Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần giải pháp đồng bộ

Sự chung tay của cơ quan quản lý nhà nước, Hội Bảo vệ người tiêu dùng (NTD), cộng đồng doanh nghiệp và chính NTD đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD.

Từ quy định…

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi NTD, trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ, NTD được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp; được cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ; được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, các nội dung mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết… NTD cũng được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật… Với những quy định này, quyền của NTD đã được pháp luật đảm bảo đầy đủ, rõ ràng và cụ thể.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD, không phải lúc nào quyền của NTD cũng được các doanh nghiệp thực thi đúng quy định. Thực tế, các vụ vi phạm quyền lợi NTD có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ. Hàng loạt các vụ vi phạm được lực lượng chức năng phát hiện về chất lượng, sản phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe thậm chí là tính mạng NTD. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát sinh nhiều phương thức bán hàng đa cấp, bán hàng tận cửa, bán hàng trực tuyến... tuy có thuận tiện nhưng NTD rất dễ bị xâm hại khi xác lập giao dịch thông qua các hình thức bán hàng này.

 chất lượng hàng hóa dịch vụ do người tiêu dùng phản ảnh có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp; là kênh thông tin đáng tin cậy giúp cơ quan nhà nước thu thập để đưa ra các quyết định về quản lý
Chất lượng hàng hóa dịch vụ do NTD phản ánh là kênh thông tin đáng tin cậy giúp cơ quan nhà nước thu thập để đưa ra các quyết định về quản lý

Mặt khác, việc áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các khiếu nại, tranh chấp còn hạn chế, dẫn đến việc NTD e ngại, không muốn khiếu nại, khởi kiện. Do vậy, nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh thường xem nhẹ, thiếu ý thức bảo vệ quyền lợi NTD. Đơn cử, việc “lạm dụng từ ngữ” để quảng cáo cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vẫn còn xảy ra ở nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. NTD không khó để tìm kiếm trên thị trường những sản phẩm hàng hóa tự gán những dòng chữ “chất lượng hàng đầu” hay “sản phẩm số 1” trên nhãn, mặc dù không có tổ chức nào công nhận. Kiểu quảng cáo “lập lờ” trên nhãn hàng hóa như vậy thu hút sự quan tâm của NTD đến sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Đáng nói, một số sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua lời quảng cáo “có cánh” trở thành có tác dụng thần kỳ có khả năng chữa khỏi một số bệnh gây nhầm lẫn giữa thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh. Đây có thể xem là một lỗ hổng pháp lý trong việc điều chỉnh quan hệ xã hội về thương mại gây ảnh hưởng tới người sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Trước một số quy định trong Luật Bảo vệ NTD còn chưa rõ ràng hoặc đã không còn phù hợp với thực tế, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi NTD (sửa đổi). Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ do Chính phủ giao, Luật Bảo vệ quyền lợi NTD cần được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện, từ việc hoàn thiện các khái niệm đến hoàn thiện các quy định về nội dung (bảo vệ thông tin NTD, cung cấp thông tin cho NTD, bảo hành, thu hồi hàng hóa có khuyết tật…) và các quy định về việc xác lập, vận hành của các cơ chế thực thi (kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, giải quyết tranh chấp, mô hình cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội…).

... đến giải pháp bảo vệ quyền lợi NTD

Theo Bộ Tư pháp, cùng với việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi NTD, trong trường hợp cần thiết, có thể xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung đối với một số văn bản quy phạm pháp luật có tính chuyên ngành để bảo đảm sự phù hợp của các quy định pháp luật, tăng cường việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NTD.

Trong việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD, các cơ quan quản lý nhà nước đóng một vai trò quan trọng - là chủ thể tham gia chủ yếu vào quá trình xây dựng các quy định pháp luật, tổ chức việc thực thi pháp luật cũng như giám sát việc thực hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm. Hiện tại, theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010, Bộ Công Thương (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD) là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi NTD trên phạm vi cả nước. Ở các tỉnh, thành phố, nhiệm vụ này được giao cho UBND các tỉnh, thành phố mà cơ quan tham mưu chính là Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, ở cấp độ trung ương, Luật Bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 cũng yêu cầu tất cả các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực quản lý. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố, hệ thống UBND các cấp chịu trách nhiệm chủ yếu về công tác bảo vệ quyền lợi NTD tại địa phương.

Trên cơ sở đó, để có thể xây dựng một mô hình cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng thống nhất và hiệu quả từ trung ương đến địa phương, có thể xem xét một số giải pháp: Thành lập Cục Bảo vệ NTD thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Thành lập phòng hoặc bộ phận cạnh tranh và bảo vệ NTD thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Thành lập trung tâm hòa giải NTD thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ NTD.

Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến đường lối chính sách của Đảng và văn bản pháp quy của các cơ quan hành chính; Tăng cường nguồn lực cho công tác bảo vệ NTD; Đẩy mạng ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin vào các hoạt động bảo vệ NTD; Xây dựng hệ thống, công cụ giám sát thị trường và cảnh báo sớm đối với các hàng hóa, dịch vụ có khả năng gây hại cho người tiêu dùng; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tăng mức chế tài xử phạt hành chính, xem xét áp dụng chế tài hình sự với các hành vi vi phạm nghiêm trọng; và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần giải pháp đồng bộ
Chất lượng sản phẩm ngày càng được doanh nghiệp chú trọng, thể hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi NTD

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, các Hội Bảo vệ NTD đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ NTD, là cầu nối giữa NTD với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh việc tạo dựng trong Luật Bảo vệ quyền lợi NTD các cơ chế hỗ trợ từ Nhà nước hoặc xã hội, một nhóm giải pháp quan trọng chính là việc khuyến khích để các tổ chức xã hội chủ động tự thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, có hoàn thiện hệ thống các hội, tập trung vào việc thống nhất về tên gọi, mục đích, mô hình, phương thức và nội dung hoạt động; chủ động đề xuất việc giao nhiệm vụ của nhà nước cho các hội; chủ động tìm kiếm nguồn lực để bổ sung cho hoạt động; thành lập Trung tâm hòa giải thuộc hội; tập trung vào các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khảo sát và thực hiện khởi kiện các vụ việc NTD.

Hiện nay, Luật Bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 nói riêng và pháp luật bảo vệ NTD nói chung khi đề cập đến trách nhiệm của thương nhân đối với NTD thường đi theo hướng “buộc thực hiện nghĩa vụ nếu không sẽ gánh chịu trách nhiệm pháp lý”. Điều này đúng nhưng chưa toàn diện. Vì vậy, cần xây dựng thêm những quy định, những giải pháp để khuyến khích các thương nhân “tự giác” thực hiện trách nhiệm của mình đối với NTD.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD cho rằng, các doanh nghiệp cần có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng NTD. Ngoài cung cấp các sản phẩm dịch vụ an toàn, chất lượng tốt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp cần có trách nhiệm trong ổn định giá cả cho NTD. Đặc biệt, hướng doanh nghiệp tới sản xuất các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường.

Từ phía các doanh nghiệp, để nâng cao hiệu quả thực thi và đạt được nhiều hơn nữa các lợi ích trong việc thực thi các quy định về bảo vệ quyền lợi NTD, cần khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp như: Xây dựng và áp dụng chính sách tuân thủ đối với pháp luật bảo vệ NTD; xây dựng bộ phận chuyên trách về bảo vệ NTD; xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, yêu cầu của NTD; xây dựng, công bố và áp dụng các công cụ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, yêu cầu cũng như hỗ trợ NTD; tham gia các chương trình, hoạt động vì quyền lợi NTD do các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội tổ chức; chủ động tổ chức các hoạt động tương tác, các hoạt động tri ân hướng tới NTD…

Nhiều ý kiến cho rằng, trong quan hệ giữa NTD và thương nhân, NTD cần chuyển từ trạng thái bị động sang trạng thái chủ động bằng việc chủ động thực hiện các quyền của mình cũng như hỗ trợ, giám sát thương nhân thực hiện các trách nhiệm của mình.

Để thực hiện được điều này, từ góc độ người tiêu dùng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ NTD Việt Nam cho rằng, dù tình trạng vi phạm quyền lợi NTD còn khá phổ biến nhưng không thể phủ nhận NTD cơ bản có nhiều lựa chọn hơn. Điều này đã hình thành và thúc đẩy một nền văn hóa tiêu dùng văn minh có ý nghĩa tạo ra những khuôn khổ, chuẩn mực về đạo đức để qua đó khuyến khích NTD, các thương nhân và các chủ thể có liên quan khác cùng nhận thức, cùng hành động.

Chủ tịch Hội Bảo vệ NTD cũng nhấn mạnh việc cần xây dựng cộng đồng NTD thông thái. Trong đó, NTD thông thái là người hiểu rõ về các quyền và nghĩa vụ của mình cũng như các thương nhân, đủ năng lực và tri thức để thực hiện những hành vi tiêu dùng thông minh.

Đồng thời, khuyến khích NTD tham gia các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ NTD. Xây dựng các chương trình riêng cho từng nhóm NTD; đưa giáo dục pháp luật bảo vệ NTD vào chương trình học từ cấp phổ thông. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc giáo dục, tuyên truyền cho NTD không bao giờ là sớm cũng không bao giờ là muộn. Để có thể trở nên thông thái, NTD cần được giáo dục, đào tạo, cung câp thông tin thông qua các chương trình tuyên truyền, phổ biến và cả chương trình trong các trường học.

Trang Anh

Tin mới nhất

Ngăn chặn hành vi quấy rối người tiêu dùng

Ngăn chặn hành vi quấy rối người tiêu dùng

Theo dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), các hành vi quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị sản phẩm, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng bị nghiêm cấm.
Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

Để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) được tốt hơn, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) nhằm kiến tạo các khung khổ, nền tảng cơ bản vững chắc để tiếp tục tạo dựng sự phát triển của công tác BVQLNTD tại Việt Nam.
Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) hiện có 7 Chương và 80 Điều đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đến trước ngày 11/3/2022.
Hoàn thiện khung khổ pháp lý: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

Hoàn thiện khung khổ pháp lý: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

Trước bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, nhiều hình thức kinh doanh, tiêu dùng mới trên nền tảng công nghệ số đã xuất hiện. Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) sẽ giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng (NTD) cũng như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân thận trọng khi mua máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân thận trọng khi mua máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2

Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương ghi nhận một số thông tin từ người tiêu dùng phản ánh về giá và chất lượng của các loại máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2).

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục hoàn thiện pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tiếp tục hoàn thiện pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong khuôn khổ hợp tác song phương với Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm của Úc và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam”.
Bắc Kạn: Nhiều hoạt động bảo vệ người tiêu dùng

Bắc Kạn: Nhiều hoạt động bảo vệ người tiêu dùng

Nhằm triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Thủ tướng chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, từ các cấp quản lý đến cá nhân người tiêu dùng.
Đồng bộ các giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đồng bộ các giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thời gian qua, việc thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) như tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai rộng rãi; công tác giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (NTD) bước đầu có những chuyển biến tích cực... Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao đã phát sinh những hành vi xâm phạm quyền lợi của NTD.
Siết chặt vi phạm hoạt động hóa chất độc hại: Cần giải pháp đồng bộ

Siết chặt vi phạm hoạt động hóa chất độc hại: Cần giải pháp đồng bộ

Thời gian qua, tình hình sản xuất, kinh doanh, buôn bán hóa chất độc hại, hóa chất lưỡng dụng, dễ bị lạm dụng trong sản xuất, kinh doanh trên thị trường tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tác hại đối với sức khoẻ nhân dân.
"Dẹp loạn" quảng cáo sai sự thật

"Dẹp loạn" quảng cáo sai sự thật

Việc "thổi phồng" công dụng; lập lờ tên gọi, bao bì sản phẩm giữa thực phẩm chức năng (TPCN) và thuốc chữa bệnh đã tác động không nhỏ tới ý thức của người tiêu dùng khiến nhiều người hiểu lầm, "tiền mất, bệnh mang".
Thúc đẩy tiêu dùng bền vững thời kỳ “bình thường mới”

Thúc đẩy tiêu dùng bền vững thời kỳ “bình thường mới”

Tiêu dùng bền vững chính là chìa khóa cho công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội.
Triệu hồi xe ô tô Audi model 2019 đến 2021 vì lỗi kỹ thuật nguy hiểm

Triệu hồi xe ô tô Audi model 2019 đến 2021 vì lỗi kỹ thuật nguy hiểm

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông tin về chương trình triệu hồi xe ô tô Audi model 2019 đến 2021 do Công ty TNHH Ô tô Á Châu nhập khẩu và phân phối do một số đai ốc dùng để kết nối dầm sau của xe và thanh dẫn hướng trên hệ thống treo trục sau có thể bị nứt (gãy), gây nguy hiểm
Cảnh báo mất an toàn với thuốc lá JET/Hero nhập lậu

Cảnh báo mất an toàn với thuốc lá JET/Hero nhập lậu

Thị trường Việt Nam có khoảng 18-25% thuốc lá nhập lậu tiêu thụ, trong đó có tới 90% là Jet/Hero và tình trạng này vẫn đang là vấn nạn ngày càng có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất trong nước cũng như người tiêu dùng.
Họp Tổ biên tập Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Họp Tổ biên tập Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Sáng 13/12/2021, Bộ Công Thương đã tổ chức Phiên họp Tổ biên tập Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Trưởng ban thường trực Ban soạn thảo Dự án Luật chủ trì.
Hơn 3.000 cuộc gọi giả danh điện lực TP. Hồ Chí Minh

Hơn 3.000 cuộc gọi giả danh điện lực TP. Hồ Chí Minh

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, khách hàng liên tục nhận được các cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực thông báo nợ tiền điện, dọa cắt điện nếu không thanh toán ngay...
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thái Bình: Đa dạng giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thái Bình: Đa dạng giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác định việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng (NTD) trong hoạt động thương mại, dịch vụ chính là hoạt động bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Vì vậy, trong những năm qua, Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh Thái Bình đã có nhiều hoạt động tuyên truyền hiệu quả, tạo sự tin tưởng với NTD.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tăng trách nhiệm sàn thương mại điện tử

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tăng trách nhiệm sàn thương mại điện tử

Thay vì chỉ tập trung vào các chương trình ưu đãi để thu hút người bán và người mua, giờ đây các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã chú trọng hơn đến việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (NTD) và doanh nghiệp đối tác.
Phát triển thương mại điện tử gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phát triển thương mại điện tử gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tốc độ tăng trưởng thị trường thương mại điện tử (TMĐT) của Việt Nam đang đứng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, đồng nghĩa với nó là sự gia tăng đáng kể của các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng. Chính vì vậy, công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng rất quan trọng.
Nâng cao hiệu quả thông tin hàng hóa và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Nâng cao hiệu quả thông tin hàng hóa và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) luôn là vấn đề cấp thiết và ngày càng trở nên quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ngày nay. Trong đó, cần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp (DN) với NTD trong cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ; bảo hành và thu hồi hàng hóa có khuyết tật…
Bảo vệ người tiêu dùng: Học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế

Bảo vệ người tiêu dùng: Học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề không chỉ của riêng cơ quan, đơn vị hay quốc gia nào. Trong đó, một số quốc gia đã hoàn thiện thể chế tương đối để bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt thông qua công tác của Hội bảo vệ người tiêu dùng như Nhật Bản và Hàn Quốc.
Doanh nghiệp cần chung tay bảo vệ người tiêu dùng

Doanh nghiệp cần chung tay bảo vệ người tiêu dùng

Để các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng diễn ra thuận lợi, các doanh nghiệp cần phải nhận thức tốt trách nhiệm của mình và có chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng các cơ chế phối hợp hỗ trợ các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Sắp diễn ra Toạ đàm “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Thúc đẩy kinh doanh thương mại điện tử”

Sắp diễn ra Toạ đàm “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Thúc đẩy kinh doanh thương mại điện tử”

Nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, 9h30, ngày 24/11 tới đây, Báo Công Thương sẽ tổ chức Toạ đàm với chủ đề: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Thúc đẩy kinh doanh thương mại điện tử”. Chương trình phát trực tuyến trên Congthuong.vn và Fanpage Báo Công Thương.
Đà Nẵng: Đảm bảo 90% các khiếu nại của người tiêu dùng được tiếp nhận, xử lý

Đà Nẵng: Đảm bảo 90% các khiếu nại của người tiêu dùng được tiếp nhận, xử lý

Giai đoạn 2021 – 2025, trong công tác triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, TP. Đà Nẵng tăng cường công tác đánh giá hàng hóa, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; kiểm tra, xử lý vi phạm; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng đảm bảo ít nhất 90% các khiếu nại của người tiêu dùng được tiếp nhận, xử lý.
Thu hồi hơn 2.850 xe Chevrolet Spark Van để kiểm tra, thay thế thảm sàn và các chi tiết kim loại

Thu hồi hơn 2.850 xe Chevrolet Spark Van để kiểm tra, thay thế thảm sàn và các chi tiết kim loại

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VinFast thực hiện chương trình thu hồi để kiểm tra, thay thế thảm sàn và các chi tiết kim loại có khả năng bị ăn mòn trên xe Chevrolet Spark Van do công ty sản xuất và lắp ráp, trong khoảng thời gian từ năm 2013 - 2015, với số lượng 2.853 xe.
Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn là vấn đề cấp thiết và ngày càng trở nên quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ngày nay. Do đó, cần phát huy mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác này, nhất là vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động