Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 15/08/2020 05:13
Nghệ An:

Đồng bào dân tộc thoát nghèo từ vốn chính sách

06:00 | 09/08/2019
Vùng dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An gồm 11 huyện, thị xã, trong đó 3 huyện được thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ. Bằng nhiều chương trình chính sách, đặc biệt là vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, các hộ được vay vốn đã sử dụng vốn có hiệu quả.

Cho “cần câu” chứ không cho “con cá”

Tại huyện miền núi Quế Phong, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp cho 5.663 hộ nghèo được vay vốn vượt qua ngưỡng thoát nghèo; số hộ cận nghèo, thoát nghèo được vay vốn và thực sự thoát nghèo bền vững trở thành hộ khá, giàu là 2.745 hộ; số lao động được thu hút, tạo được việc làm mới và thoát nghèo là 460 lao động; số lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động là 105 lao động; số học sinh, sinh viên được vay vốn là 170 em…

dong bao dan toc thoat ngheo tu von chinh sach
Tín dụng chính sách giúp người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi

Còn ở huyện Quỳ Hợp, qua vay vốn chính sách ưu đãi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương… Được biết, gia đình ông Hà Xô Viết ở bản Na Sai, xã Hạnh Dịch rất khó khăn. Năm 2004, với nguồn vốn 4 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ông mua 1 con trâu sinh sản để chăn nuôi. Đến hạn ông trả nợ theo quy định. Sau đó, ông mạnh dạn vay vốn Chương trình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn với số tiền 30 triệu đồng, mua thêm 2 con trâu. Hiện nay, ông Hà Xô Viết đã có tổng đàn trâu trên 20 con; ông còn có 1 héc-ta rừng trồng keo và cây quế; vườn sản xuất rau màu 2 héc-ta; đào 3 ao thả cá trên 600m2, đưa thu nhập bình quân hàng năm từ 70 - 100 triệu đồng.

dong bao dan toc thoat ngheo tu von chinh sach
Bà con mua sắm máy móc phục vụ sản xuất

Các chương trình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách đã giúp hộ nghèo và các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn miền núi từng bước thay đổi nhận thức về phương thức sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, hình thành thói quen tiết kiệm và tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong quá trình tổ chức sản xuất, tích cực vươn lên xóa đói, giảm nghèo, ngày càng ổn định cuộc sống...

Nhiều chính sách giúp giảm nghèo bền vững

Với việc triển khai cho vay 20 chương trình tín dụng ở Nghệ An, tổng nguồn vốn chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đang quản lý là 8.157 tỷ đồng. Tổng số dư nợ các chương trình vay tại các huyện miền núi là 4.282 tỷ đồng với tổng số gần 155.000 khách hàng dư nợ, chiếm trên 50% dư nợ toàn tỉnh. Công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình tín dụng hàng năm được Ngân hàng tỉnh cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao; việc cho vay được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng, đã giúp hàng ngàn lượt hộ nghèo có vốn để phát triển chăn nuôi đại gia súc (như trâu, bò, dê...), xây mới, sửa chữa, cải tạo hàng ngàn m2 chuồng trại chăn nuôi, đầu tư mua sắm vật tư, máy móc, dụng cụ sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ, làm nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường…

Các tổ chức hội thu hút hội viên, phối, kết hợp với chính quyền, hướng dẫn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên của mình tạo mối đoàn kết trong nhân dân, các hộ nghèo tương trợ, giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau cùng phát triển. Nguồn vốn đã cơ bản đáp ứng nhu cầu các đối tượng thụ hưởng chính sách, tăng trưởng theo kế hoạch đã được phân bổ hàng năm, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình hiệu quả từ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội như hỗ trợ cho vay học sinh, sinh viên, vay vốn sản xuất, kinh doanh, làm nhà ở... được ghi nhận tại các huyện Quỳ Hợp, Con Cuông, Quế Phong.

Theo Bà Lô Thị Kim Ngân – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An: “Giảm nghèo bền vững là chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện quan điểm, tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách để giúp cho đồng bào có cuộc sống tốt hơn, “không ai bị bỏ lại phía sau”, vùng núi tiến kịp vùng xuôi”.

Hoàng Trinh