Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 05/07/2020 08:36

Góp ý về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030

05:00 | 13/03/2020
Tiếp tục Chương trình làm việc với các bộ, ngành về việc lấy ý kiến đóng góp cho Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2030, ngày 4/3/2020, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tiến hành làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến, thống nhất về một số nội dung…

UBDT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã họp thống nhất nội dung Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

gop y ve chuong trinh muc tieu quoc gia giai doan 2021 2030
UBDT và Bộ VHTT&DL làm việc, góp ý về Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2030

Tại cuộc họp, Thứ trưởng, Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết, ngay khi có Nghị quyết số 88/2019/QH14, Bộ VHTT&DL đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt về bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào DTTS. Trên thực tế, vẫn còn nhiều vùng thiết chế văn hóa chưa được đẩy mạnh, dẫn đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa còn hạn chế. Đồng thời, văn hóa phải góp phần tạo ra giá trị sinh kế, tạo công ăn việc làm cho đồng bào DTTS.

Theo đó, Bộ VHTT&DL đã trình bày mục tiêu, đối tượng và những nội dung đề xuất thực hiện trong Dự án 6. Trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS (khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS có dân số dưới 10.000 người để khai thác, phát triển du lịch); tổ chức 300 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể của các DTTS rất ít người và các dân tộc khu vực Tây Nguyên; hỗ trợ Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú người DTTS…

Đối với nhiệm vụ phát triển du lịch kết hợp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc vùng đồng bào DTTS và miền núi, Bộ VHTT&DL dự thảo sẽ hỗ trợ đầu tư phát triển 325 điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi; lắp đặt các biển chỉ dẫn tại điểm đến du lịch; sưu tầm, phục chế, phục dựng, trưng bày phù hợp khai thác du lịch tại điểm đến…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những nội dung trong Dự án 6 của Bộ VHTT&DL đề xuất. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Bộ VHTT&DL tiếp tục nghiên cứu nội dung trong Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Kết luận 65-KL/TW; ưu tiên, rà soát các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa. Các nhiệm vụ đưa ra cần làm rõ, cụ thể hơn như: mức hưởng thụ văn hóa của người dân là gì? Bảo tồn cấp bách vấn đề gì?...

Cũng với nội dung góp ý về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, UBDT đã làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH). Trong tổng số 10 dự án của Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2030, Bộ LĐTB&XH tham gia xây dựng, góp ý về nội dung của Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi. Đây là tiểu dự án nằm trong Dự án 5 về Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại cuộc họp, Bộ LĐTB&XH đã thông tin về thực trạng công tác đào tạo nghề cho người DTTS và đề xuất những nội dung, hoạt động trong Tiểu dự án 3. Theo đó, Bộ LĐTB&XH đã xây dựng 7 nội dung hoạt động trọng tâm như: Điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo, khả năng đào tạo, ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền tư vấn học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho người lao động; tăng cường các điều kiện đảm bảo cho giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu; hỗ trợ đào tạo nghề…

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh cho rằng, các nội dung, hoạt động mà Bộ LĐTB&XH đề xuất trong Tiểu dự án 3 đã được xây dựng trên căn cứ của Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội. Vì thế, Bộ LĐTB&XH mong muốn UBDT sẽ có những ý kiến, đóng góp, định hướng để Bộ LĐTB&XH tiếp tục hoàn thiện Tiểu dự án một cách sát thực, đúng định hướng.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu lưu ý trong quá trình xây dựng các hoạt động của Tiểu dự án, Bộ LĐTB&XH cần rà soát lại các chính sách cho lao động DTTS đang triển khai để tránh trùng lắp; phân kỳ Tiểu dự án thành 2 giai đoạn: 2021 - 2025 triển khai 60% hoạt động; 2026 - 2030 triển khai 40% hoạt động...

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Bộ LĐTB&XH cần ưu tiên thứ tự các nội dung để triển khai, xác định cụ thể đối tượng, phạm vi thuộc Tiểu dự án 3. Đồng thời, khẩn trương rà soát, thường xuyên trao đổi trực tiếp với UBDT về các nội dung của Tiểu dự án 3, từ đó hoàn thiện hồ sơ gửi về UBDT đúng thời gian quy định.

T.H