Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 06/06/2020 10:19
nhieu co che chinh sach dac thu

Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù

Để thực hiện mục tiêu “đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trong vùng DTTS và miền núi từ 8 - 10%”, Dự thảo Đề án “Tổng thể đầu tư ...