BSR đặt mục tiêu phát triển xanh để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng

HĐQT BSR đã chấp thuận kế hoạch SXKD với các mục tiêu phát triển theo hướng đa dạng sản phẩm, xu hướng chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng trong SXKD.
BSR thúc đẩy hợp tác với nhiều nhà cung ứng dầu thô quốc tế BSR tổ chức nói chuyện an toàn với chủ đề “An toàn trên cao và an toàn sử dụng khí nén”

Theo Nghị quyết số 5150/NQ-BSR (Nghị quyết 5150) về việc chấp thuận kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 do HĐQT Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa ban hành, HĐQT đã chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh với các mục tiêu phát triển theo hướng đa dạng sản phẩm, xu hướng chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh.

Tăng chỉ tiêu sản lượng và tài chính

Nghị quyết số 5150 do HĐQT BSR ban hành đã chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của BSR. Theo đó, BSR đặt mục tiêu phát triển từ 2021-2025 với định hướng trở thành cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực lọc hóa dầu, thúc đẩy việc hình thành Trung tâm lọc hóa dầu tại miền Trung Việt Nam (Dung Quất); hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững, phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng; tiếp tục là đơn vị đóng góp lớn cho sự tăng trưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước và tham gia tích cực trong việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam (COP26).

Đối với lĩnh vực sản xuất, BSR đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn ổn định, liên tục và hiệu quả ở công suất tối ưu; đẩy mạnh tối ưu hóa công suất, hiệu suất các sản phẩm có giá trị cao, tổn thất dầu thô và sản phẩm trong quá trình vận chuyển và bơm rót, tiêu hao năng lượng, chi phí; đa dạng hóa nguồn dầu thô để đảm bảo nguồn cung và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nghiên cứu phương án chế biến nguyên liệu trung gian và sản xuất các sản phẩm có giá trị tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng giai đoạn như xăng (A-80), dầu DO (L62) và nhiên liệu bay (JetA-K) phục vụ cho quốc phòng, sản phẩm Polypropylene (PP) chủng loại Homo màng như BOPP, IPP, CPP…

BSR đặt mục tiêu phát triển xanh để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng

BSR đặt mục tiêu sản lượng sản xuất/tiêu thụ đạt 32.194,6-33.804,2 nghìn tấn trong 5 năm 2021-2025.

Về mục tiêu kinh doanh và dịch vụ, BSR sẽ thực hiện mục tiêu xây dựng và triển khai các phương án kinh doanh để mua dầu thô và phân phối sản phẩm của nhà máy; cung cấp nhân lực vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ đào tạo cho các nhà máy/dự án lọc hóa dầu trong và ngoài nước.

Các chỉ tiêu về sản lượng, tài chính và đầu tư trong kế hoạch 5 năm (2021-2025) được BSR đặt ra với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng nhẹ so với các năm trước. Cụ thể, về sản lượng sản xuất/tiêu thụ từ 32.194,6-33.804,2 nghìn tấn. Về chỉ tiêu tài chính hợp nhất của BSR, doanh thu trong 5 năm sẽ phải đạt hơn 557-585 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 23,1-24,3 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước từ 63,4-66,6 nghìn tỷ đồng.

BSR đặt mục tiêu phát triển xanh để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng
BSR sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong ngành như PVOIL, PVTrans, PV GAS, PVChem... trong công tác vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

Tổng tài sản của BSR trong giai đoạn 2021-2025 sẽ tăng lên từ 73,7-77,4 nghìn tỷ đồng, với phần vốn chủ sở hữu từ 50,3-52,9 nghìn tỷ đồng. Doanh thu riêng của BSR sẽ đạt từ 555,9-583,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế với mục tiêu được đề ra từ 23,7-23,8 nghìn tỷ đồng và sẽ nộp ngân sách Nhà nước từ 63,3-66,5 nghìn tỷ đồng.

Đa dạng giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch

Song hành cùng các chỉ tiêu đề ra, BSR cũng thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm từ 2021-2025. Cụ thể, trong việc vận hành sản xuất, BSR sẽ thực hiện không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống quản lý, quy trình vận hành sản xuất và đào tạo CBCNV; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát…

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; triển khai công tác nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp tối ưu hóa về công suất vận hành, hiệu suất sản phẩm; xây dựng, triển khai các giải pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả tại nhà máy; nghiên cứu và triển khai các giải pháp để giảm thiểu chi phí bảo dưỡng của nhà máy; thay đổi mô hình vận hành; nghiên cứu phát triển sản xuất và ứng dụng các sản phẩm hóa chất và hóa dầu mới, vật liệu tiên tiến, nhiên liệu sạch từ các nguồn nguyên liệu trong nước…

Về giải pháp kinh doanh và mở rộng thị trường, BSR định hướng thực hiện các giải pháp như: nâng cao hiệu quả việc đánh giá thông tin dự báo giá dầu thô và sản phẩm, chi phí vận chuyển/bảo hiểm; thông tin cung - cầu của thị trường trong và ngoài nước; nghiên cứu và áp dụng các giải pháp để giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đảm bảo nâng cao hiệu quả bán hàng; nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu mới để không ngừng mở rộng sản phẩm và đối tác. Đặc biệt, BSR hướng tới việc tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh mới, gồm: kinh doanh dầu thô và các sản phẩm hóa dầu; cung cấp dịch vụ, bao gồm vận hành và bảo dưỡng, quản lý bảo dưỡng tổng thể, quản lý dự án, quản lý an toàn, QA/QC và đào tạo.

BSR đặt mục tiêu phát triển xanh để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng
Xây dựng đội ngũ chuyên gia, tiêu chuẩn chức danh, định hướng phát triển và đảm bảo năng lực cho từng vị trí tại BSR.

Đối với giải pháp về quản trị, BSR sẽ thường xuyên cập nhật và hoàn thiện hệ thống quản trị, quản trị rủi ro… phù hợp với các quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam và chiến lược phát triển của đơn vị. Ngoài ra, BSR tập trung xây dựng chính sách phù hợp trong việc quản lý nhân tài; xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc văn hóa ngành Dầu khí Việt Nam và tiếp thu những giá trị của quốc tế. Đặc biệt, thực hiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm thúc đẩy các định hướng của BSR theo chiến lược phát triển công ty, quản trị rủi ro, mô hình sản xuất thông minh và đảm bảo hiệu quả các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp.

Trong giải pháp về đào tạo và khoa học công nghệ, BSR sẽ thực hiện việc tăng cường và phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đăng ký và triển khai tối thiểu 1.500 đề tài và/hoặc sáng kiến hợp lý hóa sản xuất trong giai đoạn 2021-2025; triển khai xây dựng Trung tâm phát triển lọc hóa dầu để tăng cường công tác R&D. BSR còn đẩy mạnh việc đào tạo chuyên sâu cho các nhân sự và trao đổi kinh nghiệm với các nhà máy trong lĩnh vực lọc hóa dầu trong và ngoài nước; triển khai đề án Xây dựng đội ngũ chuyên gia, tiêu chuẩn chức danh, định hướng phát triển và đảm bảo năng lực cho từng vị trí cho đơn vị.

BSR đặt mục tiêu phát triển xanh để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng
BSR sẽ phối hợp cùng các cấp để bảo vệ, đảm bảo an ninh cho công trình trọng điểm an ninh quốc gia là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đặc biệt, để hướng đến cam kết tại COP26, BSR sẽ thường xuyên cập nhật các quy định của luật pháp Việt Nam để có các giải pháp phù hợp đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường; hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường trong toàn công ty; kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định, không ngừng cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động và đảm bảo sức khỏe người lao động mà trong đó đặt trọng tâm là chương trình thẻ SAO (Safety Action Observation).

Bên cạnh đó, BSR thực hiện tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh; phối hợp với các cấp chính quyền Trung ương và địa phương, các bộ, ngành thực hiện tốt việc bảo vệ, đảm bảo an ninh cho công trình trọng điểm an ninh quốc gia là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đặc biệt trong giai đoạn nâng cấp mở rộng nhà máy.

Thanh Hiếu - Thành Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Người lao động Petrolimex tích cực hưởng ứng Chương trình “Giọt xăng hồng – Giọt dầu đỏ”

Người lao động Petrolimex tích cực hưởng ứng Chương trình “Giọt xăng hồng – Giọt dầu đỏ”

280 đơn vị máu là kết quả thu được từ chương trình “Giọt xăng hồng – Giọt dầu đỏ” do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức.
PC Đắk Lắk: Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Ea Súp

PC Đắk Lắk: Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Ea Súp

Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng điện áp để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Ea Súp.
Đưa vào khai thác tàu HPS-01 chở thép cuộn cán nóng

Đưa vào khai thác tàu HPS-01 chở thép cuộn cán nóng

Công ty CP Vận tải biển Hòa Phát vừa tổ chức khởi hành chuyến hàng đầu tiên của tàu HPS-01, trọng tải 24.500 tấn.
Công bố bảng xếp hạng Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu và 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Công bố bảng xếp hạng Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu và 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Báo Đầu tư phối hợp cùng Viet Research chính thức công bố bảng xếp hạng Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu và Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023.
PC Quảng Trị: Thu hơn 230 đơn vị máu từ “Tuần lễ hồng EVN”

PC Quảng Trị: Thu hơn 230 đơn vị máu từ “Tuần lễ hồng EVN”

Ngày 7/12, tại PC Quảng Trị đã diễn ra “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ IX năm 2023, sự kiện thu hút hơn 300 người đăng ký tham gia, qua đó đã thu về 232 đơn vị máu.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Công ty liên doanh Viettel tại Lào

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Công ty liên doanh Viettel tại Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc tại Công ty Star Telecom – Công ty liên doanh của Viettel tại Lào (với thương hiệu Unitel).
Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro

Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro

Chiều ngày 6/12/2023 đã diễn ra lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Mai Đăng Tuấn và ông Nguyễn Lâm Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro.
PV Power DHC ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng để tái cơ cấu tài chính Nhà máy Thủy điện Đakđrinh

PV Power DHC ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng để tái cơ cấu tài chính Nhà máy Thủy điện Đakđrinh

Chiều 6/12 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn tái cơ cấu giữa PV Power DHC với Vietcombank CN Bắc Đà Nẵng & Vietinbank CN Thanh Xuân.
Về đích sớm, Petrovietnam tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2023

Về đích sớm, Petrovietnam tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2023

Trong tháng 11, giá dầu thế giới đã có tuần thứ 5 giảm giá liên tiếp kể từ giữa tháng 10. Tính trung bình, giá dầu giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2022.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam dự Diễn đàn Horasis châu Á

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam dự Diễn đàn Horasis châu Á

Ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam, ĐBQH tỉnh Bình Dương đã có những chia sẻ quan điểm về nền kinh tế châu Á tại chương trình.
Nhiệt điện Hải Phòng hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần IX

Nhiệt điện Hải Phòng hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần IX

Vừa qua, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã hưởng ứng chương trình "Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động.
Halcom Việt Nam tiếp nối hành trình thiện nguyện

Halcom Việt Nam tiếp nối hành trình thiện nguyện

Công ty CP Halcom Việt Nam đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương trao tặng 150 suất quà tới người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Lý Kim Chi tái đắc cử Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Bà Lý Kim Chi tái đắc cử Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2023-2028). Bà Lý Kim Chi tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội.
BSR trong hành trình thịnh vượng cùng Petrovietnam

BSR trong hành trình thịnh vượng cùng Petrovietnam

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tự hào là thành tố quan trọng trong 5 lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Diana Unicharm được vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023”

Diana Unicharm được vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023”

Diana Unicharm – thành viên của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 do Anphabe tổ chức.
PC Thừa Thiên Huế: Hơn 180 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

PC Thừa Thiên Huế: Hơn 180 cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ “Tuần lễ hồng EVN”.
Hành trình đặc biệt của Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2

Hành trình đặc biệt của Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2

Về thăm nhà Quang Bình ngay sau khi anh trở thành Quán quân của Nhà Nông Tự Tình mùa 2, chúng tôi mới có dịp trò chuyện nhiều hơn với nhà nông “ít nói” này.
Ngành điện miền Nam tri ân khách hàng hiệu quả, thiết thực

Ngành điện miền Nam tri ân khách hàng hiệu quả, thiết thực

Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai Tháng tri ân khách hàng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, gắn liền với đời sống khách hàng, nhu cầu của xã hội.
PVOIL lên tiếng cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage để lừa đảo

PVOIL lên tiếng cảnh báo tình trạng giả mạo fanpage để lừa đảo

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các fanpage giả danh PVOIL và các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí để đăng thông tin tuyển dụng và lừa đảo.
BSR đạt nhiều giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

BSR đạt nhiều giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

Ngày 3/12, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13.
Công ty TNTech nhận giải thưởng “Thành phố Thông minh Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp

Công ty TNTech nhận giải thưởng “Thành phố Thông minh Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp

Công ty Cổ phần TNTech được vinh danh tại giải thưởng "Thành phố thông minh Việt Nam 2023", đây là năm thứ ba liên tiếp TNTech nhận được giải thưởng danh giá.
Điện lực miền Trung ứng dụng hệ thống giám sát định tuyến

Điện lực miền Trung ứng dụng hệ thống giám sát định tuyến

Hệ thống giám sát định tuyến mạng Tổng công ty Điện lực miền Trung được xây dựng trên nền tảng BGPAlerter, tích hợp với BIRD Routing Deamon và các công cụ khác.
Xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp vật tư thiết bị điện

Xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp vật tư thiết bị điện

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại TP. Đà Nẵng, các đối tượng thực hiện 19 vụ trộm cắp gần 2.146m dây cáp với nhiều chủng loại, ước tính thiệt hại 1,84 tỷ đồng.
Acecook Việt Nam đi đầu trong ngành hàng về cải tiến sản phẩm giảm nhựa

Acecook Việt Nam đi đầu trong ngành hàng về cải tiến sản phẩm giảm nhựa

Acecook Việt Nam không chỉ đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam mà còn luôn đề cao các hoạt động bảo vệ môi trường sống cho người Việt.
Kinh doanh để làm giàu hay phụng sự xã hội?

Kinh doanh để làm giàu hay phụng sự xã hội?

Bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam là tổng hoà của làm giàu và phụng sự xã hội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động