Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 03/03/2021 03:58
Hướng đến sử dụng hợp lý tài nguyên

Hướng đến sử dụng hợp lý tài nguyên

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2050 trở thành quốc gia khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh hoàn thiện ...
1 2