Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 19:03

Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng

21:23 | 27/01/2021
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 27/1/2021, các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục thảo luận những nội dung liên quan đến các văn kiện Đại hội XIII. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Các đại biểu đã mang đến diễn đàn Đại hội không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Đặc biệt, nhiều nội dung thể hiện tư duy tiếp cận cập nhật tình hình của các văn kiện Đại hội XIII được nhiều đại biểu đề cập.

Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng
Phiên thảo luận chiều 27/1/2021 tại Đại hội Đảng
Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng
Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư điều hành phiên thảo luận

Xây dựng diện mạo mới cho nền nông nghiệp

Tư lệnh ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế là mục tiêu xuyên suốt, một cuộc cách mạng to lớn, lâu dài.

Mục tiêu cụ thể cho 5 năm tới là tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 2,5 - 3,0%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 48 - 50 tỷ USD; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 80%; thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn gấp 1,5 lần năm 2020; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42%, tăng cường chất lượng rừng.

Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đọc tham luận

Để hiện thực hóa mục tiêu này, giải pháp hàng đầu theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế đến các cấp, ngành, địa phương và người dân; thay đổi nhận thức và cách tiếp cận về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.

Cùng đó thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành; thông tin, dự báo tình hình thị trường, tranh thủ lợi thế các Hiệp định thương mại tự do và các cam kết quốc tế để ổn định, giữ vững các thị trường truyền thống, quy mô lớn, phát triển thị trường mới. Đặc biệt chú trọng phát triển thị trường đối với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng, đi đôi với đẩy mạnh Chương trình “Đưa hàng hóa từ nông thôn vào thành thị”.

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả gắn với quá trình chuyển đổi số, kinh tế số” trong lĩnh vực nông nghiệp; hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp, đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu”- Bộ trưởng Cường khẳng định.

Cần ban hành nghị quyết của Trung ương về kinh tế tuần hoàn

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là điểm mới của văn kiện Đại hội.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, để phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, cần xem phát triển kinh tế tuần hoàn là giải pháp tất yếu để nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm sản xuất và tiêu dùng bền vững; phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, tạo việc làm...

Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng
Bộ trưởng Trần Hồng Hà

“Kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét ban hành Nghị quyết về thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn”- Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Cùng đó tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong toàn xã hội về yêu cầu thực tiễn, vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tuần hoàn, trong đó, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng vai trò trung tâm.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chiến lược, chính sách, pháp luật thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, phù hợp với chủ trương của Đảng, xu thế mới, những quy định, tiêu chuẩn đã và đang hình thành trong khu vực và trên quy mô toàn cầu.

Tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 15.000 tổ chức đảng và trên 47.000 đảng viên (trong đó trên 23.000 là cấp ủy viên các cấp), giám sát trên 183.000 tổ chức đảng và trên 528.000 đảng viên (trong đó trên 154.000 là cấp ủy viên các cấp); tập trung nhiều vào những điểm "nóng", những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm như: việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác cán bộ; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tha hóa quyền lực của đảng viên có chức quyền trong việc quyết định chủ trương, chính sách và trong công tác cán bộ,…; trách nhiệm nêu gương; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân hàng; bảo vệ môi trường, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; thực hiện dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công...

Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực

“Trong đó có nhiều việc mới, việc tồn tại đã lâu, rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm (Quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm)”- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực cho biết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực đề xuất thời gian tới cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực và kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý bằng pháp luật gắn với việc xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ đảng viên "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng", “không cần tham nhũng"; có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển. Việc đánh giá, xử lý các sai phạm cần đặt trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, đúng đắn, phù hợp.

Đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn Đại hội Đảng
Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao

Theo chương trình, ngày 28/1/2021, Đại hội làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Quang Lộc - Cấn Dũng