Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/01/2021 04:18

Trà Vinh: Nông thôn mới khởi sắc từng ngày

14:30 | 17/09/2020
Sau hơn 10 năm tỉnh Trà Vinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), không những bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện, mà kinh tế nông nghiệp có sự tăng trưởng ổn định, công nghiệp và dịch vụ nông thôn phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Mạng lưới điện phủ khắp nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã làm cho diện mạo các vùng nông thôn của Trà Vinh ngày càng khởi sắc, bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện. Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 58/85 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã NTM nâng cao. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 70 xã đạt chuẩn NTM.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, ngành công thương đã tích cực đẩy mạnh thực hiện 2 tiêu chí trên lĩnh vực ngành phụ trách như xây dựng hệ thống điện (Tiêu chí số 4), và xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại chợ (Tiêu chí số 7) ngày càng hoàn thiện.

Trà Vinh: Nông thôn mới khởi sắc từng ngày
Mạng lưới điện quốc gia phủ rộng khắp các vùng nông thôn Trà Vinh giúp người dân thuận tiện sinh hoạt, phát triển sản xuất

Ông Võ Minh Cầm - Phó Giám đốc Sở Công Thương Trà Vinh - cho biết, nhằm nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn các xã xây dựng NTM đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn, Sở chỉ đạo Công ty Điện lực Trà Vinh tranh thủ nguồn kinh phí 10 tỷ đồng đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam phân bổ trong năm 2020. Theo Sở Công Thương Trà Vinh, trong hơn 10 năm qua, ngành điện đã đầu tư hơn 815 tỷ đồng triển khai nhiều công trình, dự án đưa điện về nông thôn, nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện ổn định, tin cậy và phát triển phụ tải tiêu dùng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay đã cấp điện đến tận nhà cho hơn 50.000 hộ dân vùng nông thôn trên địa bàn Trà Vinh, trong đó chủ yếu là đồng bào Khmer ở địa phương.

Tính đến hết tháng 5/2020, có 85/85 xã đạt Tiêu chí 4 về điện NTM. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và an sinh xã hội ngày càng nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện.

Hoàn thành 100% tiêu chí số 7 vào cuối năm 2020

Riêng với xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại chợ (Tiêu chí số 7), Sở Công Thương Trà Vinh đã và đang thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT năm 2016. Việc thực hiện tốt bảo vệ môi trường các điểm kinh doanh tại một số chợ được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và đưa vào khai thác đã đáp ứng được nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa trong nhân dân. Đến nay có 83/85 xã đạt Tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại chợ.

Ông Võ Minh Cầm đánh giá, các dự án đầu tư xây dựng chợ thời gia qua đã hoạt động ổn định và khai thác có hiệu quả, bước đầu đã huy động được các nguồn lực thực hiện xã hội hóa đầu tư cải tạo nâng cấp chợ, góp phần từng bước thực hiện xã hội hóa trong công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ còn chậm, chưa hoàn thành theo kế hoạch đã được UBND Trà Vinh phê duyệt, do phần lớn các chợ trên địa bàn tỉnh là chợ hạng 3 có quy mô diện tích nhỏ, ít hộ kinh doanh nên việc mời gọi đầu tư, chuyển đổi mô hình quản lý chợ gắn với xây dựng chợ đạt Tiêu chí 7 còn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp các Sở ngành, địa phương mời gọi đầu tư xây dựng chợ và chuyển đổi mô hình quản lý chợ; hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ kính phí đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác sắp xếp chỉnh trang các chợ trên địa bàn, góp phần hoàn thành Tiêu chí 7 về chợ nông thôn cho các xã xây dựng NTM. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2020, sẽ có 2 xã Bình Phú (huyện Càng Long) và xã Thanh Sơn (huyện Trà Cú) đạt Tiêu chí 7. Nâng tổng số xã đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn là 85/85 xã.

Minh Khuê