Bộ Công Thương đã đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển đất nước

Với chức năng quản lý ngành, năm 2021 cũng như giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Duy trì đà sản xuất

Đối với lĩnh vực điện, tính đến hết năm 2021, tổng công suất đặt của hệ thống điện quốc gia đạt 77.982 MW, tăng 1,11 lần so với năm 2020. Năm 2021 đã đưa vào vận hành 5 dự án thuỷ điện tổng công suất 470 MW, 3 dự án nhiệt điện than tổng công suất 3840 MW. Tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021, đã có 16.420 MW điện mặt trời (bao gồm 8.673 MW điện mặt trời tập trung và 7.755 MW điện mặt trời mái nhà), hơn 4.120 MW điện gió, 382,1 MW điện sinh khối, 9,43 MW điện chất thải rắn.

Trong công tác cung cấp điện, ngành điện đã đảm bảo tốt cân đối điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của người dân. Năm 2021, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu cả năm ước đạt gần 255,37 tỷ kWh, tăng 3,34% so với năm 2020.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam với quy mô lớn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Công Thương đã kịp thời đề xuất và được Chính phủ chấp thuận, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giảm giá điện, giảm tiền điện trong 5 đợt với số tiền gần 17.000 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Việc thực hiện kịp thời chủ trương giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là sự nỗ lực của Bộ Công Thương, góp phần chung tay cùng với cả nước phòng, chống dịch bệnh; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, góp phần giảm bớt khó khăn với người dân, duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh để sớm vượt qua khó khăn và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Trong lĩnh vực Dầu khí, tổng sản lượng khai thác quy dầu khí quy đổi ước thực hiện cả năm 2021 đạt 18,43 triệu tấn, bằng 94,6% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm 19,48 triệu tấn), trong đó: Sản lượng khai thác dầu thô cả năm đạt 10,97 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm 9,72 triệu tấn) về đích sớm trước kế hoạch 4 ngày; sản lượng khai thác khí đạt 7,46 tỷ m3, bằng 76,4% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm 9,76 tỷ m3). Với việc tăng cường áp dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ, các giải pháp nâng cao thu hồi dầu, khai thác dầu khí đã đạt sản lượng tối đa trong điều kiện an toàn kỹ thuật cho phép, tận dụng cơ hội thị trường trong giai đoạn giá dầu tăng đóng góp cao nhất cho ngân sách nhà nước, với 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2021 và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác dầu trong nước là nỗ lực rất lớn của toàn ngành trước đà suy giảm sản lượng tự nhiên của các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác và trong bối cảnh đầu tư phát triển các mỏ mới gặp nhiều khó khăn.

Năm 2021, Tập đoàn dầu khí Quốc gia (Petrovietnam) đã hoàn thành kế hoạch công tác tìm kiếm thăm dò với kết quả điển hình nhưư: phát hiện dầu khí mới tại giếng khoan Sói Vàng -1X Lô 16-1/15 (VSP); đưa mỏ Sư Tử Trắng pha 2A và các giàn BK-18A, giàn BK-19 vào khai thác. Trong lĩnh vực Công nghiệp Điện, Tổ máy số 1 Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 đã hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt và chạy thử nghiệm thu, chuẩn bị vận hành thương mại.

Bên cạnh điện và dầu khí, ngành than tiếp tục đảm bảo cung ứng đủ than cho nhu cầu tiêu thụ trong nước, đóng góp cho ngân sách nhà nước và góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Sản xuất than thương phẩm trong nước năm 2021 của các đơn vị ngành than đạt 46,71 triệu tấn, vượt 5,74% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2021 là 44,17 triệu tấn), tăng 7,31% so với năm 2020.

Bộ Công Thương đã đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển đất nước

Nhiều giải pháp đảm bảo năng lượng

Căn cứ các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Bộ Công Thương đã có những giải pháp, chỉ đạo cụ thể cho từng ngành năng lượng trọng yếu nhằm tiếp tục tăng cường năng lực cho hệ thống.

Cụ thể, đối với ngành điện, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và trình phê duyệt các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với mục tiêu, quy hoạch và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam; Tiếp tục triển khai các dự án BOT nhà máy nhiệt điện theo chỉ đạo của Chính phủ; Tập trung tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện đi vào vào vận hành trong năm 2022 như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1. Phát triển các dự án lưới điện truyền tải quan trọng để giải tỏa công suất của các nhà máy điện lớn đi vào vận hành trong năm 2022 và các dự án năng lượng tái tạo. Đồng thời phối hợp các Bộ, ngành liên quan cùng các địa phương tiếp tục triển khai Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo để thực hiện mục tiêu hầu hết các hộ được sử dụng điện.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho năm 2022; đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình phục vụ giải tỏa công suất phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời).

Đối với ngành than, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch ngành Than và các kế hoạch liên quan được duyệt; Phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình trong lĩnh vực Công nghiệp Than thực hiện: tăng cường áp dụng công nghệ mới trong các khâu sản xuất than; triển khai thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ được duyệt, tiết giảm chi phí ở mức hợp lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành, các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh theo tinh thần Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Chỉ đạo doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, hiệu qủa đầu tư, an toàn lao động…

Trong lĩnh vực Dầu khí, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất để hoàn thiện khung pháp lý đối với ngành dầu khí, bao gồm: Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí và các văn bản pháp lý có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình mới của ngành dầu khí; Triển khai các chiến lược, quy hoạch, đề án về năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045-2050 (trong đó có phân ngành Dầu khí).

Chỉ đạo, đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty tăng cường công tác sản xuất, khai thác hiệu quả, không để gián đoạn, đứt gãy nguồn cung các sản phẩm thiết yếu (dầu thô, khí tự nhiên, xăng dầu, phân bón...); nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập… cũng như công tác nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò dầu khí.

Bộ sẽ chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Petrovietnam, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông. Thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của các dự án.

Đình Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Tin mới nhất

Tập huấn “Người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”

Tập huấn “Người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”

Chương trình tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách và tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Thanh niên Bộ Công Thương hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Thanh niên Bộ Công Thương hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Đồng hành cùng Chiến dịch Giờ Trái đất là một trong những sự kiện quan trọng, thiết thực của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để đứt gãy nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm trong mọi tình huống

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để đứt gãy nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm trong mọi tình huống

Nhằm đảm bảo đủ than cho sản xuất điện, đạm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc họp với các doanh nghiệp để kiểm điểm việc triển khai.
Ứng dụng và phát triển công nghệ hydrogen trong chuyển đổi năng lượng xanh

Ứng dụng và phát triển công nghệ hydrogen trong chuyển đổi năng lượng xanh

Ứng dụng và phát triển công nghệ Hydrogen trong việc chuyển đổi năng lượng xanh là chủ đề hội thảo diễn ra ngày 7/3 sắp tới tại thành phố Đà Nẵng.
An ninh năng lượng nhìn từ giá xăng dầu

An ninh năng lượng nhìn từ giá xăng dầu

Vấn đề an ninh năng lượng được đặt ra khi thị trường xăng dầu trong nước chưa thoát khỏi căng thẳng.

Tin cùng chuyên mục

Ngành Năng lượng Việt Nam 2022: Thành quả từ sự tự chủ, linh hoạt thích ứng

Ngành Năng lượng Việt Nam 2022: Thành quả từ sự tự chủ, linh hoạt thích ứng

Năm 2022, với nhiều dị biệt nhưng ngành năng lượng Việt Nam vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Longform | Xung đột Nga – Ukraine một năm nhìn lại và bài học tự chủ an ninh năng lượng

Longform | Xung đột Nga – Ukraine một năm nhìn lại và bài học tự chủ an ninh năng lượng

Cuộc xung đột Nga - Ukraine bắt đầu từ ngày 24/2/2022 đến nay đã gần một năm, gây ra nhiều tác động quốc tế trong đó có vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng.
Giải quyết an ninh năng lượng bằng số hóa kết hợp điện hóa sử dụng năng lượng tái tạo

Giải quyết an ninh năng lượng bằng số hóa kết hợp điện hóa sử dụng năng lượng tái tạo

Việc số hóa kết hợp với điện hóa sử dụng năng lượng tái tạo chính là giải pháp tối ưu để tăng cường an ninh năng lượng, phục hồi tài nguyên và khử cacbon.
APEC phấn đấu giảm 45% cường độ sử dụng năng lượng đến năm 2035

APEC phấn đấu giảm 45% cường độ sử dụng năng lượng đến năm 2035

Mục tiêu chung của khu vực APEC đang hướng tới là giảm 45% cường độ sử dụng năng lượng đến năm 2035.
Đối thoại quốc gia về chuyển dịch năng lượng bền vững

Đối thoại quốc gia về chuyển dịch năng lượng bền vững

Chiều ngày 22-23/11, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường-Quốc hội phối hợp với GIZ tổ chức Đối thoại quốc gia về chuyển dịch năng lượng bền vững
Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Là địa phương đi đầu trong hoạt động tiết kiệm năng lượng (TKNL), thành phố Hà Nội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể và thu được những kết quả khích lệ.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực: Rà soát 54 dự án điện trọng điểm, không để thiếu điện

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực: Rà soát 54 dự án điện trọng điểm, không để thiếu điện

Tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, thực hiện rà soát dự án điện trọng điểm.
Đàm phán giá mua điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp: Trách nhiệm thuộc về EVN

Đàm phán giá mua điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp: Trách nhiệm thuộc về EVN

Trước đề xuất không giao EVN đàm phán giá mua điện của các dự án năng lượng tái tạo , Cục Điều tiết Điện lực đã trả lời trách nhiệm thuộc EVN.
Chiều 19/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về dự thảo Quy hoạch điện VIII

Chiều 19/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về dự thảo Quy hoạch điện VIII

Theo kế hoạch, 14h chiều ngày 19/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành sẽ chủ trì cuộc họp về dự thảo Quy hoạch điện VIII.
Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch điện VIII

Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch điện VIII

Báo Công Thương thông tin về Thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch điện VIII
EVN góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào

EVN góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã không ngừng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Lào về lĩnh vực điện lực, góp phần gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Lào
Diễn đàn Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

Diễn đàn Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

Ngày 26/8 tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổ chức diễn đàn “Giải pháp Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp”.
PVN đề xuất xây dựng tổ hợp lọc hoá dầu và kho dự trữ dầu gần 19 tỷ USD

PVN đề xuất xây dựng tổ hợp lọc hoá dầu và kho dự trữ dầu gần 19 tỷ USD

Để tự chủ xăng dầu trong nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất đầu tư dự án tổ hợp lọc hoá dầu, kho dự trữ gần 19 tỷ USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

TP. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đã làm việc với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân (Khánh Hòa)
Bức tranh toàn cảnh điện hạt nhân thế giới hiện nay ra sao?

Bức tranh toàn cảnh điện hạt nhân thế giới hiện nay ra sao?

Trước yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, nhiều quốc gia trên thế giới đã đẩy mạnh phát triển điện hạt nhân.
Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 1: Xu hướng điện hạt nhân toàn cầu

Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 1: Xu hướng điện hạt nhân toàn cầu

Cuộc khủng hoảng năng lượng vì nhiều lý do đã khiến nhiều quốc gia xem xét lại chính sách phát triển năng lượng của mình, trong đó có Điện hạt nhân.
Cần có chính sách tổng thể để phát triển năng lượng Việt Nam bền vững

Cần có chính sách tổng thể để phát triển năng lượng Việt Nam bền vững

Cần có chính sách tổng thể để phát triển năng lượng bền vững đang là thách thức đặt ra cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Sắp diễn ra tọa đàm “Chiến lược và Hợp tác để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng Việt Nam”

Sắp diễn ra tọa đàm “Chiến lược và Hợp tác để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng Việt Nam”

Tọa đàm “Chiến lược và Hợp tác để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng Việt Nam” do Báo Công Thương tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/6 tới đây tại Hà Nội.
Quảng Trị: Đảm bảo công tác an ninh, an toàn hệ thống điện quốc gia

Quảng Trị: Đảm bảo công tác an ninh, an toàn hệ thống điện quốc gia

Ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký văn bản chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động