Ủy ban Quản lý vốn yêu cầu triển khai giải pháp cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024

Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước đã có văn bản gửi 3 tập đoàn EVN, PVN, TKV triển khai các nhiệm vụ cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024.
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện Bộ Công Thương phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024

Cụ thể, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có văn bản số 2701/UBQLV- NL gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc triển khai các nhiệm vụ về cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện và công tác sản xuất kinh doanh năm 2024.

Theo Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong thời gian qua, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, đã có nhiều chỉ đạo, điều hành về bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và vận hành hệ thống điện quốc gia, đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện, về cung cấp than, khí cho sản xuất điện.

Ủy ban Quản lý vốn yêu cầu triển khai giải pháp cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024
Đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện, về cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Trên cơ sở những nội dung báo cáo gần nhất của các doanh nghiệp tại cuộc họp ngày 24/11/2023 tại trụ sở Bộ Công Thương về đảm bảo an ninh cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024 do Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đồng chủ trì. Trên cơ sở kết luận làm việc Bộ Công Thương (văn bản số 364/TB-BCT ngày 28/11/2023), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV như sau:

Thứ nhất, chỉ đạo doanh nghiệp rà soát tổng thể, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024; bảo đảm việc cung ứng điện, than, khí cho sản xuất điện năm 2024 vững chắc, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt các tháng mùa khô, cao điểm; chủ động, tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng bộ, liên thông, an toàn, hiệu quả.

Thứ hai, chỉ đạo doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ các chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương, ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp đảm bảo an ninh cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024 (văn bản số 364/TB-BCT ngày 28/11/2023 của Bộ Công Thương), trong đó quan tâm triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp xuyên suốt cụ thể:

Khẩn trương tính toán, cập nhật các hướng dẫn về kịch bản cung ứng điện, cung ứng than, khí cho sản xuất điện, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch vận hành cung cấp điện và vận hành hệ thống điện, Biểu đồ cung cấp than cho sản xuất điện năm 2024 trên cơ sở chỉ tiêu và các mục tiêu kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự báo phụ tải điện, dự báo khí tượng thủy văn.

Thực hiện nghiêm Kế hoạch cung ứng điện và Biểu đồ cung cấp than năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt, ban hành, trong đó bao gồm cả kịch bản cụ thể cho các tháng mùa khô năm 2024 (các tháng 4,5,6).

Khẩn trương bổ sung báo cáo làm rõ các kiến nghị, đề xuất tại cuộc họp và kiến nghị về cơ chế chính sách xử lý các vấn đề, khó khăn, vướng mắc có liên quan như: cơ chế liên quan đến giá điện, giá than, giá khí cho sản xuất điện, đàm phán hợp đồng mua bán điện, công tác thẩm định các dự án nguồn và lưới điện cấp bách...; bám sát quá trình xem xét, giải quyết; cập nhật kịp thời những nội dung chỉ đạo xử lý của Bộ Công Thương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, EVN, PVN, TKV chỉ đạo, đôn đốc, rà soát các công việc cần thiết để duy trì hoạt động ổn định, tin cậy của các nhà máy điện trong phạm vi quản lý; có phương án bố trí khắc phục sửa chữa nhanh (nếu phát sinh), chuẩn bị nhiên liệu, tính khả dụng, sẵn sàng phát điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng năm 2024, cập nhật báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo dõi điều hành, chỉ đạo.

EVN, PVN, TKV duy trì chế độ báo cáo đúng quy định, kịp thời (thường xuyên, đột xuất...) với Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Công Thương; cung cấp ; tin theo đúng yêu cầu của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương để phục vụ công tác theo dõi, giám sát đối với các hoạt động cung ứng điện, cung ứng than, khí cho sản xuất điện năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt, bảo đảm công tác giám sát thường xuyên, trực tiếp và toàn diện của Bộ Công Thương đối với Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) và các hoạt động chỉ huy, điều khiển hệ thống điện của A0 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, về trọng tâm nhiệm vụ năm 2024 đối với các doanh nghiệp: Mục tiêu và trách nhiệm bao quát các hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN năm 2024 và các năm tiếp theo là cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. PVN, TKV có trách nhiệm phối hợp cùng EVN thực hiện mục tiêu nêu trên trong phạm vi lĩnh vực hoạt động có liên quan.

Trên cơ sở đó, EVN, TKV, PVN cùng tăng cường trách nhiệm, hợp tác chặt chẽ, thông tin kịp thời để bảo đảm duy trì ổn định, liên tục, không gián đoạn các hoạt động cung ứng than, cung ứng khí cho sản xuất điện; tiếp tục rà soát công tác ký kết Hợp đồng và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai, thực hiện nghiêm điều khoản cam kết tại các Hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện đã ký giữa 03 Tập đoàn theo tinh thần vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Việc bảo đảm vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố nguồn điện thuộc thẩm quyền của EVN, PVN, TKV đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của 3 Tập đoàn năm 2024.

Đối với EVN: Tập đoàn xem xét, kết hợp tổng thể các giải pháp để bảo đảm cung cấp đủ điện năm 2024, bao gồm một số nội dung: Tập trung triển khai các giải pháp chỉ đạo điều hành đồng bộ, phù hợp về điều độ - kỹ thuật - vận hành; trên cơ sở giám sát thường xuyên, trực tiếp và toàn diện của Bộ Công Thương đối với A0, báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật tình trạng của các tổ máy phát điện trong hệ thống và việc dự trữ năng lượng cho các tháng cuối mùa khô, trước cao điểm; kịp thời phát hiện, yêu cầu, đôn đốc các chủ Nhà máy điện tuân thủ, chuẩn bị mọi điều kiện và sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh điều độ huy động nguồn điện, đặc biệt đối với tổ máy cung cấp điện cho Miền Bắc trong thời gian cao điểm.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các cơ quan dự báo, theo dõi chặt chẽ thông tin về thời tiết, nguồn nước ..., các diễn biến nhu cầu phụ tải điện, để có phương thức chỉ đạo điều hành cung ứng điện phù hợp, đúng quy định.

Báo cáo, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xử lý về thủ tục đối với các hoạt động liên quan (nhập khẩu điện, triển khai các dự án điện...) nhằm gia tăng nguồn cung cấp điện cho hệ thống (đặc biệt với khu vực Miền Bắc hiện nay) và tăng cường an toàn, tin cậy cung cấp điện, đặc biệt với các trung tâm phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất tiêu thụ có yêu cầu cao về đảm bảo điện.

Thên cơ sở đó, chỉ đạo Chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Song song với việc tập trung cao độ đôn đốc tiến độ thi công trên hiện trường theo các yêu cầu kỹ thuật, EVNNPT bám sát các chỉ đạo xử lý triển khai của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.

Chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để triển khai công tác tiết kiệm điện với các tiêu chí tiết kiệm điện cụ thể; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp tài chính bảo đảm cân đối dòng tiền, bố trí hợp lý các nguồn vốn thanh toán cho nhu cầu mua và dự phòng nhiên liệu, duy tu sửa chữa lưới điện, mua điện, đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm, cấp bách, đặc biệt đối với các Dự án lưới điện 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối và hoạt động sản xuất kinh doanh khác của doanh nghiệp.

Kiên trì báo cáo, bám sát, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận các cơ chế, chính sách nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, cơ chế liên quan ... nhằm tăng tốc tiến độ triển khai các Dự án điện quan trọng, cấp bách, làm cơ sở chuẩn bị cho công tác cung ứng điện những năm tiếp theo.

Đối với PVN: Lập kế hoạch và chỉ đạo bảo đảm việc cung cấp khí cho sản xuất điện ổn định, liên tục, đầy đủ, không gián đoạn theo các cam kết Hợp đồng đã ký; bảo đảm tính khả dụng, sẵn sàng cao nhất của các tổ máy phát điện thuộc thẩm quyền, đặc biệt đối với tổ máy cung cấp điện cho Miền Bắc trong thời gian cao điểm 2024.

Ủy ban Quản lý vốn yêu cầu triển khai giải pháp cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2024
Lập kế hoạch và chỉ đạo bảo đảm việc cung cấp khí cho sản xuất điện ổn định, liên tục, đầy đủ

Xem xét xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh (bao gồm nhập khẩu) đảm bảo cung ứng nhiên liệu phục vụ cho phát điện và nhu cầu nền kinh tế theo sản lượng đã cam kết và các hợp đồng đã ký.

Khẩn trương rà soát, phối hợp làm việc dứt điểm với EVN, TKV về các nội dung điều độ huy động, phân phối, cung ứng nhiên liệu (dầu, khí, than) cho sản xuất điện để chuẩn bị tốt cho các hoạt động phát điện năm 2024.

Phối hợp với EVN xem xét, xây dựng phương án dự phòng nhập khẩu khí cung cấp cho sản xuất điện trong tình huống cực đoan bất khả kháng theo báo cáo của EVN tại cuộc họp.

Đối với TKV: Lập kế hoạch điều hành khai thác, cân đối nguồn than (bao gồm nguồn cung than nhập khẩu), hoạt động chế biến pha trộn, logistics ngay từ những tháng, quý đầu năm 2024 để bảo đảm duy trì ổn định, liên tục, đầy đủ việc cung cấp than cho các hộ sản xuất điện theo Hợp đồng đã ký. Bám sát các diễn biến tiêu thụ và diễn biến liên quan để có phương án chuẩn bị phù hợp, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung than cho sản xuất điện.

Triển khai quyết liệt các hoạt động kiểm tra, đôn đốc bảo đảm duy trì tính khả dụng, sẵn sàng cao nhất của các tổ máy phát điện thuộc thẩm quyền, đặc biệt đối với tổ máy cung cấp điện cho Miền Bắc trong thời gian cao điểm 2024.

Về việc xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của các Công ty mẹ - Tập đoàn:

Về nguyên tắc, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp phải bảo bảo đảm đáp ứng các mục tiêu nhiệm vụ về cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện, phù hợp với lĩnh vực và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, trên cơ sở các Kế hoạch vận hành cung cấp điện và vận hành hệ thống điện, Biểu đồ cung cấp than cho sản xuất điện năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt, các doanh nghiệp xem xét, triển khai theo quy định và khẩn trương cập nhật, tính toán, tổng hợp, trình Ủy ban phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đối với các Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024.

Đồng thời, để thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, EVN, TKV, PVN tiếp tục chủ động rà soát, dự kiến kế hoạch tài chính của mỗi doanh nghiệp (nhu cầu, khả năng thu xếp, bố trí vốn, cân đối dòng tiền...); các khó khăn, thách thức, nội dung phát sinh; dự kiến các giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, khả thi, đúng quy định; báo cáo kịp thời Cấp có thẩm quyền xem xét, điều hành, chỉ đạo và thông tin kịp thời để Ủy ban theo dõi, tổng hợp, xử lý theo quy định.

Giao Các Vụ: Năng lượng, Tổng hợp, Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phối hợp cùng Ban kiểm soát EVN, PVN, TKV theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức đôn đốc, theo dõi, giám sát, tổng hợp nội dung triển khai công tác SXKD của doanh nghiệp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao Vụ Năng lượng làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ các Cục, Vụ, cơ quan chức năng của Bộ Công Thương và EVN, PVN, TKV để nắm bắt, trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN, PVN, TKV trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ đạo, điều hành của các Cấp có thẩm quyền và của Ủy ban đối với hoạt động cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện, các nhiệm vụ SXKD năm 2024, tiếp tục đôn đốc chỉ đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ để xem xét, xử lý theo quy định.

Duy Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Doanh nghiệp ở Lâm Đồng gặp khó khi chuyển nhượng dự án

Doanh nghiệp ở Lâm Đồng gặp khó khi chuyển nhượng dự án

Nhiều tháng qua, một doanh nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng than gặp khó trong việc chuyển nhượng dự án, còn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thì xin lỗi vì chậm tham mưu.
Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, cung cấp thiết bị cho dự án đường dây 500 kV mạch 3

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, cung cấp thiết bị cho dự án đường dây 500 kV mạch 3

Chiều 23/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ và công tác thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3.
Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.
Bộ Công Thương họp giao ban tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3

Bộ Công Thương họp giao ban tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3

Chiều 23/4 tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giao ban tiến độ và công tác thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3.
Phụ tải duy trì ở mức cao, miền Bắc tăng hơn 13 triệu kWh/ngày

Phụ tải duy trì ở mức cao, miền Bắc tăng hơn 13 triệu kWh/ngày

Từ ngày 15-21/4/2024, phụ tải tiếp tục duy trì ở mức cao, riêng miền Bắc phụ tải bình quân tuần qua tăng hơn 13 triệu kWh/ngày so với tuần trước do nắng nóng.

Tin cùng chuyên mục

Tại sao châu Âu vẫn phụ thuộc vào LNG của Nga?

Tại sao châu Âu vẫn phụ thuộc vào LNG của Nga?

Việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vẫn là nguồn đảm bảo an ninh năng lượng cho Liên minh châu Âu (EU).
Bộ Công Thương ban hành Thông tư Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương ban hành Thông tư Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.
Điện lực Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện mùa cao điểm

Điện lực Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện mùa cao điểm

Dịp cao điểm hè 2024, Điện lực Tuyên Quang thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền cho nhân dân, khách hàng trên địa bàn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Tập đoàn Wärtsilä: Đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero

Tập đoàn Wärtsilä: Đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero

Công nghệ động cơ đốt trong được coi là "chìa khóa" quan trọng mở ra cơ hội giúp ổn định nguồn năng lượng tái tạo và tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero.
EVN kiến nghị gì để phát triển điện khí?

EVN kiến nghị gì để phát triển điện khí?

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí cũng như quá trình thương thảo hợp đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam mới đây đã gửi một số kiến nghị tới Thủ tướng.
Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 56,76% khối lượng

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 56,76% khối lượng

Tính đến thời điểm này, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã đạt tiến độ tổng thể khoảng 56,76% khối lượng.
EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

EVNHANOI cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ.
Công ty Điện lực Thanh Hóa chuẩn bị phương án cấp điện phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Công ty Điện lực Thanh Hóa chuẩn bị phương án cấp điện phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có giải pháp cấp điện hè 2024, trước mắt sẽ đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng trong thời gian nghỉ Lễ ngày 30/4-1/5
Phát động Giải Báo chí toàn quốc về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Sáng 22/4 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng TK&HQ 2024.
Bộ Công Thương lấy ý kiến về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG

Bộ Công Thương lấy ý kiến về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG

Bộ Công Thương đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG để lấy ý kiến rộng rãi.
Thanh Hóa: Quyết tâm đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ

Thanh Hóa: Quyết tâm đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ

Tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 và quyết tâm bàn giao dự án vào ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Lai Châu: Diễn tập phòng, chống thiên tai, chủ động xử lý tình huống sự cố lưới điện

Lai Châu: Diễn tập phòng, chống thiên tai, chủ động xử lý tình huống sự cố lưới điện

Sáng nay (20/4), tại huyện Mường Tè, Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện và an toàn lao động...
Phát động Giải báo chí tuyên truyền về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2024

Phát động Giải báo chí tuyên truyền về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2024

Lễ Phát động Giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 sẽ diễn ra tại trụ sở Bộ Công Thương (Hà Nội) vào sáng 22/4.
Doanh nghiệp mong muốn tỉnh Lâm Đồng sớm xem xét cho chuyển nhượng dự án nhà máy thuỷ điện

Doanh nghiệp mong muốn tỉnh Lâm Đồng sớm xem xét cho chuyển nhượng dự án nhà máy thuỷ điện

Công ty TNHH Thuỷ điện Cam Ly mong muốn Lâm Đồng sớm xem xét, chấp thuận cho nhận chuyển nhượng lại dự án Thuỷ điện Cam Ly để triển khai dự án đúng tiến độ.
Trung Quốc lập kỷ lục toàn cầu về sản xuất và sử dụng năng lượng điện gió

Trung Quốc lập kỷ lục toàn cầu về sản xuất và sử dụng năng lượng điện gió

Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, các trang trại điện gió của Trung Quốc lập kỷ lục toàn cầu khi đã sản xuất hơn 100 terawatt giờ điện trong tháng 3.
Liệu giá dầu thế giới có tiếp tục xô đổ kỷ lục trong những ngày tới?

Liệu giá dầu thế giới có tiếp tục xô đổ kỷ lục trong những ngày tới?

Các chuyên gia dự báo OPEC và chính phủ các nước sẽ cố giữ giá dầu ở quanh mức 90 USD/thùng trong năm nay, nếu căng thẳng Iran - Israel hạ nhiệt.
PC Thanh Hóa cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

PC Thanh Hóa cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

Trong 2 ngày 18 và 19/4, Điện lực Nga Sơn thuộc PC Thanh Hóa đã cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.
Dấu ấn 20 năm thực thi Luật Điện lực - Bài 2: Vai trò và thành quả ngành điện

Dấu ấn 20 năm thực thi Luật Điện lực - Bài 2: Vai trò và thành quả ngành điện

Luật Điên lực 2004 và 2 lần sửa đổi đã tạo khuôn khổ pháp lý để ngành điện Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vươn lên tóp đầu khu vực.
Đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúc móng gần 65% vị trí cột

Đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúc móng gần 65% vị trí cột

Theo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúc móng được 663/1.177 vị trí cột, công tác dựng côt tiến hành khẩn trương.
EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

EVN tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện

EVN vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động