Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Sau nhiều nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận.
Gia Lai: Triển khai hiệu quả các dự án vùng đồng bào dân tộc Giải quyết thách thức phát triển kinh tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo thống kê của tỉnh Thanh Hóa, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, diện mạo khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Các cấp, các ngành đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn, trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật, cách thức sản xuất, canh tác hiệu quả cho người dân trong khu vực; đã tổ chức 594 hội nghị và lớp tập huấn đào tạo nghề; 224 hội nghị truyền thông, hướng nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài.

Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc
Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa có nhiều khởi sắc

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình được triển khai thực hiện hiệu quả. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 1.181.125 triệu đồng, đạt 95,6% kế hoạch (số vốn còn lại 53.785 triệu đồng, dự kiến sẽ giao kế hoạch trong quý I/2024); đến nay đã phân bổ chi tiết cho các dự án, tiểu dự án thành phần 761.635 triệu đồng.

Tổng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 1.048.924 triệu đồng; đến nay đã phân bổ chi tiết cho các dự án, tiểu dự án thành phần 348.377,2 triệu đồng.

Nguồn lực phân bổ cho các chương trình, dự án đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn miền núi, nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, tạo động lực quan trọng góp phần đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo bền vững cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm còn 15,71%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 14,75% (23.541 hộ); tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn 20,91% (18.942 hộ).

Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thăm mô hình trồng sắn của gia đình ông Ngân Văn Tịnh ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát.

Các địa phương khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được đầu tư hoàn thiện 18 công trình nước sinh hoạt tập trung, 256 công trình trạm y tế, đường bê tông, chợ; 16 công trình trường học; 66 công trình thiết chế văn hóa; 02 trung tâm y tế huyện...

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế ước đạt 39,8%; tỷ lệ được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 94,7%; tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 91,4%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 94,9%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt cao (mầm non 92,1%, tiểu học 99,4%, THCS 97,5%, THPT 87%); 100% trường tiểu học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học lớp 1, lớp 2; 100% trường THCS, THPT có phòng học kiên cố và kết nối mạng Internet; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của khu vực đạt 59,4%.

Công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn được chú trọng; giai đoạn 2021-2023, có 9.153 người lao động là người dân tộc thiểu số, người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia các lớp đào tạo nghề tại địa phương, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn lên 57,3%. Công tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm; đã có 13.228 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công; số lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2023 là 8.614 người...

Cần gạt bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 còn một số hạn chế, cần phải khắc phục.

Cụ thể như kết quả giảm nghèo vẫn chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực dân tộc thiểu số, miền núi còn cao gấp nhiều lần mặt bằng chung của tỉnh, trong đó một số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50% (gồm các xã: Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, huyện Mường Lát).

Thanh Hóa: Nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
Khu tái định cư bản Pá Hộc, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa được đầu tư khang trang, đồng bộ

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của khu vực tuy đã được đầu tư nhưng còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn hạn chế, chưa linh hoạt, sáng tạo, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện Chương trình.

Một bộ phận cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn còn tư tưởng muốn "ở lại" xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn để được thụ hưởng các chính sách đầu tư và hỗ trợ của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở còn thiếu, năng lực còn hạn chế và thường xuyên thay đổi; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa nhịp nhàng, hiệu quả.

Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người nghèo chưa chịu khó làm ăn, thiếu ý chí vươn lên thoát nghèo; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Hoàng Minh - Quốc Huy
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngành Công Thương Hà Nội tăng tốc đạt chỉ tiêu giai đoạn 5 năm

Ngành Công Thương Hà Nội tăng tốc đạt chỉ tiêu giai đoạn 5 năm

Ngành Công Thương Hà Nội đang tăng tốc thực hiện những giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu giai đoạn 5 năm 2021-2025 đã được giao.
Quảng Bình: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp còn gặp khó

Quảng Bình: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp còn gặp khó

Trong điều kiện hạn mức hỗ trợ không còn, ngân sách địa phương khó khăn nên việc bố trí nguồn vốn để xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung chưa thực hiện.
Sôi động Ngày hội hái quả Mận hậu Mộc Châu 2024

Sôi động Ngày hội hái quả Mận hậu Mộc Châu 2024

Sáng ngày 18/5, tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đã diễn ra Ngày hội hái quả với sự tham dự đông đảo của người dân địa phương và du khách.
Hòa Bình: Người trăn trở tìm đầu ra cho cây mía đường

Hòa Bình: Người trăn trở tìm đầu ra cho cây mía đường

Chị Lê Thị Nhâm, Phó Giám đốc Công ty Tiến Ngân (TP. Hòa Bình) luôn trăn trở làm sao để mở rộng thêm thị trường, tìm đầu ra cho cây mía đường.
Hơn 40 doanh nghiệp tham gia khảo sát Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Hơn 40 doanh nghiệp tham gia khảo sát Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Nhằm phát triển du lịch Mộc Châu xanh và bền vững, tỉnh Sơn La đã tổ chức đoàn khảo sát với gần 40 doanh nghiệp du lịch thuộc Câu lạc bộ lữ hành Unesco Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thanh Hoá triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra trong mùa hè nắng nóng, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức

Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức

Sóc Trăng vừa mới tổ chức Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp

Chiều ngày 17/5, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp.
Thái Bình: Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho một loạt dự án nhà ở thương mại

Thái Bình: Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho một loạt dự án nhà ở thương mại

Ngày 17/5, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc họp thảo luận một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư một số dự án và quy định về xác định giá đất...
Quảng Ninh:  Đồn Biên phòng Trà Cổ đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu khu vực biên giới

Quảng Ninh: Đồn Biên phòng Trà Cổ đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu khu vực biên giới

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ động triển khai đồng bộ biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên khu vực biên giới.
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trăm triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trăm triệu USD

Dự án nhà máy giấy bao bì công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD vừa được tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tuyên Quang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số

Tuyên Quang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số

Năm 2022,Tuyên Quang xếp thứ 48/63 tỉnh, thành về chuyển đổi số, địa phương này đang nỗ lực xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Đà Nẵng: Mời doanh nghiệp tham gia tháng khuyến mại kích cầu mua sắm

Đà Nẵng: Mời doanh nghiệp tham gia tháng khuyến mại kích cầu mua sắm

Tháng khuyến mại kích cầu mua sắm đợt 1 năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 8/8/2024.
Quảng Bình: Bố trí nguồn lực sửa chữa các hồ có nguy cơ mất an toàn

Quảng Bình: Bố trí nguồn lực sửa chữa các hồ có nguy cơ mất an toàn

Bố trí nguồn lực phục vụ công tác đầu tư đảm bảo an toàn đập, hồ; ưu tiên duy tu sửa chữa các hồ có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Thái Nguyên "mở rộng cửa" đón các nhà đầu tư nước ngoài

Thái Nguyên "mở rộng cửa" đón các nhà đầu tư nước ngoài

Thái Nguyên cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến khảo sát, hợp tác, đầu tư tại tỉnh.
Nhận diện thách thức, xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Nhận diện thách thức, xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Hiện nay, có nhiều nút thắt cần được tháo gỡ để Bà Rịa - Vũng Tàu hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành trung tâm kinh tế biển quốc gia vào năm 2030.
TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư 650 tỷ đồng lắp đặt điện mặt trời áp mái cho 440 trụ sở công

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư 650 tỷ đồng lắp đặt điện mặt trời áp mái cho 440 trụ sở công

Tổng số trụ sở cơ quan, đơn vị công lắp đặt điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất khoảng 43,312 MWp, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng.
Lâm Đồng: Quyết tâm phối hợp giữ vững rừng giáp ranh

Lâm Đồng: Quyết tâm phối hợp giữ vững rừng giáp ranh

Trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.
Lai Châu: Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Lai Châu: Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã đổi thoại với các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải.
Phú Yên: Dừng thi công dự án nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn

Phú Yên: Dừng thi công dự án nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn

Phú Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương cương quyết dừng thi công xây dựng các dự án, công trình khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn.
Lạng Sơn: Tập huấn nâng cao nguồn nhân lực để phát triển sản phẩm OCOP

Lạng Sơn: Tập huấn nâng cao nguồn nhân lực để phát triển sản phẩm OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nguồn nhân lực cho Chương trình OCOP.
Lào Cai: Ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Lào Cai: Ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 16/5, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa

Trong đêm 15 và ngày 16/5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kéo dài, người dân ở khu vực miền núi cần cảnh giác với lũ quét, sạt lở, sụt lún đất.
Bắc Giang: Hội thảo về Chuyển đổi số - Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm

Bắc Giang: Hội thảo về Chuyển đổi số - Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm

Ngày 15/5, diễn ra hội thảo “Chuyển đổi số - Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm tại Bắc Giang” đã thu hút trên 100 doanh nghiệp...
Tìm giải pháp để phát triển ngành dược liệu và mỹ phẩm

Tìm giải pháp để phát triển ngành dược liệu và mỹ phẩm

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến để phát triển ngành dược liệu và mỹ phẩm một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động