thống kê và chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhằm thích ứng với xu hướng mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh trong điều kiện đặc thù của Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Liên quan đến những giải pháp tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, bà Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, liên kết vùng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang kinh tế số. Trên cơ sở đó, cần tạo cơ chế tăng cường khả năng liên kết vùng, kết nối giữa các doanh nghiệp trong vùng.

"Khả năng kết nối này không chỉ mang tính chất nội vùng, liên vùng mà cần mở rộng trong phạm vi cả nước và toàn cầu" - bà Trần Thị Hồng Minh khẳng định.

Nguyễn Hoà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Trung du và miền núi phía bắc

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh có tân chủ tịch

Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh có tân chủ tịch

Chiều 30/11, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh
Báo Nhân Dân và Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Báo Nhân Dân và Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 30/11/2022, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác.
Ngành bảo hiểm xã hội triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ Covid-19

Ngành bảo hiểm xã hội triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ Covid-19

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách, ngành bảo hiểm xã hội đã linh hoạt các giải pháp hỗ trợ người lao động.
Thí sinh hoa hậu du lịch thế giới 2022 tham gia Lễ phát động trồng cây tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thí sinh hoa hậu du lịch thế giới 2022 tham gia Lễ phát động trồng cây tại tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng 30/11, các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 tham gia tổ chức Lễ phát động trồng cây tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Trần Đức Vinh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Công lý

Ông Trần Đức Vinh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Công lý

Tòa án nhân dân tối cao có giấy mời Ông Trần Đức Vinh Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công lý.

Tin cùng chuyên mục

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

Tân Hoa Xã đưa tin cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời hôm nay 30/11, hưởng thọ 96 tuổi.
Mạng xã hội thiện nguyện: Phục vụ cộng đồng nhờ công nghệ

Mạng xã hội thiện nguyện: Phục vụ cộng đồng nhờ công nghệ

Ứng dụng mạng xã hội Thiện nguyện của MB hiện sở hữu hơn 700.000 thành viên.
Loạt quy định quan trọng về tiền lương, công chức có hiệu lực từ tháng 12/2022

Loạt quy định quan trọng về tiền lương, công chức có hiệu lực từ tháng 12/2022

Từ 1/12, loạt quy định và thay đổi về tiền lương, công chức sẽ có hiệu lực. Nhất là đối với Bộ Ngoại giao, tài nguyên môi trường và ngành thể dục thể thao.
Hiến máu và 7 lợi ích không ngờ của hiến máu tình nguyện

Hiến máu và 7 lợi ích không ngờ của hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử nhân đạo và cao đẹp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích bất ngờ nếu bạn hiến máu thường xuyên.
Đấu giá biển số xe ô tô từ 1/7/2023: Mức giá khởi điểm và nghĩa vụ người trúng đấu giá

Đấu giá biển số xe ô tô từ 1/7/2023: Mức giá khởi điểm và nghĩa vụ người trúng đấu giá

Chủ tịch Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023 và được thực hiện trong 3 năm.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe General Balance vi phạm quy định về quảng cáo

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe General Balance vi phạm quy định về quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe General Balance rocket power vi phạm quy định về quảng cáo.
Quả cà tím không gây đau xương khớp, thậm chí còn nhiều tác dụng tuyệt vời

Quả cà tím không gây đau xương khớp, thậm chí còn nhiều tác dụng tuyệt vời

Cà tím giàu vitamin và các loại khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, kali, chất xơ, folate... trong đó canxi là thành phần giúp hệ cơ xương khớp chắc khỏe.
Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê dân số

Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê dân số

150 đại biểu đại diện các cơ quan Chính phủ, bộ ngành… tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê dân số.
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, chi tiết bảng lương của giáo viên sẽ tăng như thế nào?

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, chi tiết bảng lương của giáo viên sẽ tăng như thế nào?

Sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, chi tiết bảng lương của giáo viên sẽ tăng lên cụ thể theo từng cấp dạy như thế nào?
Người dắt buôn làng đi ra con đường sáng

Người dắt buôn làng đi ra con đường sáng

Già làng A Khẻo bồi hồi: “Nhớ lại ngày ấy mà lòng quặn lại. May mà từ khi có cây cao su, có thằng A Xem, dân làng đã đi theo nó, nghe theo lời của Đảng”.
Cháy trường học tại Đồng Nai: Đã xác định được nguyên nhân

Cháy trường học tại Đồng Nai: Đã xác định được nguyên nhân

Khoảng 18 giờ ngày 29/11 đã xảy vụ cháy tại trường Tiểu học Phù Đổng thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, may mắn không có người thương vong.
Toyota Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng hỗ trợ sinh viên

Toyota Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng hỗ trợ sinh viên

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT triển khai và trao tặng Học bổng Kỹ thuật Toyota cho sinh viên các trường đại học đào tạo về kỹ thuật.
Thách thức an ninh mạng mới đối với mô hình làm việc kết hợp

Thách thức an ninh mạng mới đối với mô hình làm việc kết hợp

Báo cáo "Thách thức an ninh mạng mới đối với mô hình làm việc kết hợp" đã khảo sát 6.700 chuyên gia từ 27 quốc gia, trong đó 150 chuyên gia đến từ Việt Nam.
18 học sinh ở Cao Bằng đột nhiên khóc thét, ngất xỉu: Có thể do rối loạn phân ly

18 học sinh ở Cao Bằng đột nhiên khóc thét, ngất xỉu: Có thể do rối loạn phân ly

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ 18 học sinh ở tỉnh Cao Bằng đột nhiên ngất, khóc thét, co cứng chân tay, sợ hãi, gọi hỏi không trả lời...
Airbus củng cố cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam

Airbus củng cố cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam

Trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang từng bước phục hồi, Airbus đã tái khẳng định cam kết phát triển bền vững của hãng tại Việt Nam.
ESG- Chìa khóa cho phát triển bền vững

ESG- Chìa khóa cho phát triển bền vững

Chính sách Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) là các tiêu chuẩn quan trọng đánh giá hoạt động bền vững của doanh nghiệp và chìa khóa cho phát triển bền vững.
Năng suất lao động tại Việt Nam: Có cải thiện nhưng thiếu đồng đều

Năng suất lao động tại Việt Nam: Có cải thiện nhưng thiếu đồng đều

Để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững, Việt Nam cần có những biện pháp giúp tăng năng suất lao động.
Lá lốt: Biết cách dùng sẽ rất tốt cho sức khỏe, còn không lại dễ gây họa

Lá lốt: Biết cách dùng sẽ rất tốt cho sức khỏe, còn không lại dễ gây họa

Lá lốt là vị thuốc dân gian gần gũi, dễ tìm, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách thì lại phản tác dụng.
Bảo hiểm xã hội phối hợp với ngân hàng thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Bảo hiểm xã hội phối hợp với ngân hàng thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ngành bảo hiểm xã hội được Chính phủ yêu cầu phối hợp với các ngân hàng thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.
Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc: Shop thời trang đông đắt khách

Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc: Shop thời trang đông đắt khách

Dự báo rạng sáng 29/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Các shop thời trang, quần áo rét nhộn nhịp khách mua
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động