Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 24/02/2020 18:13
nganh cong thuong 10 nam thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi hieu ung tich cuc tu ha tang dien nong thon

Ngành Công Thương 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Hiệu ứng tích cực từ hạ tầng điện nông thôn

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong đó có tiêu chí về điện (tiêu chí số 4), trong 10 năm qua, Bộ Công Thương đã ...
Quảng Bình: Thu hút nguồn vốn lớn nhất cả nước về đầu tư phát triển Điện nông thôn chưa hoàn thành mục tiêu và hành động của Tư lệnh ngành Công Thương
nganh cong thuong 10 nam thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi thuong mai hoa cong nghe

Ngành Công Thương 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thương mại hóa công nghệ

Theo Bộ Công Thương,đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) của ngành chủ yếu gắn với phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh ...
Phát triển khoa học - công nghệ: Nghiên cứu song hành với ứng dụng Ưu tiên chuyển giao công nghệ vào nông nghiệp
nganh cong thuong 10 nam thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi xay dung ha tang thuong mai gan voi chuoi lien ket

Ngành Công Thương 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Xây dựng hạ tầng thương mại gắn với chuỗi liên kết

Hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) của ngành ...
Bộ Công Thương tích cực, chủ động trong xây dựng nông thôn mới Giá trị của liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa
|< < 1 2 3 4 > >|