Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/11/2018 08:05

Việt Nam thu hút thêm 1.366 dự án FDI mới trong 6 tháng đầu năm

18:19 | 22/06/2018
Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam thu hút được 1.366 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đạt 11.799,8  triệu USD, tăng 15,5% về số dự án và giảm 0,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2017.
Việt Nam thu hút thêm hơn 16 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm

Bên cạnh số dự án đăng ký mới, 6 tháng đầu năm cũng nghi nhận thêm 507 lượt dự án đã cấp phép từ các năm, với tổng vốn đăng ký bổ sung đạt 4.434,2 triệu USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm vào Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt 16.234 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ 2017. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 8,37 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng đầu năm, cũng nghi nhận 2.749 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 4,1 tỷ USD, tăng 82,4% so với cùng kỳ 2017, trong đó 390 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,4 tỷ USD và 2.359 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ, với giá trị 2,7 tỷ USD.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 67 dự án mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư của phía Việt Nam đạt 222,5 triệu USD và 16 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 40,6 triệu USD.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm đạt 263,1 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực tài chính ngân hàng đạt 106,2 triệu USD, chiếm 40,4% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 63,7 triệu USD, chiếm 24,2%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 48,9 triệu USD, chiếm 18,6%.

Có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhận được vốn đầu tư của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018, trong đó Lào chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư; Slovakia chiếm 13,7% và Campuchia chiếm 12,3%.

Nguyễn Hòa