Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/06/2020 14:40

Cần có chính sách đặc thù cho đào tạo nghề vùng trung du, miền núi phía Bắc

14:56 | 23/09/2016
Ngày 23/9, tại Tuyên Quang, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH), Ban chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị về công tác đào tạo nghề vùng trung du, miền núi Bắc bộ.
Quang cảnh hội nghị

Các tỉnh vùng trung du, miền núi Bắc bộ có 451 cơ sở tham gia dạy nghề, trong đó có 249 cơ sở dạy nghề (tăng 61 cơ sở so với năm 2012) gồm 22 trường cao đẳng nghề (tăng 8 trường), 32 trường trung cấp nghề, 195 trung tâm dạy nghề (tăng 40 trung tâm) và 202 cơ sở khác (trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm giáo dục thường xuyên, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX...) tham gia hoạt động dạy nghề.

Tổng tuyển sinh dạy nghề giai đoạn 2013-2015 là 415.884 người, tăng 11% so với giai đoạn 2010-2012; bình quân mỗi năm dạy nghề cho 139.000 người. Trong đó, trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề là 43.606 người, chiếm khoảng 10,5%; trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 372.278 người, chiếm 89,5%. 

Lao động nông thôn tham gia học nghề chủ yếu là người dân tộc thiểu số (chiếm 62%), thuộc hộ nghèo và cận nghèo (chiếm 19%), học xong chủ yếu tự tạo việc làm (chiếm 87%), một số ít được doanh nghiệp tuyển dụng hoặc thành lập các tổ, nhóm sản xuất nhỏ (chiếm 13%).

Trong 8 tháng đầu năm 2016, toàn vùng đã tuyển sinh học nghề được 124.511 người, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015. Một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh, đào tạo như Sơn La chưa tuyển sinh được trình độ trung cấp, cao đẳng; Hà Giang chưa tuyển sinh được trình độ cao đẳng, số học sinh học nghề trình độ trung cấp mới đạt 3% kế hoạch.

Tại hội nghị, bên cạnh các kiến nghị về chuyển đổi đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường, doanh nghiệp, các tỉnh vùng trung du, miền núi Bắc bộ kiến nghị cần có giải pháp rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển dạy nghề. Đó là các chính sách khuyến khích người học trung cấp nghề, cao đẳng nghề; chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo nghề; chính sách khuyến khích các cơ sở dạy nghề đăng ký, thực hiện tự chủ theo Nghị định số 16/NĐ-CP. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có từ 50% học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trưởng chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Đại diện các tỉnh cũng đề nghị Chính phủ tăng mức đầu tư cho các tỉnh vùng trung du, miền núi Bắc bộ để thực hiệc các dự án ưu tiên đã được phê duyệt trong việc tăng cường hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đào tạo giáo viên, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất vào vùng, không chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp mà cả doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ để phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động trong vùng; bổ sung các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nội trú, hoặc khoa nội trú vùng trung du miền núi Bắc Bộ vào đối tượng được ưu tiên hỗ trợ nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị.

Theo Báo Tin Tức - TTXVN