Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản 6838/BCT- DKT về việc đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.
Bộ Công Thương ban hành công điện về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện năm 2023

Theo Bộ Công Thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo từ sớm, từ xa các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo cung cấp đủ than, khí cho sản xuất điện. Tuy nhiên, việc cung cấp than, khí cho sản xuất điện thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thời điểm cuối mùa khô năm 2023 vừa qua.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.

Để đảm bảo cung cấp đủ than, khí cho sản xuất điện các tháng còn lại của năm 2023 và các năm tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh cung ứng điện, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 2/12/2019 và các văn bản liên quan; chỉ đạo của Bộ Công Thương tại các văn bản liên quan đến việc cung cấp than, khí cho sản xuất điện. Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng than, khí cho sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo, báo cáo về Bộ Công Thương trong tháng 10 năm 2023; trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức và cá nhân liên quan, dự kiến tiến độ hoàn thành, khó khăn và vướng mắc, giải pháp giải quyết.

Thứ hai, đối với chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than: Chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp đủ, ổn định, liên tục theo yêu cầu huy động của hệ thống điện và trong suốt thời gian tồn tại của nhà máy; vận hành ổn định, hiệu quả, an toàn các tổ máy phát điện và nhanh chóng khắc phục sự cố tổ máy (nếu có). Trong mọi trường hợp không được để xảy ra thiếu than cho sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô hàng năm.

Rà soát, tính toán chính xác nhu cầu sử dụng than các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo; rà soát, hoàn thiện lại Hợp đồng mua bán than dài hạn đã ký với các đơn vị cung cấp than để đảm bảo cung cấp đủ, ổn định than cho sản xuất điện của nhà máy trong suốt thời gian tồn tại. Khẩn trương hoàn thành việc ký Hợp đồng mua bán than cho sản xuất điện năm 2024 và báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 30/11/2023 để phục vụ việc xây dựng Biểu đồ cấp than cho điện năm 2024.

Tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm nguồn than hợp pháp, có thông số kỹ thuật phù hợp yêu cầu sản xuất điện để đa đạng và chủ động trong việc chuẩn bị nguồn than cho sản xuất điện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu hiệu quả; trong đó xem xét việc ưu tiên mua than của Lào cho sản xuất điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 745/TTg- CN ngày 15/8/2023.

Hàng tuần cập nhật, thực hiện báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Vụ Dầu khí và Than, Cục Điều tiết điện lực) về tồn kho than, dự kiến tiến độ cấp than, đánh giá khả năng thiếu than cho các tuần còn lại của tháng và cho 3 tháng tới theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Thông báo số 249/TB-BCT ngày 10/8/2023.

Thứ ba, đối với các đơn vị cung cấp than cho sản xuất điện: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất để nâng cao năng lực, năng suất và sản lượng khai thác than trong nước đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan; đẩy mạnh công tác nhập khẩu than để pha trộn cung cấp cho các hộ tiêu thụ, đặc biệt là cho sản xuất điện (trong đó xem xét việc ưu tiên mua than của Lào cho sản xuất điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 745/TTg-CN ngày 15/8/2023), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu hiệu quả.

Thường xuyên rà soát, tính toán năng lực cung cấp than (kể cả sản xuất trong nước, nhập khẩu, pha trộn than) và xây dựng, thực hiện kế hoạch cụ thể về khai thác, nhập khẩu, pha trộn, vận chuyển than... để bảo đảm cung cấp đủ, ổn định than cho sản xuất điện theo đúng cam kết tại hợp đồng đã ký; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện trong việc ký kết và tổ chức thực hiện nghiêm các cam kết tại hợp đồng.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, ngoài các nhiệm vụ chung nêu trên cần khẩn trương thực hiện các công việc sau: Rà soát, hoàn thiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dài hạn, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để xem xét phê duyệt/trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; trong đó bao gồm đề xuất cụ thể các cơ chế chính sách phù hợp để phát triển ổn định, đem lại hiệu quả cao nhất, tốt nhất cho đất nước, gắn với thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời phù hợp với quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển phân ngành than trong Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý) theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1789/BCT-ĐTĐL+DKT ngày 7/4/2022 để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc việc cung cấp than cho sản xuất điện.

Thứ tư, đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam: Tiếp tục thực hiện theo đúng quan điểm, mục tiêu phát triển ngành dầu khí được Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 55/NQ-TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 23/7/2015 về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Đảm bảo việc khai thác vận hành các mỏ dầu khí an toàn, ổn định theo đúng kế hoạch năm 2023 đề ra, đáp ứng việc cung cấp khí thiên nhiên cho sản xuất điện theo đúng cam kết trong các hợp đồng mua bán khí đã ký.

Chủ động làm việc với chủ đầu tư các nhà máy điện và Tập đoàn Điện - lực Việt Nam/Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (AO) để đảm bảo kế hoạch huy động khí cho sản xuất điện theo các hợp đồng đã ký kết phù hợp với khả năng vận hành khai thác, vận hành và an toàn kỹ thuật.

Tích cực triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí, đảm bảo cung cấp khí cho sản xuất điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 745/TTg-CN ngày 15 tháng 8 năm 2023 và Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việt Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Dự án TBA 220kV Lục Yên và đấu nối

Phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Dự án TBA 220kV Lục Yên và đấu nối

Tỉnh Yên Bái phê duyệt chủ trương đầu tư, nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Lục Yên và đấu nối.
OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu; giá cước vận chuyển đến các cảng ở Biển Đỏ tăng mạnh

OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu; giá cước vận chuyển đến các cảng ở Biển Đỏ tăng mạnh

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) gia hạn cắt giảm sản lượng dầu 2,2 triệu thùng/ngày đến quý II/2024.
Thái Lan thúc đẩy phát triển điện sạch; Canada ra quy định nghiêm ngặt về năng lượng tái tạo

Thái Lan thúc đẩy phát triển điện sạch; Canada ra quy định nghiêm ngặt về năng lượng tái tạo

Theo giới chức Thái Lan, các doanh nghiệp tại nước này sẽ không cần phải xin cấp phép khi muốn lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà.
Vì sao hóa đơn tiền điện tại Hà Nội tăng?

Vì sao hóa đơn tiền điện tại Hà Nội tăng?

Theo EVNHANOI, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.
Petrovietnam sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

Petrovietnam sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

Với truyền thống của người lao động dầu khí và những bài học kinh nghiệm rút ra thời gian qua, năm 2024, Petrovietnam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương kiểm tra công tác chuẩn bị cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại Hoà Bình, Sơn La

Bộ Công Thương kiểm tra công tác chuẩn bị cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại Hoà Bình, Sơn La

Trong 2 ngày 4-5/3/2024, đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra công tác sản xuất, truyền tải chuẩn bị cấp điện cho mùa khô năm 2024.
Chủ tịch EVN: Cam kết không để thiếu điện trước mọi tình huống

Chủ tịch EVN: Cam kết không để thiếu điện trước mọi tình huống

Tại Hội nghị gặp mặt đầu xuân giữa doanh nghiệp nhà nước và Thường trực Chính phủ, Chủ tịch EVN cam kết không để thiếu điện trước mọi tình huống.
Nhiệm vụ ngành dầu khí trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Nhiệm vụ ngành dầu khí trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ngành dầu khí sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì?
Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: Gắn với trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: Gắn với trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

Để thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam đến 2030, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho từng Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
Cuba tăng 500% giá xăng; Ai Cập hướng tới trở thành trung tâm sản xuất năng lượng không carbon

Cuba tăng 500% giá xăng; Ai Cập hướng tới trở thành trung tâm sản xuất năng lượng không carbon

Bộ trưởng Tài chính Cuba Vladimir Regueiro thông báo việc tăng giá nhiên liệu 500% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3, muộn hơn kế hoạch ban đầu một tháng.
Thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3: Không để "móng chờ cột"

Thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3: Không để "móng chờ cột"

Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị ưu tiên nguồn lực đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 gắn với công tác an toàn.
Đôn đốc tiến độ đường dây 500kV mạch 3 Nam Định I- Phố Nối

Đôn đốc tiến độ đường dây 500kV mạch 3 Nam Định I- Phố Nối

Trong những ngày qua, lãnh đạo EVN/EVNNPT tiếp tục kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3, trong đó có cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối
Hệ thống điện quốc gia nửa cuối tháng 2 vận hành ổn định

Hệ thống điện quốc gia nửa cuối tháng 2 vận hành ổn định

Trong hơn 2 tuần qua, hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định, công tác cấp điện được đảm bảo.
Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030

Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Bulgaria ngừng nhập khẩu dầu Nga; UAE đề xuất lập tuyến thương mại mới thay thế Biển Đỏ

Bulgaria ngừng nhập khẩu dầu Nga; UAE đề xuất lập tuyến thương mại mới thay thế Biển Đỏ

Bulgaria đã quyết định ngừng nhập khẩu dầu của Nga như một phần lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào nước này do chiến sự tại Ukraine.
Lượng khí thải CO2 từ ngành năng lượng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Lượng khí thải CO2 từ ngành năng lượng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

Theo báo cáo của IEA, lượng khí thải CO2 liên quan đến ngành năng lượng toàn cầu trong năm 2023 đạt mức cao kỷ lục.
Thay đổi lịch ghi chỉ số điện không ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng

Thay đổi lịch ghi chỉ số điện không ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng

EVNHANOI cho biết, khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện, sử dụng công cụ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến để tra cứu, tính hóa đơn tiền điện hàng tháng.
Bắc Giang nâng cao năng lực cấp điện cho mùa nắng nóng năm 2024

Bắc Giang nâng cao năng lực cấp điện cho mùa nắng nóng năm 2024

Trước tình hình nguồn cung điện năm 2024 có khả năng gặp nhiều khó khăn, hiện PC Bắc Giang và Sở Công Thương đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Xăng tăng từ 277-330 đồng/lít; giá dầu giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Xăng tăng từ 277-330 đồng/lít; giá dầu giảm

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 29/2, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 277 đồng, xăng RON 95 tăng 330 đồng; giá dầu giảm.
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn 2,4 tỷ USD sẽ về tay “ông lớn” nào?

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn 2,4 tỷ USD sẽ về tay “ông lớn” nào?

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn trong quý II/2024.
Khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Việt Nam

Khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Việt Nam

Mặc dù còn nhiều tiềm năng về tiết kiệm năng lượng nhưng các chuyên gia cũng đã chỉ ra những thách thức của Việt Nam trong hoạt động này.
Cập nhật tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3

Cập nhật tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3

Theo báo cáo của EVN/EVNNPT đến thời điểm này, công tác bàn giao mặt bằng vị trí móng đường dây 500kV mạch 3 đạt trên 97%, hành lang tuyến đạt gần 50%.
Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga tác động như thế nào tới thị trường nhiên liệu?

Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga tác động như thế nào tới thị trường nhiên liệu?

Nga vừa công bố lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng để bù đắp cho nhu cầu ngày càng tăng trong nước, đồng thời nhằm bảo trì các nhà máy lọc dầu.
Bộ Công Thương kiểm tra công tác vận hành lưới truyền tải mùa khô 2024 tại Bắc Giang

Bộ Công Thương kiểm tra công tác vận hành lưới truyền tải mùa khô 2024 tại Bắc Giang

Chiều 28/2, đoàn công tác Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã làm việc với PTC1 và kiểm tra công tác vận hành tại TBA 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Quảng Ngãi: Đảm bảo an ninh tuyệt đối khi bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Quảng Ngãi: Đảm bảo an ninh tuyệt đối khi bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Kỳ bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến thực hiện trong 48 ngày, từ ngày 15/3 đến ngày 1/5/2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động