Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 14/07/2020 10:28

Từ năm 2021, sẽ hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân An toàn khu cách mạng

22:29 | 30/03/2020
Theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2020 về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từ năm 2021 sẽ triển khai thực hiện hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân trong các xã ATK cách mạng, trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành.    

Đây là chính sách nhằm tri ân và nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

tu nam 2021 se ho tro the bao hiem y te cho nguoi dan an toan khu cach mang
Chính sách BHYT nhằm tăng cơ hội tiếp cận, hướng thụ, đảm bảo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân ATK

Theo Chỉ thị số 14/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã có 22 Quyết định công nhận 217 xã ATK cách mạng và 5 vùng là vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dự kiến trong thời gian tới, cả nước có gần 420 xã ATK sẽ được công nhận là xã ATK cách mạng.

Trong số 217 xã được công nhận là xã ATK cách mạng đã có hơn 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới tập trung ở các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Bến Tre…. Tuy nhiên đa số các xã ATK, vùng ATK trong cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn, quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và các địa phương còn gặp nhiều hạn chế, bất cập như có nhiều nhóm chính sách trong các giai đoạn khác nhau; nhiều xã mới được công nhận chưa được hưởng chính sách của Nhà nước.

Nhằm tri ân và nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước và của từng địa phương; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục, phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu ATK cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện mục tiêu hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2020 các chính sách: Tiếp tục thực hiện chính sách chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135); hoàn thành việc xây dựng và áp dụng từ năm 2021 các chính sách gồm: Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK; Chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân trong các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành).

Để triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng, trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135; tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK cách mạng.

Đồng thời xem xét, công nhận các xã ATK, vùng ATK cách mạng nhằm kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng. Triển khai đồng bộ các chính sách mới theo hướng ưu tiên cho các xã ATK cách mạng là địa bàn có điều kiện khó khăn về kinh tế - xã hội, đồng thời có công với cách mạng.

Đối với chính sách hỗ trợ BHYT cho người dân các xã ATK cách mạng, Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhân dân các xã ATK cách mạng. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 7/10/2018 của Chính phủ, trong đó có chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhân dân các xã ATK cách mạng; quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng y tế cơ sở các xã ATK, vùng ATK cách mạng, mở rộng dịch vụ khám, chữa bệnh, đảm bảo nhân lực y tế cho chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh viện tuyến huyện, các trạm y tế tuyến xã trong vùng ATK cách mạng.

Hoa Quỳnh