Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/05/2021 09:09

​​​​​​​Ủy ban Dân tộc triển khai công tác năm 2021: Trình Chính phủ 4 quyết định quan trọng

09:00 | 22/01/2021
Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã xây dựng được 7 chương trình, đề án trình Chính phủ và hoàn thành 23 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc cùng vào cuộc

Tại Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của UBDT, ông Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đã trình bày Dự thảo báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, trong đó nêu rõ: Năm 2020, UBDT được giao xây dựng 7 chương trình, đề án: Tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và Miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030; Tổng hợp, phân tích, công bố số liệu điều tra, thu thập thông tin tình hình KT-XH của 53 DTTS năm 2019; Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định quan trọng: Quyết định số 499/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và Phát triển các DTTS rất ít người giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về “Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025” và 3 Đề án: Đề án “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS đến năm 2025”; Đề án xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBDT.

​​​​​​​Ủy ban Dân tộc triển khai công tác năm 2021: Trình Chính phủ 4 quyết định quan trọng
Với những thành tích đã đạt được, UBDT vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Cũng trong năm 2020, UBDT đã hoàn thành 23 nhiệm vụ được được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II; lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu; công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2021, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết số 120/2020/QH14; xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS&MN, thôn ĐBKK; xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Đề án Tổ chức Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân DTTS tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2022; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn DTTS&MN, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công sức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBDT; cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chỉ đạo sát sao để công tác dân tộc có được những kết quả mong đợi, vượt qua năm 2020 đầy thử thách, tạo niềm tin mới cho công tác dân tộc.

Về nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến yêu cầu: Trong năm 2021, UBDT sẽ tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 4 quyết định quan trọng: Quyết định về Chương trình MTQG; hoàn thành xây dựng Chiến lược công tác dân tộc; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về thành phần tên gọi, danh mục các dân tộc Việt Nam; Nghị định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBDT. Do vậy, đòi hỏi các vụ, đơn vị phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp công tác.

Song song với việc tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc đang còn hiệu lực; UBDT cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho Chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia về vùng DTTS&MN trong giai đoạn mới.

C.T