Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 07:16

Trái phiếu doanh nghiệp tăng “nóng”

16:13 | 19/09/2019
Trong tháng 8/2019​, đã có 33 doanh nghiệp phát hành trái phiếu, đạt 26,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với trung bình của 7 tháng đầu năm nay.    

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lũy kế 8 tháng đầu năm đã có 136 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với 157,9 nghìn tỷ đồng. Lượng doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong tháng 8/2019 gấp khoảng 2 lần so với trung bình hàng tháng trong 7 tháng trước đó; về giá trị cũng tăng khoảng 42% so với trung bình tháng của 7 tháng đầu năm. kỳ hạn phát hành bình quân của trái phiếu doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm nay đạt 4,49 năm.

tra i phie u doanh nghie p tang no ng

Trái phiếu doanh nghiệp tăng “nóng”

Trong đó, tính riêng trong tháng 8, nhóm ngân hàng đã phát hành hơn 10,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại hình doanh nghiệp. Lãi suất phát hành bình quân của nhóm ngân hàng là 7,12%/năm với kỳ hạn phát hành trung bình là 3,92 năm. Ở nhóm chứng khoán, các công ty chứng khoán đã phát hành được 629 tỷ đồng với lãi suất bình quân là 8,71%/năm. Kỳ hạn phát hành bình quân của nhóm này là 1,17 năm. Đối với nhóm doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu đạt giá trị gần 3,8 nghìn tỷ đồng. Lãi suất phát hành bình quân của nhóm này lên tới 10,58%/năm với kỳ hạn bình quân là 2,65 năm. Xét về kỳ hạn, nhóm các công ty chứng khoán có kỳ hạn phát hành bình quân ngắn nhất trong khi nhóm ngân hàng có kỳ hạn phát hành bình quân dài nhất.

Thùy Linh