Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 21/09/2021 12:43

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

09:28 | 01/02/2021
Sáng 1/2/2021, tại lễ bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong số 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 119 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và 61 đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 Ủy viên

Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phát biểu trước Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao và vinh dự vô cùng to lớn”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu

Tổng Bí thư khẳng định, “chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể Nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế..., để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Tập thể 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa này, kể cả chính thức và dự khuyết xin hứa với các đồng chí và Đại hội sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn"- Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Tổng Bí thư cũng gửi lời chúc năm mới Tân Sửu 2021 đến đồng bào và chiến sĩ cả nước, năm mới thắng lợi mới.

Quang Lộc - Cấn Dũng