Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 23/09/2020 18:57
Bình Thuận: 100% xã đạt Tiêu chí số 4

Bình Thuận: 100% xã đạt Tiêu chí số 4

Việc cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn trên địa bàn đã đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế của Bình Thuận, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, do ...
1 2 3