Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra

Ngày 27/7/2022, Chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Việt Long - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Bộ Công Thương. Chi bộ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên các cấp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra
Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra
Quang cảnh Đại hội Chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương

Đội ngũ đảng viên trong Chi bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc được giao, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Nhiệm kỳ qua, Thanh tra Bộ đã chủ trì thực hiện 11 cuộc thanh tra (hành chính, chuyên ngành, phòng chống tham nhũng), chủ trì thực hiện 18 đoàn kiểm tra tại 51 đơn vị. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực quản lý nhà nước trọng yếu, đặc thù hoặc có nhiều dư luận xã hội, những nơi có đơn thư tố cáo, phản ánh. Nhiều kiến nghị thanh tra, kiểm tra được Bộ Công Thương cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý.

Liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong nhiệm kỳ 2020 -2022, Thanh tra Bộ đã thực hiện 52 cuộc tiếp công dân, công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Trong đó tổng số đơn nhận được là 1.325 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ là 791 đơn, thuộc thẩm quyền cơ quan khác là 534 đơn. Đã kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, giải quyết dứt điểm một số vị việc phức tạp phát sinh.

Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra
Đồng chí Lê Việt Long- Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Các công tác xử lý sau thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng được Chi bộ đặc biệt quan tâm đôn đốc cũng như làm tốt tham mưu.

Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể, xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng được Chi bộ quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong đó phân công, phân nhiệm rõ ràng. Thường xuyên thực hiện công tác chính trị tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng. Cán bộ đảng viên đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, duy trì và phát huy sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Thanh tra Bộ kết nạp 2 đảng viên; báo cáo, trình Bộ trưởng bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Thanh tra Bộ, bổ nhiệm 1 Phó Chánh Thanh tra Bộ, 2 trưởng phòng và 4 phó trưởng phòng.

Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra
Chi uỷ Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2022 -2025 ra mắt

Về phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Thanh tra Bộ xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân; tiến hành thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình công tác đã được phê duyệt.

Các lĩnh vực công tác đảng tiếp tục được Chi bộ thực hiện hiệu quả, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có định hướng kịp thời.

Làm tốt các công tác quán triệt các nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ cũng như phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể với từng đảng viên, bảo đảm tất cả đảng viên đều tham gia vào các hoạt động của công tác đảng.

Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hôi Chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương đã bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và Chi uỷ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó đồng chí Lê Việt Long- Chánh Thanh tra Bộ là Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thanh Hải là Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương đã biểu dương các thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Thanh tra Bộ cũng như công tác chuẩn bị Đại hội, giới thiệu nhân sự cấp uỷ, xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo của cấp uỷ toàn diện, sát thực tế.

Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra
Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương Phan Văn Bản phát biểu tại Đại hội
Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Phan Văn Bản nhấn mạnh, việc làm tốt công tác tư tưởng, công tác cán bộ và bảo đảm sự nhất trí trong tập thể Thanh tra Bộ, trong Chi bộ là nguyên nhân chính dẫn đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương yêu cầu sau Đại hội, Chi bộ Thanh tra Bộ cần sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện văn kiện, phân công ban chấp hành ổn định để đi vào hoạt động.

Đại hội chi bộ Thanh tra Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2025: Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra
Các đại biểu dự Đại hội

Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng đảng.

Triển khai các nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đổi mới, tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng”- đồng chí Phan Văn Bản nhấn mạnh.

Quang Lộc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Năm 2023, doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách khoảng 166 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch

Năm 2023, doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách khoảng 166 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch

Trong năm 2023, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, song các tập đoàn, tổng công ty khối doanh nghiệp nhà nước tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường.
Ông Phạm Văn Thanh: Petrolimex kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối

Ông Phạm Văn Thanh: Petrolimex kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nêu rõ, năm 2023 Petrolimex đã kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo hướng “1 vốn nhà 4 vốn người”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo hướng “1 vốn nhà 4 vốn người”

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, doanh nghiệp Nhà nước cần huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước theo công thức 1 vốn nhà 4 vốn người để phát triển.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phú Yên cần tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phú Yên cần tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Phú Yên cần rút ra các bài học phát triển, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư.
Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường trong nền kinh tế

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường trong nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ luôn bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024.
Thủ tướng: Khai thác hiệu quả hơn nữa tài sản, nguồn vốn rất lớn đang có tại các doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng: Khai thác hiệu quả hơn nữa tài sản, nguồn vốn rất lớn đang có tại các doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang đồng chủ trì cuộc gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phú Yên cần xác định công nghiệp là một trong những động lực chính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phú Yên cần xác định công nghiệp là một trong những động lực chính

Chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.
Phú Yên phải trở thành vùng đất bình yên và phú quý

Phú Yên phải trở thành vùng đất bình yên và phú quý

Đây là mong muốn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, chiều 2/3.
Khánh Hòa cần quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao

Khánh Hòa cần quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Khánh Hòa quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng, kinh tế số...
Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ triển khai cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ triển khai cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đã xây dựng tờ trình để báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới, đánh giá tác động khi cải cách tiền lương...
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024: Tình hình kinh tế xã hội hồi phục tích cực

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024: Tình hình kinh tế xã hội hồi phục tích cực

Chiều 2/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo thường kỳ tháng 2/2024.
Thủ tướng: Tăng tốc phát triển với động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới

Thủ tướng: Tăng tốc phát triển với động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới

Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu của quý I cũng như nửa đầu năm, cả năm 2024 và nhiệm kỳ 5 năm.
Công bố Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045

Công bố Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045

Sáng 2/3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.
Chính phủ họp thường kỳ tháng 2/2024: Làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu

Chính phủ họp thường kỳ tháng 2/2024: Làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu

Ngày 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hoàn thành sớm đề án tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hoàn thành sớm đề án tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có kết luận chỉ đạo đối với đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập
Thủ tướng cho ý kiến về việc sử dụng cát nhân tạo thay thế hoàn toàn cát tự nhiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng cho ý kiến về việc sử dụng cát nhân tạo thay thế hoàn toàn cát tự nhiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về giải pháp sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên tại ĐBSCL.
Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao nhà Đại đoàn kết tại Khánh Hoà

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao nhà Đại đoàn kết tại Khánh Hoà

Chiều 1/3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao 200 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.
Khởi động dự án đường kết nối Khánh Hoà, Lâm Đồng và Ninh Thuận

Khởi động dự án đường kết nối Khánh Hoà, Lâm Đồng và Ninh Thuận

Ngày 1/3, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 – kết nối với tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận.
Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Hồ An Phong

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Hồ An Phong

Ngày 1/3 đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Hồ An Phong.
Các địa phương cần chủ động hiến kế, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu

Các địa phương cần chủ động hiến kế, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ phải “trả nợ” các ý kiến của Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand.
Chủ tịch nước: Sức mạnh của dân tộc nằm ở những con người có trí tuệ và phẩm giá

Chủ tịch nước: Sức mạnh của dân tộc nằm ở những con người có trí tuệ và phẩm giá

Chủ tịch nước cho rằng phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một việc rất quan trọng.
Họp báo Bộ Ngoại giao: Bãi ngầm Tư Chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam

Họp báo Bộ Ngoại giao: Bãi ngầm Tư Chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam

Chiều 29/2, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ thông tin về các hoạt động đối ngoại nổi bật, đang được dư luận quan tâm.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024

Bộ Công Thương vừa đăng tải công khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 và Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động