Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 26/10/2021 02:08

Gần 15.000 lao động Sơn La được giải quyết việc làm trong 9 tháng

14:35 | 29/09/2021
Từ việc thực hiện đồng bộ các hoạt động thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, trong 9 tháng đầu năm 2021, Sơn La đã giải quyết việc làm cho khoảng 14.800 lao động, đạt 74,0% chỉ tiêu năm 2021.

Thống kê đến cuối năm 2020, dân số trong độ tuổi lao động của Sơn La là 752.622 người, chiếm 59,37% so với tổng dân số. Phân bố dân số trong độ tuổi lao động chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 86,16%, tổng số lao động tham gia các thành phần kinh tế khoảng 708.490 người.

Qua đánh giá, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của tỉnh ngày càng tăng, cơ cấu lao động làm việc trong ngành nông nghiệp cao song năng xuất lao động còn thấp. Chất lượng việc làm đã được nâng lên nhưng tính ổn định, bền vững trong việc làm vẫn còn những hạn chế nhất định do tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế là 55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng chứng chỉ đạt khoảng 20%.

Xuất phát từ thực tế này, ngay từ đầu năm 2021, Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giải quyết việc làm bền vững cho người lao động. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tích cực nghiên cứu, tìm kiếm thị trường. Khuyến khích các hộ gia đình đầu tư phát triển các loại hình trang trại nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển để tìm kiếm việc làm tại các vùng kinh tế trọng điểm, các khu và cụm công nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.

Gần 15.000 lao động Sơn La được giải quyết việc làm trong 9 tháng
Gần 15.000 lao động Sơn La được giải quyết việc làm trong 9 tháng

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sơn La, qua 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho khoảng 14.800 lao động, đạt 94% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt khoảng 74,0% chỉ tiêu giao năm 2021. Để đạt các mục tiêu về giải quyết việc làm, tỉnh Sơn La còn đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao dịch thị trường lao động thông qua các hình thức tuyên truyền, mở sàn giao dịch việc làm; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin thị trường lao động trong tỉnh có kết nối với các tỉnh khác để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Kết quả, trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn cho 8.273 lượt người, gồm 35 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động với sự tham gia của 3.610 người; tư vấn trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho 1.591 lượt người; qua điện thoại, Website, Facebook cho 3.072 lượt người. Kết quả, tỉnh Sơn La đã kết nối việc làm thành công cho 1.311 lao động đi làm việc ở các khu công nghiệp trong nước.

Nhờ đó, cơ cấu lao động cũng đã được chuyển dịch hợp lý theo hướng giảm tỷ lệ lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỷ lệ lao động ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - du lịch trong tổng lao động xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 56,1%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn khoảng 3,78%.

Để giúp lao động thất nghiệp sớm có việc làm, trong những tháng cuối năm 2021, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án được ban hành nhằm tạo nhiều việc làm mới, việc làm tăng thêm cho người lao động, nhất là đối với lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo dõi chặt chẽ tình hình lao động làm việc ở các tỉnh và nước ngoài nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sơn La, hoạt động giải ngân và cho vay vốn để tạo việc làm mới cho người lao động đã ghi nhận tổng doanh số cho vay toàn tỉnh trong 9 tháng là 76,198 tỷ đồng, với 1.565 dự án, tạo việc làm cho 1.716 lao động. Trong đó, nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm là 15,043 tỷ đồng với 325 dự án, tạo việc làm cho 354 lao động; nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huy động 21,406 tỷ đồng với 432 dự án, tạo việc làm cho 481 lao động; nguồn vốn ủy thác địa phương qua Ngân hàng Chính sách Xã hội là 39,749 tỷ đồng với 808 dự án, tạo việc làm cho 881 lao động.

Thanh Vân