Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 25/01/2021 21:51

Triển khai đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

15:21 | 02/07/2019
Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 806/QĐ-BHXH về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.    

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 nằm trong lộ trình thực hiện cải cách TTHC, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất của ngành BHXH Việt Nam.

trien khai de an don gian hoa thu tuc hanh chinh
BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Để kế hoạch đạt hiệu quả, hiện BHXH Việt Nam giao các nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc liên quan triển khai thực hiện. Trong đó, giao Trung tâm công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng Hệ thống quản lý thông tin CSDL quốc gia về bảo hiểm và xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu CSDL quốc gia về bảo hiểm; hoàn thành việc xây dựng và vận hành CSDL điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước; đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL quốc gia khác. Thời gian thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng giao Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan năm 2019 hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng CSDL quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia có liên quan”; tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến việc triển khai Đề án, sơ kết, họp chuyên đề liên quan đến Đề án 896 năm 2019.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, Vụ Pháp chế có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Các thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 896, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định thực hiện đề án này.

Hoa Quỳnh