Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 01:26

Bắc Giang: Vinh danh 49 sản phẩm OCOP và 38 tập thể xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới

16:10 | 04/01/2021
UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Lê Ô Pích - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Năm 2020, Chương trình nông thôn mới (NTM) tại Bắc Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả, hầu hết các mục tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, đứng tốp đầu khu vực Miền núi phía Bắc; khu vực nông thôn tiếp tục được quan tâm thông qua việc ban hành nhiều chính sách mang tính đặc thù, nhiều chính sách thực hiện giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành trong năm 2020. Theo đó, toàn tỉnh có 127 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 69% tổng số xã; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 72 thôn NTM kiểu mẫu, khẳng định tính phù hợp của việc xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bắc Giang: Vinh danh 49 sản phẩm OCOP và 38 tập thể xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới
Ông Lê Ô Pích - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, Chương trình OCOP được triển khai tại 10 huyện, thành phố; nhận thức của cán bộ các cấp, người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình OCOP có nhiều chuyển biến, tạo ra phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng. Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có 95 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, trong đó có 24 sản phẩm 4 sao, góp phần phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung tham luận về giải pháp phát huy những ưu thế của Chương trình OCOP đối với phát triển kinh tế ở nông thôn; việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn; kinh nghiệm phát triển và triển khai nhân rộng mô hình kinh doanh và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản sạch…

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia xây dựng xã NTM nâng cao, lãnh đạo xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng) cho biết: Để vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã NTM trước tiên cần phải làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao. Lãnh đạo xã phải tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Công tác chỉ đạo phải thống nhất từ xã đến thôn, phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cán bộ, công chức, tổ chức đoàn thể, các thôn… Mọi hoạt động trong xây dựng nông thôn mới phải dựa trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, phát huy cao nhất trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới…

Bắc Giang: Vinh danh 49 sản phẩm OCOP và 38 tập thể xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích thăm quan một số gian hàng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích cho biết, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2021, tỉnh đặt ra mục tiêu có 138 xã đạt chuẩn NTM, có thêm 15 xã NTM nâng cao, 01 huyện đạt huyện NTM; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã; 64 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, có ít nhất 20 sản phẩm đạt 3 sao trở lên...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương cần tiếp tục khẳng định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội và Chương trình OCOP chính là giải pháp góp phần thực hiện thành công xây dựng NTM bền vững.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã công bố quyết định công nhận 49 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2020. Đồng thời tặng Bằng khen cho 38 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng NTM và Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm huyện Yên Dũng đạt huyện NTM; huyện Hiệp Hòa tập trung hoàn thành 100% xã NTM. Có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM, lũy kế 138/184 xã, chiếm 75%... Có thêm tối thiểu 20 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Ngọc Anh- Hải Yến - Thu Trang