Tuyên Quang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số

Năm 2022,Tuyên Quang xếp thứ 48/63 tỉnh, thành về chuyển đổi số, địa phương này đang nỗ lực xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Tuyên Quang: Sản xuất công nghiệp đạt được kết quả ấn tượng Tuyên Quang: Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn Tuyên Quang: Siết chặt hoạt động nhập khẩu, kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện Tuyên Quang: Nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão

Còn nhiều khó khăn trong chuyển đổi số

Mặc dù có nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chuyển đổi số, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đầy đủ, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh còn thấp cho nên việc tiếp cận các nội dung chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Theo kết quả đánh giá chuyển đổi số năm 2022 của Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố. Đây là thứ hạng được coi là khá thấp.

Bên cạnh đó, năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Tuyên Quang tụt giảm từ vị trí 29 xuống vị trí 52, về nhóm cuối của bảng xếp hạng Chỉ số PCI. Điều này cho thấy việc cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh có những vấn đề cần phải có giải pháp khắc phục một cách thấu đáo, đồng bộ.

Năm 2023, các chỉ số nêu trên của Tuyên Quang có cải thiện song vẫn ở nhóm dưới 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tuyên Quang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số
Cán bộ Trung tâm hành chính công Tuyên Quang hướng dẫn người dân cách làm thủ tục online.

Để cải thiện công tác chuyển đổi số, Tuyên Quang đã và đang quyết tâm đưa ra nhiều giải pháp căn cơ tháo gỡ “điểm nghẽn”, nhất là nguồn nhân lực số, hạ tầng số và sự đồng hành của người dân ở cơ sở.

Theo thống kê, đến nay, 100% trung tâm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được phủ sóng băng rộng cáp quang; 100% ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị được kết nối Internet băng rộng cáp quang. Địa phương này đã cung cấp hơn 1.800 dịch vụ hành chính công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến một phần là 703 dịch vụ, đạt 38,57%; dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 1.120 dịch vụ, đạt 61,43%. Tỷ lệ thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh đạt khoảng 75%; tỷ lệ hộ gia đình có đường internet cáp quang băng rộng đạt khoảng 55%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 84%.

Tỉnh Tuyên Quang cũng phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0 và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2022 để chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện về phát triển hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của địa phương.

Tuyên Quang đã thành lập 1.871 tổ Công nghệ số cộng đồng (cấp xã: 138, cấp thôn: 1.733) với 10.257 thành viên; tiến hành tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho các thành viên; tạo nhóm Zalo dùng chung của tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn trên địa bàn để điều hành, tương tác, trao đổi thông tin; đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức cho hơn 500 cán bộ cấp xã tham gia khóa học bồi dưỡng "Chuyển đổi số cấp xã" để nâng cao nhận thức, tiếp thu các kiến thức về chuyển đổi số phục vụ triển khai chuyển đổi số tại địa bàn…

Tuy nhiên, ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đầy đủ, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh còn thấp nên việc tiếp cận các nội dung chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn nhân lực số và sự tham gia đồng hành của người dân. Phần lớn cán bộ làm công tác tham mưu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các cơ quan chỉ thực hiện nhiệm vụ phụ trách, kiêm nhiệm, nên việc chủ động tham mưu triển khai xây dựng chính quyền số còn chưa kịp thời.

Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác chuyển đổi số

Để việc chuyển đổi số đi vào thực chất, tổ chức thực hiện kiểm tra các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, Ban chấp hành chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 02/QĐ/BCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2024 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện công tác chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Mục đích là nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan Nhà nước; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền số, chuyển đổi số từ cơ sở tới cấp tỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng và thông báo lịch kiểm tra đối với các đơn vị được kiểm tra; tiến hành kiểm tra việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/5/2024 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Thông qua kiểm tra, kết luận những vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh kết quả kiểm tra.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi căn bản tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện tốt năm nội dung, là: Cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng các nền tảng số, dữ liệu số phục vụ người dân và doanh nghiệp; doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số; doanh nghiệp công nghệ số cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội; nâng cao năng lực, kỹ năng số của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số; Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn kỹ năng sử dụng nền tảng số, thực hiện các dịch vụ trực tuyến, mua sắm, thanh toán trực tuyến và kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường số cho người dân… để từ đó, chung tay lan tỏa thông điệp: Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị.

“Bên cạnh các giải pháp xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; ưu tiên các giải pháp chuyển đổi nhận thức và xây dựng các nền tảng dùng chung cho toàn tỉnh; tập trung phát triển hạ tầng số; tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ các hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin,... cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các tiện ích, ứng dụng thông minh, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chuyển đổi số

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tỉnh Hưng Yên có thêm một khu công nghiệp quy mô 250 ha

Tỉnh Hưng Yên có thêm một khu công nghiệp quy mô 250 ha

Với Dự án Khu công nghiệp (KCN) Thổ Hoàng tại huyện Ân Thi vừa được quyết định chấp thuận đầu tư, hiện tỉnh Hưng Yên có 17 KCN với tổng diện tích 4,3 nghìn ha.
Lâm Đồng: Liên Khương trở thành Cảng hàng không quốc tế sau 91 năm phát triển

Lâm Đồng: Liên Khương trở thành Cảng hàng không quốc tế sau 91 năm phát triển

Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng được dự đoán sẽ có bước phát triển mạnh mẽ và bền vững sau khi Cảng hàng không Liên Khương trở thành Cảng hàng không quốc tế.
Vĩnh Long: Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Vĩnh Long: Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Vĩnh Long có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền và cung cấp thông tin về thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp xuất
Sơn La phát triển nông sản chất lượng cao đáp ứng thị trường xuất khẩu

Sơn La phát triển nông sản chất lượng cao đáp ứng thị trường xuất khẩu

Năm 2024 mận hậu của Sơn La được xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính đã minh chứng hướng đi đúng đắn của Sơn La trong phát triển bền vững.
Thái Nguyên: Thêm 14 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp

Thái Nguyên: Thêm 14 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp

Trong số 14 dự án được cấp phép đầu tư mới vào tỉnh Thái Nguyên, đã có 10 dự án chính thức đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho 6.815 người lao động.

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Quyết tâm thực hiện “công khai, minh bạch” trong môi trường đầu tư

Lâm Đồng: Quyết tâm thực hiện “công khai, minh bạch” trong môi trường đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng khẳng định quyết tâm, cố gắng thực hiện bằng được việc “công khai, minh bạch, rõ ràng, hiệu quả” trong môi trường đầu tư thời gian tới.
Tăng cường giao thương, thương mại Đắk Nông duy trì đà tăng trưởng

Tăng cường giao thương, thương mại Đắk Nông duy trì đà tăng trưởng

Các giải pháp kết nối cung cầu, tăng cường giao thương đã giúp thương mại nội địa và xuất nhập khẩu tỉnh Đắk Nông duy trì đà tăng.
Gói thầu xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau: Cần chọn nhà thầu xây dựng có năng lực

Gói thầu xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau: Cần chọn nhà thầu xây dựng có năng lực

Theo một số nhà thầu, tại Gói thầu xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cần chọn nhà thầu xây dựng có năng lực.
Thái Bình: Nỗ lực không ngừng để trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao

Thái Bình: Nỗ lực không ngừng để trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao

Tỉnh Thái Bình đang nỗ lực trở thành thủ phủ ngành công nghiệp công nghệ cao, thông qua hợp tác chiến lược với Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam.
Bình Thuận: Tăng cường giám sát xuất hóa đơn trong bán lẻ xăng dầu

Bình Thuận: Tăng cường giám sát xuất hóa đơn trong bán lẻ xăng dầu

Kiểm tra, giám sát việc xuất hóa đơn trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thừa Thiên Huế: Báo chí góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá

Thừa Thiên Huế: Báo chí góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá

Thời gian qua, các cơ quan báo chí luôn đồng hành, quảng bá cũng như góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tại Thừa Thiên Huế.
Ninh Thuận và Hà Lan ký bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp

Ninh Thuận và Hà Lan ký bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp

Ninh Thuận muốn hợp tác với Hà Lan về các dự án sản xuất, chế biến ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nông nghiệp để phát triển xanh, sạch và bền vững.
Hà Nội: Thu gần 10.000 tỷ đồng tiền thuế từ thương mại điện tử

Hà Nội: Thu gần 10.000 tỷ đồng tiền thuế từ thương mại điện tử

Trong 5 tháng năm 2024, Cục Thuế TP. Hà Nội đã định danh được 366.857 shop tương ứng với 197.848 mã số thuế, thu gần 10.000 tỷ đồng từ thương mại điện tử.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Hiệu quả từ chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hiệu quả từ chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ

Sau khi chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác, đã có 4/5 chợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu thay đổi tích cực, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.
Bình Dương: Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt gần 16,3 tỷ USD

Bình Dương: Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt gần 16,3 tỷ USD

Ước tính kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2024 của tỉnh Bình Dương đạt gần 16,3 tỷ USD, trong đó thặng dư thương mại đạt gần 4,8 tỷ USD.
Hà Giang: Phấn đấu giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân 9,79%/năm

Hà Giang: Phấn đấu giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân 9,79%/năm

Mục tiêu của Hà Giang đến năm 2030, giá trị sản phẩm công nghệ cao trong ngành chế biến, chế tạo đạt 10,08%; giá trị gia tăng công nghiệp đạt 9,79%/năm.
Vũng Tàu nỗ lực trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Vũng Tàu nỗ lực trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Các chuyên gia cho rằng, chính quyền TP. Vũng Tàu cần kiên trì với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao và đẳng cấp quốc tế.
Thừa Thiên Huế: Hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Thừa Thiên Huế: Hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ có buổi làm việc về hiện trạng phát triển Thừa Thiên Huế trên bước đường xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Bắc Giang: Tiếp tục đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế

Bắc Giang: Tiếp tục đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bắc Giang ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng với tỷ lệ tăng trưởng GRDP đạt 14,14%, dẫn đầu cả nước.
Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Sơn La, sau 3 năm thực hiện nghị quyết 06, hoạt động chế biến nông sản địa phương đã mang lại kết quả đáng ghi nhận.
TP. Hồ Chí Minh đối thoại gỡ khó vay vốn giữa ngân hàng và doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh đối thoại gỡ khó vay vốn giữa ngân hàng và doanh nghiệp

Hàng chục câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến tiếp cận vốn vay, lãi suất, thủ tục để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được vốn tín chấp… được giải đáp tại hội nghị.
Sơn La: Đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2024

Sơn La: Đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2024

Thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại là một trong những hoạt động luôn được tỉnh Sơn La quan tâm chú trọng.
Lào Cai: Sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Lào Cai: Sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai dù đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên phát triển chưa như kỳ vọng.
TP. Hồ Chí Minh: Hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

TP. Hồ Chí Minh: Hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh sẽ hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Mở rộng đầu ra cho nông sản Ninh Thuận nhờ thương mại điện tử

Mở rộng đầu ra cho nông sản Ninh Thuận nhờ thương mại điện tử

Nhiều nông sản Ninh Thuận đã tìm được đầu ra ổn định nhờ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động