Đắk Lắk: Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số

Trong công cuộc chuyển đổi số, đào tạo nhân lực là điều kiện ưu tiên kiên quyết, tỉnh Đắk Lắk đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực.
Triển vọng kinh tế số và thách thức chất lượng nguồn nhân lực

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, hiện nay nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng dẫn đến khó đảm bảo được hoạt động thông suốt các hệ thống công nghệ thông tin của Nhà nước khi xảy ra sự cố dẫn đến nguy cơ về mất an toàn thông tin, ngưng trệ các hoạt động quản lý nhà nước. Hạn chế nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do còn nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng cán bộ; việc tuyển dụng không đánh giá hết được trình độ, khả năng về công nghệ thông tin. Mặt khác, do chế độ đãi ngộ chưa tương xứng nên dẫn đến tình trạng nhân lực công nghệ thông tin từ cơ quan nhà nước chuyển sang khối tư nhân...

Đắk Lắk: Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số
Đắk Lắk xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực “hạt nhân” cho chuyển đổi số

Đến nay về cơ bản tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị đầy đủ về cơ chế chính sách, nguồn lực để phục vụ công tác chuyển đổi số. Để chuẩn bị cho lộ trình đào tạo dài hơi hơn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đang tham gia lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai về Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương nhằm tiếp cận Chương trình mẫu về bồi dưỡng chuyển đổi số cho các lãnh đạo UBND cấp xã, sau đó tham gia hỗ trợ đồng hành các huyện, xã triển khai các nội dung tiếp theo. Sở định hướng tập trung cho đào tạo chuyển đổi số tốt ở cấp xã, giúp người dân nâng cao kỹ năng số, thao tác thông tin lên môi trường số an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã xây dựng kế hoạch và được UBND tỉnh Đắk Lắk thông qua, ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, địa phương này xác định mục tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh hàng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; 70% số người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có tổ chức các hoạt động giáo dục và kỹ năng số.

Riêng đến năm 2030, 90% số người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 80% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng số.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Đắk Lắk kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ thực hiện như nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng chuyển đổi số và nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

Đắk Lắk: Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số
Trong giai đoạn 2021 đến 2025, tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư 300 tỷ đồng để thực hiện chuyển đổi số với kỳ vọng lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ về vấn đề đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, trong từng thời kỳ phát triển con người luôn là nguồn lực, nhân tố quan trọng cho sự phát triển. Giai đoạn 2021-2026, tỉnh Đắk Lắk luôn lấy bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 8-9% trong đó có yếu tố đóng góp của nguồn nhân lực. Nghị quyết 17 của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đột phá cải cách hành chính, nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Song song đó, quý 1/2020 trên cơ sở Nghị quyết 06 về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, Tỉnh ủy đã tổng kết và đề ra nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ nhất, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phải phù hợp với xu thế phát triển và quan trọng nhất là tính toán nhu cầu phát triển và Cách mạng Công nghiệp 4.0 là nguồn lực dư địa mới cho sự phát triển, trọng tâm của Cách mạng Công nghiệp 4.0 là chuyển đổi số bám sát định hướng Trung ương.

Thứ hai, hội nhập sâu rộng với các nước trên thế giới, đặc biệt là hoạt động xuất, nhập, khẩu, nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển trong đó phải tính đến nguồn nhân lực đáp ứng xu thế phát triển chuyển đổi số.

Thứ ba, xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 tầm nhìn 2030.

Thứ tư, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực hiện có đồng thời xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia nhà khoa học đầu ngành, nhân tài đặc biệt xuất sắc mà chúng ta ưu tiên phát triển và Trung ương định hướng cho tỉnh Đắk Lắk và Tây Nguyên.

“Để đạt mục tiêu này, tỉnh dự kiến tập trung 6 giải pháp, trong đó giải pháp đầu tiên là nâng cao nhận thức các cấp các ngành, dựa vào nguồn lực nhân dân. Giải pháp số 2 quan điểm nguồn nhân lực đáp ứng cho doanh nghiệp phải có nhà nước dẫn dắt đặc biệt nhân lực cho doanh nghiệp nhà nước. Giải pháp 3 là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu, chú trọng đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số…”, ông Hà nêu rõ.

Được biết, đầu năm nay, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực (Bộ GD-ĐT) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 đơn vị trong và ngoài ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk về việc phát triển chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực địa phương. Và cuối tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Tây nguyên về thành lập, xây dựng, vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh. Mục tiêu nhằm tìm kiếm các nguồn lực mới, dư địa mới để tăng trưởng bền vững, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, đưa những ý tưởng vào phục vụ cuộc sống. Đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà trong nhiều lĩnh vực.

Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.

Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Nhiều ngành nghề công nghiệp hỗ trợ có đầu ra việc làm tốt

Hà Nội: Nhiều ngành nghề công nghiệp hỗ trợ có đầu ra việc làm tốt

Với nhiều hoạt động kết nối cung cầu, đào tạo đặt hàng,... sinh viên nhiều ngành nghề công nghiệp hỗ trợ có đầu ra việc làm tốt, có ngành nghề lên tới 95%.
Thường vụ Quốc hội biểu quyết thành lập thị xã Chơn Thành và thị trấn Bình Phú

Thường vụ Quốc hội biểu quyết thành lập thị xã Chơn Thành và thị trấn Bình Phú

Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập 2 đơn vị hành chính mới là thị trấn Bình Phú (Tiền Giang) và thị xã Chơn Thành (Bình Phước).
Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong à do xe ô tô mất thắng, tài xế không làm chủ tay lái.
Đà Nẵng: Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp du lịch

Đà Nẵng: Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp du lịch

Sau dịch Covid-19, việc tạo ra các trải nghiệm và sản phẩm du lịch mới thông qua chuyển đổi số sẽ tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách du lịch.
Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại Quảng Ninh

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại Quảng Ninh

Nhờ sự chung tay của người dân cùng với cả hệ thống chính trị và nguồn lực của Nhà nước, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh đã gần đến đích

Tin cùng chuyên mục

Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế khi xe ô tô chở keo tràm va chạm với 2 xe máy, hậu quả khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
TP. Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3 năm 2023

TP. Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3 năm 2023

Giải thưởng Sáng tạo nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp cho sự phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Thanh Hóa: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Đậu mùa khỉ

Thanh Hóa: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Đậu mùa khỉ

Trước nguy cơ dịch Đậu mùa khỉ gia tăng về số ca mắc và số quốc gia, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản tăng cường công tác phòng, chống dịch dịch Đậu mùa khỉ.
Quảng Ninh, Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Quảng Ninh, Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Hiện Quảng Ninh, Hải Phòng đã khẩn trương tổ chức triển khai các công tác phòng chống bão số 2 theo chỉ đạo và điều kiện thực tế của địa phương.
Thanh Hóa: Triển khai các phương án ứng phó bão số 2

Thanh Hóa: Triển khai các phương án ứng phó bão số 2

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển khẩn trương triển khai các phương án ứng phó phòng, chống bão số 2.
Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 7/2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Yên Bái đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 10,98% so với cùng kỳ năm 2021.
Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Dương

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Dương

Trong 7 tháng năm 2022, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4%, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Dương.
Thanh Hóa: Tìm giải pháp khắc phục thắng cảnh Hòn Vọng Phu sau sự cố sét đánh

Thanh Hóa: Tìm giải pháp khắc phục thắng cảnh Hòn Vọng Phu sau sự cố sét đánh

Sau khi thắng cảnh Hòn Vọng Phu bị sét đánh sạt lở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã kiểm tra và tìm giải pháp cấp bách nhằm khắc phục sự cố.
Hà Nội: Kết nối nông sản thực phẩm an toàn cho các chợ trên địa bàn thành phố

Hà Nội: Kết nối nông sản thực phẩm an toàn cho các chợ trên địa bàn thành phố

Sáng 10/8, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố năm 2022.
Nhà thờ đổ Hải Lý- chứng tích xâm lấn của thiên nhiên

Nhà thờ đổ Hải Lý- chứng tích xâm lấn của thiên nhiên

Nhiều lần xây dựng và tu sửa, nhưng giờ dây nhà thờ đổ Hải Lý (Hải Hậu) chỉ còn giữ được tháp chuông, nền và một phần tường như một chứng tích của sự xâm lấn.
Cấm xe khách vào nội đô TP. Hồ Chí Minh có giảm được áp lực giao thông?

Cấm xe khách vào nội đô TP. Hồ Chí Minh có giảm được áp lực giao thông?

Đề xuất cấm xe khách vào nội đô TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho thành phố nhưng lại gây khó cho doanh nghiệp vận tải.
Hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh

Hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng đầu năm 2022.
TP. Hồ Chí Minh: Sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, đồ uống

TP. Hồ Chí Minh: Sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, đồ uống

Từ 15/8 đến hết năm 2022 TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh và sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.
Tỉnh Quảng Nam: Nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số

Tỉnh Quảng Nam: Nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số

Việc triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực đã giúp tỉnh Quảng Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đà Nẵng: Đảm bảo cung ứng thuốc, kiểm soát giá thuốc điều trị cúm mùa

Đà Nẵng: Đảm bảo cung ứng thuốc, kiểm soát giá thuốc điều trị cúm mùa

Thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra công tác cung ứng thuốc điều trị cúm A và sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.
Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2014.
Hà Nội yêu cầu khẩn trương tiêm chủng vắc xin Covid-19

Hà Nội yêu cầu khẩn trương tiêm chủng vắc xin Covid-19

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã… thần tốc triển khai công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19.
Đà Nẵng thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển kinh doanh

Đà Nẵng thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển kinh doanh

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần nắm bắt, ứng dụng các công nghệ và giải pháp mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Công ty CP Tân Hoàng Khang phải hỗ trợ toàn bộ kinh phí khắc phục sự cố ở "thủ phủ" khoáng sản Quỳ Hợp

Công ty CP Tân Hoàng Khang phải hỗ trợ toàn bộ kinh phí khắc phục sự cố ở "thủ phủ" khoáng sản Quỳ Hợp

Đó là kết luận của Chủ tịch tỉnh Nghệ An đối với Công ty CP Tân Hoàng Khang trong việc khắc phục sự cố do ảnh hưởng của việc nứt nẻ, sụt lún đất tại Châu Hồng.
Hà Nội: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục phục hồi tích cực trong tháng 7/2022

Hà Nội: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục phục hồi tích cực trong tháng 7/2022

Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tiếp tục khởi sắc là những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được trong tháng 7/2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động