Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 15:56

Vai trò của Giám đốc tài chính thay đổi vì đại dịch Covid-19

14:36 | 16/10/2020
Theo Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA) nhận định, đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh sự chuyển dịch đối với vai trò của một Giám đốc tài chính (CFO). Các CFO có vai trò quan trọng trong việc giúp công ty đối phó với sự thiệt hại kinh tế và nguy cơ phá sản mà đại dịch Covid-19 gây ra.

Mới đây, một báo cáo chung vừa được IMA® (Institute of Management Accountants – Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ) và ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants – Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) công bố và đưa ra nhận định rằng đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh sự chuyển dịch đối với vai trò của một CFO.

Bản báo cáo “Giám đốc tài chính tương lai” (The CFO of the Future), với số liệu từ các cuộc khảo sát và thảo luận bàn tròn trực tuyến toàn cầu cho thấy, vai trò của CFO đang tiếp tục thay đổi với nhiều trách nhiệm hơn, đồng thời đại dịch đã khiến những thay đổi này diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Để đánh giá mức độ thay đổi này, hai tổ chức IMA và ACCA đã xây dựng 6 giả thuyết để những người tham gia khảo sát đánh giá các vai trò của CFO trong tổ chức của họ: CFO sẽ chủ yếu tập trung vào việc quản lý cổ đông và nhà đầu tư hơn là bảo vệ và báo cáo cho những đối tượng khác; CFO sẽ chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc định hình, xác thực và triển khai chiến lược kinh doanh;

Trọng tâm của vai trò này đang dịch chuyển từ kiểm soát chi phí chủ yếu dựa trên lịch sử sang tối ưu hóa tăng trưởng; Vai trò CFO sẽ bao gồm cả việc đo lường, đánh giá mọi khía cạnh của các mục tiêu chiến lược trong tổ chức;

CFO sẽ mang lại giá trị lớn nhất cho tổ chức với những hiểu biết chuyên sâu hơn là báo cáo vụ việc; Các CFO sẽ ngày càng có vai trò giống CEO, như một bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển nghề nghiệp của họ.

3121-giam-doc-tai-chinh
Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh sự chuyển dịch đối với vai trò của một Giám đốc tài chính (CFO). Ảnh minh họa

Tiến sĩ Raef Lawson, CMA, CPA, Phó chủ tịch IMA phụ trách nghiên cứu và chính sách, cho biết: “Các sự kiện diễn ra trong vài tháng qua đã và đang làm thay đổi nhiều nguyên tắc cơ bản về kế toán và tài chính, đặc biệt có liên quan tới vai trò của CFO. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các CFO không còn đơn thuần được xem là các nhà lãnh đạo tài chính nữa. Giờ đây họ đang được kỳ vọng có vai trò trong quản trị và quản lý rủi ro, thay đổi kinh doanh, phục hồi kinh doanh và tiến bộ công nghệ”.

1.152 thành viên của ACCA và IMA tham gia khảo sát cùng những người tham gia thảo luận bàn tròn toàn cầu, bao gồm các CFO và CEO, nhận thấy hầu hết các giả thuyết đưa ra đều đã diễn ra thực tế. Hầu hết những người được hỏi đều đồng ý với giả thuyết các CFO sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong triển khai chiến lược kinh doanh. Giả thuyết ít được ủng hộ nhất là sự phát triển nghề nghiệp CFO thành vai trò của một CEO; tuy nhiên, hầu hết mọi người tham gia khảo sát đều cảm thấy xu hướng này sẽ tăng lên trong tương lai.

Bên cạnh đó, 72 phần trăm số người tham gia khảo sát cảm thấy tầm quan trọng của vai trò CFO sẽ “tăng hoặc tăng đáng kể” trong vòng 3 đến 5 năm tới. Với mức trách nhiệm gia tăng, các lãnh đạo tài chính và kế toán phải tập trung vào xây dựng nguồn nhân lực tài năng trong tổ chức của họ để đáp ứng nhu cầu của tổ chức trong tương lai.

Clive Webb, Trưởng phòng quản lý kinh doanh của ACCA, chia sẻ: “Các CFO của chúng ta ngày nay là những người có tầm nhìn xa và chiến lược, không còn bị hạn chế bởi những chương trình tài chính của tổ chức. Họ có chương trình hành động rộng hơn, và đang đóng góp cho tổ chức của họ theo những cách mà chúng tôi đã hình dung từ năm 2012, thậm chí ngay cả trong giai đoạn đại dịch toàn cầu này. Các CFO ngày càng hoàn thiện hơn và sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng của họ bởi ngày càng nhiều người đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, và có thể trở thành các CEO trong tương lai”.

Những phát hiện khác của báo cáo bao gồm: 82% tham gia khảo sát cảm thấy tầm quan trọng về vai trò của CFO sẽ tăng hoặc tăng đáng kể; 78% số người tham gia khảo sát đánh giá các phẩm chất đạo đức là yếu tố khác biệt của một CFO so với các lãnh đạo khác; 68% các CEO tham gia khảo sát cảm thấy mọi người đánh giá cao những hiểu biết sâu rộng về chiến lược của các CFO.

Đỗ Nga