Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 22/01/2021 22:44

Công khai thông tin kiểm tra chất lượng

10:48 | 19/05/2020
Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng (KTCL), kiểm tra an toàn thực phẩm (KTATTP) hàng hóa nhập khẩu (NK) đang được Tổng cục Hải quan hoàn thiện.

Hệ thống thông quan tự động và các hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi đã được triển khai từ năm 2014 cho tất cả các cục hải quan trên toàn quốc với 99% tờ khai hàng hóa đã được làm thủ tục và thông quan trên hệ thống. Tuy nhiên, thông tin quản lý và hồ sơ điện tử trên các hệ thống quản lý hiện nay vẫn chưa được kết nối liên thông. Vẫn có sự gián đoạn nhất định giữa bước thông quan với việc thực thi công tác quản lý chuyên ngành của các cơ quan nhà nước khác.

cong khai thong tin kiem tra chat luong
Ảnh minh họa

Với cách tiếp cận mới trong KTCL, KTATTP trong dự thảo đề án, những lợi ích mang laåi cho doanh nghiệp (DN) sẽ rất lớn từ việc đơn giản thủ tục, đổi mới phương thức kiểm tra, đặc biệt là mở rộng đối tượng miễn kiểm tra…

Cụ thể, theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, cách tiếp cận mới của mô hình là thay đổi từ KTCL theo hàng hóa gắn với chủ hàng sang KTCL theo hàng hóa. Cụ thể, sau 3 lần liên tiếp kiểm tra chặt đạt yêu cầu sẽ chuyển sang kiểm tra thông thường; sau 3 lần liên tiếp trong vòng 12 tháng kiểm tra thông thường đạt yêu cầu sẽ chuyển sang kiểm tra giảm. Thay đổi trên sẽ làm tăng đối tượng hàng hóa được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường (kiểm tra hồ sơ), kiểm tra giảm (chỉ kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ tối đa 5% trong tổng số hàng hóa thuộc diện kiểm tra giảm) và giúp giảm tỷ lệ lô hàng phải KTCL, giảm thời gian thông quan, DN tiết kiệm được chi phí và thời gian.

Đặc biệt, mô hình mới sẽ mở rộng đối tượng miễn KTCL, KTATTP. Theo đó, với hàng hóa thuộc đối tượng miễn KTATTP thì được đề nghị áp dụng cho miễn KTCL và ngược lại, sẽ làm tăng đối tượng và lô hàng không phải KTCL khi thông quan.

Tuy nhiên, nhằm nâng cao tính tuân thủ của DN, đảm bảo vai trò kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước, theo mô hình mới này, việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro được thực hiện sâu rộng và thực chất đối với hàng hóa XNK nói chung, hàng hóa phải quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm NK nói riêng, cơ quan quản lý vẫn sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với những lô hàng của những DN không tuân thủ pháp luật, gian lận thương mại, những lô hàng rủi ro cao có khả năng vi phạm. Ngược lại, đối với những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật trong hoạt động XNK, những lô hàng không có rủi ro sẽ được hưởng chế độ ở mức đơn giản nhất, thời gian thông quan nhanh nhất, chi phí thấp.

Dự thảo mô hình mới sẽ bổ sung thêm các trường hợp miễn kiểm tra hiệu suất năng lượng đối với hàng hóa NK mang nhãn năng lượng tiết kiệm được Việt Nam công nhận theo quy định của Bộ Công Thương.

Hoàng Châu