Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản: Mở ra không gian phát triển mới

Việc ban hành 3 quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho các ngành này.
Bộ Công Thương công bố các quy hoạch ngành quốc gia về lĩnh vực năng lượng và khoáng sản Bài toán quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia: “Cởi trói” từ cơ chế Toàn văn Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia

Tạo đột phá trong đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ban hành các quy hoạch về năng lượng và khoáng sản gồm: Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và ngành khai khoáng Việt Nam hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản: Động lực mới cho phát triển công nghiệp
Quy hoạch về năng lượng hướng tới mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng

Đánh giá như thế nào về vai trò của các quy hoạch này đối với sự phát triển nền kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế khẳng định, việc ban hành các quy hoạch về năng lượng và khoáng sản có ý nghĩa rất lớn để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng, phát triển của một lĩnh vực rất quan trọng, đó là tài nguyên thiên nhiên và nguồn năng lượng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Các quy hoạch này trở thành một trong những định hướng cơ bản cho hoạt động của các lĩnh vực đó trong thời gian tới. Trong đó, quy hoạch về năng lượng hướng tới mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển năng lượng; ứng dụng những thành tựu của phát triển khoa học công nghệ trong phát triển tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thêm nữa, quy hoạch về khoáng sản càng có ý nghĩa trong việc bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên ít tác động nhất đến môi trường. Đây đang là một trong những vấn đề được nhiều quốc gia, cơ quan quan tâm. Bởi vì khoáng sản là những tài nguyên không thể tái tạo và nó lại có những ảnh hưởng rất lớn nếu như việc khai thác của chúng ta không theo đúng quy trình, cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về mặt công nghệ.

"Vì vậy, các quy hoạch sẽ ảnh hưởng tới sự bền vững cũng như tốc độ tăng trưởng trong tương lai của đất nước. Chúng tôi đánh giá cao các quy hoạch ngành quốc gia về lĩnh vực năng lượng và khoáng sản mà các cơ quan đã có sự chuẩn bị một cách tương đối lâu dài, công phu và đầy đủ trong quá trình soạn thảo nội dung các quy hoạch này" - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, trong thực tế quy hoạch để phát triển nguồn năng lượng luôn luôn được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm và đặc biệt với vai trò của Bộ Công Thương là cơ quan quản lý EVN, cũng như thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản…

Rõ ràng, với quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản đang là bước tạo ra đột phá trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường cũng như các yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong thời gian tới đây.

"Với sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời, chúng tôi cho rằng, các quy hoạch này sẽ là những cơ sở, định hướng để các cơ quan chức năng dựa vào đó xem xét, lập ra các kế hoạch cụ thể trong việc triển khai hoạt động phát triển năng lượng và đảm bảo nguồn nguyên liệu, các tài nguyên khoáng sản cho hoạt động phát triển kinh tế trong thời gian tới" - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Để triển khai có hiệu quả các quy hoạch, trước hết, với quy hoạch phát triển năng lượng, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, về lâu dài, chúng ta phải làm sao cho việc phát triển năng lượng xanh hơn, sạch hơn và đáp ứng được các yêu cầu cung ứng nguồn nguyên liệu sạch cho phát triển. Đồng thời, phải tính toán đến quá trình xử lý liên quan đến việc bảo vệ môi trường và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của trình độ phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam, các điều kiện tự nhiên chúng ta đang có thì lúc đó quy hoạch năng lượng sẽ có hiệu quả vừa mang tính thực tiễn vừa có tính phát triển bền vững, lâu dài.

Còn đối với quy hoạch về khoáng sản, chúng ta đã biết, Việt Nam là một quốc gia có tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và đa dạng nhưng mức độ tập trung để khai thác được cũng tương đối khó khăn. Tuy nhiên, với trình độ công nghệ ngày càng phát triển, chúng tôi cũng hy vọng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trở thành một trong những quy hoạch mang tính đột phá, để chúng ta có thể có những cái cụ thể hóa sau này trong quy trình khai thác, tận dụng tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và mức độ khoa học và công nghệ chúng ta có.

Tự chủ nguồn nguyên liệu trong sản xuất

Đánh giá cao việc Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhận định, quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của đất nước.

Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản: Động lực mới cho phát triển công nghiệp
Hoạt động khai thác khoáng sản

Thời gian qua, đối với nguồn tài nguyên khoáng sản Việt Nam rất phong phú, nhưng mức độ khai thác vẫn còn khó khăn. Chính vì vậy, với việc ban hành quy hoạch này giúp chúng ta đã có đường hướng để khai thác từng loại tài nguyên khoáng sản phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Đồng thời, có lộ trình và yêu cầu để nâng cao chất lượng công nghệ khai thác chế biến, trên cơ sở đó giúp cho việc chủ động nguồn nguyên liệu ngày càng phong phú đa dạng phù hợp với trình độ năng lực phát triển của kinh tế đất nước.

Cũng từ đó tạo ra động lực mới cho phát triển công nghiệp cũng như giúp Việt Nam tự chủ nguồn nguyên liệu trong việc sản xuất các sản phẩm mới hướng tới sự tăng trưởng bền vững của toàn bộ nền kinh tế trong tương lai.

Tuy nhiên, quy hoạch nào cũng thế cũng cần có thực tiễn kiểm nghiệm. "Chúng tôi hy vọng rằng với việc chủ động nắm bắt nguyện vọng phản ánh từ thực tiễn đối với quy hoạch này, từ đó Bộ Công Thương sẽ có những chỉnh sửa kịp thời góp phần làm cho quy hoạch sớm đi vào đời sống thực tế và đem lại hiệu quả cao nhất" - ông Thịnh bày tỏ.

Bên cạnh đó, mục tiêu của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản là quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, gắn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu đạt mức trung hòa các-bon. Đẩy mạnh đầu tư, hình thành ngành khai thác, chế biến đồng bộ, hiệu quả với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại phù hợp với xu thế của thế giới.

Trăn trở với vấn đề bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa các cấp quy hoạch, ông Thịnh lưu ý, việc đảm bảo tính đồng bộ, liên thông giữa các quy hoạch là một trong những vấn đề rất quan trọng. Thực tế này không chỉ xảy ra đối với các quy hoạch của Bộ Công Thương mà còn tại nhiều quy hoạch khác.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho hay, chúng ta đang thực hiện quy hoạch với mục tiêu rộng, không chỉ bó hẹp của từng địa phương, từng ngành, nếu không đảm bảo tính đồng bộ liên thông giữa các quy hoạch với nhau thì lúc đó quy hoạch chỉ là “quy hoạch chết”.

Vì chỉ có tính liên kết, liên thông giữa các quy hoạch với nhau thì mới nhìn thấy được có những vấn đề chúng ta triển khai làm chưa tốt. Có những quy hoạch hỗ trợ ngành này hay hỗ trợ cho ngành kia, địa phương này hỗ trợ cho địa phương khác và tận dụng được những lợi thế tối đa, phát huy được năng lực sở trường của từng doanh nghiệp, từng địa phương.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch chung của đất nước theo cùng một định hướng và như vậy có thể có những ngành việc phát triển chậm hơn một chút nhưng nó lại có hiệu quả cao hơn. Song cũng có những ngành phải phát triển nhanh hơn để từ đó tạo ra bước đột phá, giúp cho sự phát triển của một số ngành khác cũng như của một số địa phương.

Đơn cử, đối với Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, trước đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như Chính phủ cũng rất quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt để sớm có được quy hoạch tổng thể quốc gia cũng như quy hoạch của từng vùng, miền, từng ngành nghề, từng địa phương một cách phù hợp.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh chia sẻ thêm, vấn đề quan trọng của các quy hoạch là phải tuân thủ và sáng tạo. Đối với quy hoạch vùng miền, hoặc là các quy hoạch trong ngành phải có liên kết với nhau và khi chúng ta phát hiện có độ vênh hay những vấn đề tồn tại cần phải có sự chỉnh sửa phù hợp, nhưng vẫn phải tuân thủ mục tiêu chung của quy hoạch. Điều quan trọng nhất là quy hoạch phải tốt, cụ thể, phù hợp sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế chung tốt hơn.

Quỳnh Nga - Lan Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Năng lượng Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bắc Giang nâng cao năng lực cấp điện cho mùa nắng nóng năm 2024

Bắc Giang nâng cao năng lực cấp điện cho mùa nắng nóng năm 2024

Trước tình hình nguồn cung điện năm 2024 có khả năng gặp nhiều khó khăn, hiện PC Bắc Giang và Sở Công Thương đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Xăng tăng từ 277-330 đồng/lít; giá dầu giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Xăng tăng từ 277-330 đồng/lít; giá dầu giảm

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 29/2, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 277 đồng, xăng RON 95 tăng 330 đồng; giá dầu giảm.
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn 2,4 tỷ USD sẽ về tay “ông lớn” nào?

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn 2,4 tỷ USD sẽ về tay “ông lớn” nào?

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn trong quý II/2024.
Khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Việt Nam

Khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Việt Nam

Mặc dù còn nhiều tiềm năng về tiết kiệm năng lượng nhưng các chuyên gia cũng đã chỉ ra những thách thức của Việt Nam trong hoạt động này.
Cập nhật tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3

Cập nhật tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3

Theo báo cáo của EVN/EVNNPT đến thời điểm này, công tác bàn giao mặt bằng vị trí móng đường dây 500kV mạch 3 đạt trên 97%, hành lang tuyến đạt gần 50%.

Tin cùng chuyên mục

Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga tác động như thế nào tới thị trường nhiên liệu?

Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga tác động như thế nào tới thị trường nhiên liệu?

Nga vừa công bố lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng để bù đắp cho nhu cầu ngày càng tăng trong nước, đồng thời nhằm bảo trì các nhà máy lọc dầu.
Bộ Công Thương kiểm tra công tác vận hành lưới truyền tải mùa khô 2024 tại Bắc Giang

Bộ Công Thương kiểm tra công tác vận hành lưới truyền tải mùa khô 2024 tại Bắc Giang

Chiều 28/2, đoàn công tác Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã làm việc với PTC1 và kiểm tra công tác vận hành tại TBA 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Quảng Ngãi: Đảm bảo an ninh tuyệt đối khi bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Quảng Ngãi: Đảm bảo an ninh tuyệt đối khi bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Kỳ bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến thực hiện trong 48 ngày, từ ngày 15/3 đến ngày 1/5/2024.
Tiết kiệm điện giải pháp cho mùa khô năm 2024

Tiết kiệm điện giải pháp cho mùa khô năm 2024

Một trong 12 giải pháp được đưa ra tại Chỉ thị 05/CT-TTg của TTCP nhằm đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong đó có tiết kiệm điện.
Năng lượng tái tạo, năng lượng xanh – Tiềm năng và cơ hội

Năng lượng tái tạo, năng lượng xanh – Tiềm năng và cơ hội

Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về Công nghệ & Thiết bị điện – Vietnam ETE 2024 và Sản phẩm Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng xanh – Enertec Expo 2024.
Hoan nghênh Tập đoàn PowerChina thúc đẩy, tham gia hợp tác năng lượng tái tạo

Hoan nghênh Tập đoàn PowerChina thúc đẩy, tham gia hợp tác năng lượng tái tạo

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có PowerChina, tham gia phát triển năng lượng tái tạo, trở thành hình mẫu của hợp tác.
PC Quảng Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trước mùa nắng nóng 2024

PC Quảng Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trước mùa nắng nóng 2024

Tăng cường tiết kiệm điện là giải pháp được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và đưa ra nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong mùa khô năm 2024.
Điện lực Cà Mau tiết kiệm 2,31% sản lượng điện thương phẩm

Điện lực Cà Mau tiết kiệm 2,31% sản lượng điện thương phẩm

Tháng 1/2024, Công ty Điện lực Cà Mau đã tiết kiệm được 3,34 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,31% sản lượng điện thương phẩm.
Bắc Kạn: Ngành Điện lực giảm 0,23% tổn thất điện năng

Bắc Kạn: Ngành Điện lực giảm 0,23% tổn thất điện năng

Năm 2023, tỉ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Bắc Kạn là 5,37% giảm 0,23% so với năm 2022, giảm 0,05% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.
Hội thảo chuyên sâu về ứng dụng “Quang phổ khoáng vật viễn thám” sẽ diễn ra vào ngày 29/2

Hội thảo chuyên sâu về ứng dụng “Quang phổ khoáng vật viễn thám” sẽ diễn ra vào ngày 29/2

Hội thảo chuyên sâu về ứng dụng “Quang phổ khoáng vật viễn thám” do Công ty TNHH Trương Đình Petroleum tổ chức sẽ diễn ra vào 29/2/2024 tại TP Hồ Chí Minh.
PC Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn-hiệu quả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

PC Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn-hiệu quả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đảm bảo cung ứng điện ổn định đồng thời đã cảnh báo hoá đơn tiền điện tăng cao trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Bộ Công Thương kêu gọi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Bộ Công Thương kêu gọi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Sự kiện tắt đèn hướng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 sẽ được diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 23/3/2024.
Nga cấm xuất khẩu xăng dầu trong vòng 6 tháng; Qatar tăng sản lượng LNG

Nga cấm xuất khẩu xăng dầu trong vòng 6 tháng; Qatar tăng sản lượng LNG

Thủ tướng Nga, ông Mikhail Mishustin đã phê chuẩn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/3/2024.
Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam

Từ 17 - 20/4/2024, Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam sẽ được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia.
Chính thức phát động thi đua "5 nhất" 120 ngày đêm về đích Dự án đường dây 500kV mạch 3

Chính thức phát động thi đua "5 nhất" 120 ngày đêm về đích Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 27/2, tại Hưng Yên đã diễn ra Lễ phát động phong trào thi đua "5 nhất" - 120 ngày đêm về đích Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Trung Quốc tăng cường mua dầu thô; khủng hoảng Biển Đỏ thêm trầm trọng

Trung Quốc tăng cường mua dầu thô; khủng hoảng Biển Đỏ thêm trầm trọng

Trung Quốc gần đây đã tăng cường hoạt động mua dầu thô từ khắp nơi trên thế giới.
Phát động thi đua 120 ngày đêm về đích đường dây 500kV mạch 3

Phát động thi đua 120 ngày đêm về đích đường dây 500kV mạch 3

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Thuế carbon của EU có thể tác động tiêu cực đến các quốc gia châu Á

Thuế carbon của EU có thể tác động tiêu cực đến các quốc gia châu Á

Các tiểu vùng của châu Á có tỷ trọng hàng xuất khẩu thâm dụng carbon sang châu Âu lớn hơn, nhất là Trung và Tây Á...
Nâng cao năng lực truyền tải điện, vận hành an toàn mạch 500kV mùa khô năm 2024

Nâng cao năng lực truyền tải điện, vận hành an toàn mạch 500kV mùa khô năm 2024

Đây là chỉ đạo của lãnh đạo EVN tại buổi làm việc với EVNNPT và Công ty Truyền tải điện 1 tại Truyền tải điện Ninh Bình và Thanh Hóa ngày 22/2 vừa qua.
Đầu tư gần 660 tỷ đồng phát triển lưới điện trên địa bàn Đắk Lắk

Đầu tư gần 660 tỷ đồng phát triển lưới điện trên địa bàn Đắk Lắk

Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động