Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 28/10/2021 14:41

Hoa Kỳ giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chuyển đổi công nghệ

13:15 | 03/10/2021
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự án “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE). Dự án do USAID tài trợ sẽ được thực hiện trong 2 năm với mục tiêu hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN) nhằm tiếp tục thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế liên tục.

USAID WISE sẽ hỗ trợ các mô hình bền vững, theo định hướng thị trường và có thể mở rộng nhằm xây dựng nguồn nhân lực của Việt Nam sẵn sàng cho cuộc CMCN lần thứ tư thông qua các quan hệ đối tác với khu vực tư nhân. Dự án sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng số cơ bản, cung cấp thông tin lộ trình nghề nghiệp định hướng CMCN lần thứ tư để ra quyết định sáng suốt về đầu tư phát triển tài năng, cung cấp công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao đào tạo lại để thúc đẩy học tập suốt đời và tìm kiếm các cơ chế tài chính sáng tạo nhằm đạt được các kỹ năng mà cuộc CMCN lần thứ tư đòi hỏi.

Hoa Kỳ giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chuyển đổi công nghệ

Công bố dự án “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE)

Một hoạt động cũng quan trọng không kém đó là USAID WISE sẽ đồng hành cùng với những nỗ lực của Việt Nam trong việc chú trọng đến các cơ hội phát triển kỹ năng của cuộc CMCN lần thứ tư cho mọi thành phần trong xã hội, trong đó đặc biệt tập trung ưu tiên cho phụ nữ và các nhóm yếu thế nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng số tại Việt Nam. Ưu tiên này phù hợp với Chiến lược số của USAID và sẽ mang lại tác động lâu dài tại Việt Nam thông qua xây dựng một ngành công nghệ thông tin mà ở đó các nhà lãnh đạo, lập trình viên, thiết kế và kỹ thuật viên sẽ giúp thúc đẩy việc sử dụng và phát triển cuộc CMCN lần thứ tư đang lan toả trong nền kinh tế Việt Nam.

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock cho biết: “Dự án USAID WISE thể hiện cam kết của Chính phủ Hoa kỳ trong việc hợp tác với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về CMCN lần thứ tư của Chính phủ Việt Nam, trong đó tập trung vào việc làm chủ và tích hợp các công nghệ tiên tiến mới, tăng cường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế số.”

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đối tác chính từ phía Chính phủ Việt Nam cho dự án USAID WISE. Dự án sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho NIC và kết nối các cơ quan chính phủ về phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp họ có thể thực hiện đào tạo nâng cao đào tạo lại có hiệu quả nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo.

Thanh Thanh