Ngành Công Thương Hà Nội:

Triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024''

Nhiều giải pháp sẽ được Sở Công Thương triển khai nhằm tạo đợt cao điểm về việc tuân thủ pháp luật trong 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024'.
Hà Nội: Kiểm tra 116 cơ sở, phát hiện 13 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm Quản lý thị trường: Chủ động kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Tiếp nối những kết quả đã đạt được

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư, từ năm 2022 đến nay, Sở đã đẩy mạnh nhiều hoạt động, giải pháp và đã đạt được một số kết quả tích cực.

công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về ATTP được đẩy mạnh
Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn thực phẩm đã được ngành Công Thương Hà Nội đẩy mạnh trong thời gian qua

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh thông qua 20 lớp tập huấn với hơn 3.000 người tham dự, hơn 30.000 ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền, treo pano tuyên truyền.

Đồng thời, đã tiến hành thanh kiểm tra chuyên ngành, liên ngành đối với 147 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện và xử phạt 35 doanh nghiệp vi phạm với số tiền gần 450 triệu đồng;… Bên cạnh đó, Sở cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tự công bố sản phẩm để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo đúng quy định.

Đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, cấp biển nhận diện đối với 1.067 cửa hàng kinh doanh trái cây và 2.791 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ đáp ứng điều kiện của Đề án, xây dựng 22 trạm xét nghiệm nhanh phục vụ công tác xét nghiệm nhanh thực phẩm tại chợ trên địa bàn 6 quận/huyện, hướng dẫn ban hành quy chế quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 303 chợ có kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 24 quận/huyện.

Chủ trì và phối hợp tổ chức trên 100 hoạt động, sự kiện giao thương, duy trì phát triển 106 Điểm bán hàng OCOP và hỗ trợ các đơn vị kết nối, tiêu thụ trên 500.000 tấn sản phẩm mỗi năm vào hệ thống phân phối tạo nguồn cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố.

Công tác phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại, logistics và thương mại điện tử cũng được chú trọng. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn ngày càng phổ biến với 96 - 100% các hộ kinh doanh tại nhiều chợ trên địa bàn lựa chọn sử dụng.

Tiếp nối những kết quả đạt được, để thực hiện có hiệu quả 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024' theo chủ đề 'Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới', Sở Công Thương đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung bám sát theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Theo đó, Sở sẽ tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công Thương. Đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá, giới thiệu, kết nối cung - cầu các sản phẩm thực phẩm an toàn từ các vùng sản xuất an toàn của Hà Nội và các tỉnh vào hệ thống phân phối của thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Công Thương; Chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành trên địa bàn thành phố trong dịp Tháng hành động, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghiệp, dịch vụ thương mại, hình thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng khu vực nông thôn.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án trái cây, Đề án an toàn thực phẩm trong chợ, qua đó phấn đấu hướng dẫn 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây, 100% cơ sở kinh doanh tại chợ hạng 1 và 80% cơ sở kinh doanh tại chợ hạng 2, hạng 3 hoàn thiện các điều kiện về an toàn thực phẩm để được cấp biển nhận diện, góp phần hình thành các địa chỉ mua sắm thực phẩm an toàn phục vụ người dân.

Triển khai rộng khắp từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã

Cùng với việc xây dựng Kế hoạch cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương và các nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền theo Kế hoạch của thành phố đến các nhóm đối tượng: nhà quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Công khai thông tin các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn qua các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết và cùng giám sát; chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn tích cực giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát... lấn chiếm lòng đường, vỉa hè không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, mất trật tự an toàn giao thông, mất trật tự mỹ quan đô thị...

Ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024”
Ngành Công Thương Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024”

Đối với các siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Sở Công Thương Hà Nội cũng hướng dẫn các đơn vị tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất theo quy định hiện hành: điều kiện con người; điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ sản xuất, kinh doanh; điều kiện nguồn gốc xuất xứ nguyên liêu, sản phẩm thực phẩm…

Đối với các đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ, trung tâm thương mại, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong trung tâm thương mại, chợ chấp hành tốt quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ sản phẩm kinh doanh; công khai, niêm yết giá bán rõ ràng, đầy đủ…

Bà Trần Thị Phương Lan – quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội – cho biết, ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024' còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.

“Sở sẽ tập trung chỉ đạo trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa Sở Công Thương với các sở, ngành, đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bà Trần Thị Phương Lan cho hay.

Trong năm 2024, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp của ngành Công Thương, cùng sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, bà Trần Thị Phương Lan kỳ vọng 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024' của thành phố sẽ đạt được kết quả tốt theo Kế hoạch đề ra, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Thủ đô.

Nguyễn Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Sở Công Thương Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Bình: Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm

Quảng Bình: Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm

Việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm từ tuyên truyền đến thực hiện kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh.
Vụ ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc: Hơn 100 người đã xuất viện

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc: Hơn 100 người đã xuất viện

Trong số 350 công nhân tại tỉnh Vĩnh Phúc bị ngộ độc thực phẩm, hơn 100 người đã được xuất viện đêm 14/5, dự kiến sáng 15/5 sẽ có thêm 100 người xuất viện.
Cao Bằng cần tăng cường thanh tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm

Cao Bằng cần tăng cường thanh tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm

Đây là chỉ đạo của Trưởng đoàn công tác Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đối với tỉnh Cao Bằng.
Bộ Công Thương tổ chức Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại Cao Bằng

Bộ Công Thương tổ chức Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại Cao Bằng

Ngày 8/5, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP do Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) chủ trì thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại tỉnh Cao Bằng.
Lạng Sơn: Quyết liệt hành động để bảo đảm an toàn thực phẩm

Lạng Sơn: Quyết liệt hành động để bảo đảm an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về ATTP do Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương chủ trì đã thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại tỉnh Lạng Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Saigon Co.op phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Saigon Co.op phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Ngày 13/4/2024, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn Thực phẩm năm 2024”.
TP. Hồ Chí Minh ứng dụng số trong quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm

TP. Hồ Chí Minh ứng dụng số trong quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm

TP. Hồ Chí Minh muốn công khai minh bạch, xác thực các thông tin truy xuất nguồn gốc thông qua việc kết hợp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin.
“Ủ mát”, tiêu chí lựa chọn thịt tươi ngon theo chuẩn châu Âu

“Ủ mát”, tiêu chí lựa chọn thịt tươi ngon theo chuẩn châu Âu

Thịt ủ mát chuẩn Âu với 3 bước “làm mát nhanh, cân bằng mát, duy trì mát” giúp thịt tươi ngon, mềm mọng và an toàn ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
Bộ Y tế cảnh báo về Dược phẩm Kobayashi có nguy cơ tổn thương thận

Bộ Y tế cảnh báo về Dược phẩm Kobayashi có nguy cơ tổn thương thận

Ngày 25/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo về việc Công ty Dược phẩm Kobayashi đang thu hồi các sản phẩm có nguy cơ làm tổn thương thận.
Khánh Hoà: Khẩn trương rà soát hàng quán bán đồ ăn nhanh, ăn sẵn

Khánh Hoà: Khẩn trương rà soát hàng quán bán đồ ăn nhanh, ăn sẵn

Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà vừa có thông báo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát kiểm tra các dạng thực phẩm nguội, đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn nhanh trên địa bàn.
Một công ty bị phạt 11 tỷ đồng do sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm

Một công ty bị phạt 11 tỷ đồng do sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa công bố quyết định xử phạt hàng loạt sản phẩm bổ thận, tăng cường sinh lý, giảm béo có chứa chất cấm.
Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Xuân năm 2024

Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Xuân năm 2024

Là địa phương có đường biên giới trên biển và đất liền nên công tác kiểm soát an toàn thực phẩm nhất là vào dịp Tết và mùa Lễ hội được Quảng Ninh chú trọng.
Kiểm soát an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Kiểm soát an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Nhiều địa phương tại các tỉnh phía Nam đang bước vào mùa lễ hội. Tại các khu tham quan, du lịch… các cơ sở ăn uống đua nhau mọc lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Bắc Ninh tăng cường quản lý an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Bắc Ninh tăng cường quản lý an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Với hơn 500 lễ hội mỗi năm, tập trung vào dịp đầu năm sau Tết Nguyên đán. Việc kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm là vấn đề luôn được Bắc Ninh quan tâm.
Bắc Ninh thành lập 137 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2024

Bắc Ninh thành lập 137 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2024

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 137 đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp xã đến tỉnh.
Những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh dịp Tết

Những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh dịp Tết

Dịp Tết nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng cao, tuy nhiên có một số loại thực phẩm để trong tủ lạnh sẽ nhanh hỏng và biến chất.
TP. Hồ Chí Minh: Tổng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước Tết Nguyên đán

TP. Hồ Chí Minh: Tổng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước Tết Nguyên đán

TP. Hồ Chí Minh đã thành lập 11 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán, trong đó tập trung vào các mặt hàng Tết được người dân tiêu thụ nhiều.
TP. Hồ Chí Minh: Hàng hóa tại các chợ đầu mối đầy ắp, sẵn sàng cho cao điểm Tết

TP. Hồ Chí Minh: Hàng hóa tại các chợ đầu mối đầy ắp, sẵn sàng cho cao điểm Tết

Tại 3 chợ đầu mối của TP. Hồ Chí Minh, dự kiến trong tuần cận Tết, lượng hàng nhập chợ tăng bình quân khoảng 80% so với ngày thường.
Việt Nam và Úc đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư nông nghiệp hữu cơ

Việt Nam và Úc đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư nông nghiệp hữu cơ

Từ 18-21/1, tại Hà Nội, đã diễn ra chuỗi các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường thương mại và đầu tư nông nghiệp hữu cơ giữa Úc và Việt Nam”.
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương làm việc với Thái Nguyên về an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương làm việc với Thái Nguyên về an toàn thực phẩm

Theo đó, từ ngày 18-19/1 Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì đã làm việc với Thái Nguyên về tình hình quản lý ATTP trước dịp Tết Nguyên đán 2024.
Đà Nẵng: Kiểm tra liên tục, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đà Nẵng: Kiểm tra liên tục, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

TP. Đà Nẵng thành lập các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Đông Nam Bộ: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm cuối năm

Đông Nam Bộ: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm cuối năm

Nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán 2024, các ngành chức năng tại Đông Nam Bộ tăng cường kiểm soát về an toàn thực phẩm.
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương làm việc với Bắc Kạn về an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương làm việc với Bắc Kạn về an toàn thực phẩm

Ngày 17-18/1, Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì đã làm việc với Bắc Kạn về tình hình quản lý an toàn thực phẩm trước dịp Tết Nguyên đán 2024.
Phó Thủ tướng Chính phủ: Cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm

Phó Thủ tướng Chính phủ: Cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.
Công an vào cuộc vụ nhiều học sinh bị đau bụng, nôn ói chưa rõ nguyên nhân

Công an vào cuộc vụ nhiều học sinh bị đau bụng, nôn ói chưa rõ nguyên nhân

Theo Phòng Y tế TP. Thủ Đức, các triệu chứng sốt, đau bụng ở trẻ có thể trùng với nhiều bệnh khác. Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định đây là ngộ độc thực phẩm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động