Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Theo kết quả đánh giá sơ bộ của 17 tỉnh/thành phố, tổng năng lượng tiết kiệm được năm 2021 là 284,1 kTOE. Trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương có mức tiết kiệm năng lượng cao nhất 122,4 kTOE. Việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả sẽ Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Sáng ngày 10/12, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công thương thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Hà Nội địa phương có mức tiết kiệm năng lượng cao nhất

Báo cáo kết quả hoạt động Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2021, đại diện Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)- cho hay, bên cạnh việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong năm 2021, Chương trình còn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: xây dựng các mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dưng mô hình thí điểm sản xuất, kinh doanh hơi tập trung; hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lương; kiểm toán năng lượng 91 cơ sở; xây dựng mô hình quản lý năng lượng 17 cơ sở; công nhận 45 cơ sở sử dụng Năng lượng xanh....

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 42 Sở Công Thương các địa phương
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Bên cạnh đó, xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo kết quả đánh giá sơ bộ của 17 tỉnh/thành phố, tổng năng lượng tiết kiệm được năm 2021 là 284,1 kTOE, trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương có mức tiết kiệm năng lượng cao nhất với 122,4 kTOE.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình trong năm qua còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt đối với một số tỉnh, thành phố nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, tiêu thụ nhiều năng lượng. Một số địa phương chưa được bố trí nguồn kinh phí trung ương và địa phương để triển khai chương trình. Việc đầu tư trang thiết bị, cải tiến công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cần nguồn kinh phí lớn, chưa được chú trọng đầu tư.

Là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ông Nguyễn Thanh Hải- Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội- chia sẻ, năm 2021, Thành phố đã triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bám sát các mục tiêu đặt ra, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chương trình đã được kết quả: Vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất công nghiệp; khu vực toà nhà và chiếu sáng công cộng. Hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho 65 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, toà nhà, công trình xây dựng thông qua hoạt động kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, dự báo nhu cầu sử dụng năng lượng,…

Ông Nguyễn Thanh Hải- Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Thanh Hải- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế: Công nghệ Năng lượng - Môi trường Hà Nội năm 2021 kết hợp giữa triển lãm truyền thống và triển lãm trực tuyến đảm bảo phù hợp và hiệu quả trong tình hình mới. Công nhận 1.050 hộ gia đình tiêu biểu sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; cộng nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng Xanh theo Tiêu chí của Thành phố cho 41 cơ sở. Theo đánh giá, việc triển khai Chương trình đã góp phần tiết kiệm 122,4 kTOE, đạt 1,57% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu. “Việc đánh giá kết quả đạt được, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn, kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tiết kiệm năng lượng của cả nước và của từng địa phương sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để hoạt động tiết kiệm năng lượng trên cả nước từng bước đạt chất lượng và hiệu quả hơn”, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tham luận về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo của các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng trong cả nước, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời kiến nghị đối với Bộ Công Thương của 63 tỉnh, thành phố địa phương nhằm thúc đẩy chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp- Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hội Khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giia đoạn 2019-2030 (VNEEP3) đặt ra những mục tiêu cụ thể như: giai đoạn 2019- 2025 đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc; giai đoạn 2025-2030 con số này là 8-10%.

Bên cạnh đó, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động xã hội, giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế. Tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các địa phương còn nhiều khó khăn do sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ; nguồn vốn triển khai hoạt động tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Để thúc đẩy mạnh hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các địa phương, bên cạnh việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, ông Nguyễn Đình Hiệp cho rằng, cần nâng cao năng lực công tác truyền thông cũng như có các giải pháp hỗ trợ đầu tư vốn cho các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả....

Ông Trịnh Quốc Vũ- Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững
Ông Trịnh Quốc Vũ- Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội nghị

Về phía Bộ Công Thương, ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững – cho hay, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thực hiện từ năm 2006. Việc triển khai thực hiện Chương trình đã đạt được những kết quả: Tổ chức đa dạng các hoạt động thông tin, tuyên truyền về dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phát động phong trào và nhân rộng mô hình Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được triển khai quy mô lớn trên địa bàn các tỉnh, thành phố; Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các ngành công nghiệp; Hỗ trợ cải thiện hiệu suất của dây chuyền sản xuất;…

Bên cạnh đó, Chương trình vẫn còn một số những tồn tại: Nguồn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước cho Chương trình còn hạn chế trong khi đối tượng trong khuôn khổ Chương trình rất rộng và đa dạng từ Trung ương tới địa phương; Nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp còn hạn chế, chưa sẵn sàng tiếp cận với thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Nhiều doanh nghiệp còn chưa thực hiện các yêu cầu của Luật;…

Trong năm 2022, Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng. Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả....

Nguyễn Hạnh

Tin mới nhất

Ép người mua combo pháo hoa - Bộ Công Thương yêu cầu Z121 tuân thủ quy định pháp luật cạnh tranh

Ép người mua combo pháo hoa - Bộ Công Thương yêu cầu Z121 tuân thủ quy định pháp luật cạnh tranh

Trước thông tin một số cửa hàng của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) ép người dân mua combo pháo hoa với giá cao hơn công bố, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã có công văn gửi yêu cầu doanh nghiệp này tuân thủ các quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Bổ sung quy định về Quỹ bình ổn giá xăng dầu chặt chẽ hơn

Bổ sung quy định về Quỹ bình ổn giá xăng dầu chặt chẽ hơn

Nghị định số 95/2021/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu (Nghị định số 95) đã bổ sung quy định về Quỹ bình ổn giá (BOG) theo hướng quy định rõ hơn. Đồng thời, quy định về cách tính lãi suất tiền gửi khi Quỹ dương và lãi suất vay khi Quỹ âm nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Trong 02 ngày 18 và 19/1, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) tổ chức 2 hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Hoàn thiện quy định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Hoàn thiện quy định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Ngày 18/1, Bộ Công Thương ban hành Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT (Thông tư số 47) ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu

Quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu

Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu khoáng sản, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BCT quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý.

Tin cùng chuyên mục

Phú Thọ: Tập trung phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, hướng tới xuất khẩu

Phú Thọ: Tập trung phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, hướng tới xuất khẩu

Hiện nay, Phú Thọ là tỉnh sản xuất ra sản lượng nông nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường của toàn tỉnh cũng như cung ứng ra thị trường các tỉnh lân cận và hướng tới xuất khẩu. Theo đó, công tác triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là đối với việc hình thành các chuỗi thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn được tỉnh hết sức quan tâm.
Tăng cường quản lý và triển khai các hoạt động thương mại điện tử trong năm 2022

Tăng cường quản lý và triển khai các hoạt động thương mại điện tử trong năm 2022

Mới đây, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 52/BCT-TMĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý và phối hợp triển khai các hoạt động thương mại điện tử trong năm 2022.
Ngăn chặn hành vi quấy rối người tiêu dùng

Ngăn chặn hành vi quấy rối người tiêu dùng

Theo dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), các hành vi quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị sản phẩm, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng bị nghiêm cấm.
Phát hiện nhiều sản phẩm vi phạm tại chuỗi hệ thống Ngôi Nhà Đức

Phát hiện nhiều sản phẩm vi phạm tại chuỗi hệ thống Ngôi Nhà Đức

Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã chia thành 3 tổ đồng loạt kiểm tra một số địa điểm thuộc hệ thống Ngôi Nhà Đức trên địa bàn Hà Nội và thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm.
Tuyên Quang: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Tuyên Quang: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm dần và Lễ hội Xuân 2022, trong đó dự kiến sẽ kiểm tra khoảng 25 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Hoàn thiện thể chế pháp lý: Tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Hoàn thiện thể chế pháp lý: Tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm phát sinh nhiều vấn đề về pháp lý. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
Sửa đổi, bổ sung quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Sửa đổi, bổ sung quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Ngày 15/1, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Lập quy hoạch bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản tầm nhìn đến năm 2050

Lập quy hoạch bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ bảo vệ môi trường

Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ bảo vệ môi trường

Từ nay, doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ bảo vệ môi trường (BVMT). Số tiền ký quỹ căn cứ trên số lượng nhập khẩu của lô hàng. Quy định này nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu.
Thắt chặt quản lý sản xuất rượu thủ công

Thắt chặt quản lý sản xuất rượu thủ công

Ngày 14/1/2022, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) phối hợp với Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đồng tổ chức Hội thảo tổng kết chương trình “Nâng cao năng lực quản lý sản xuất rượu thủ công” thí điểm tại tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, lãnh đạo VBA, các chuyên gia, các Hiệp hội, doanh nghiệp trong ngành.
Công an tỉnh Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can vụ

Công an tỉnh Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can vụ 'bán lốt' xe xuất khẩu hàng hóa qua biên giới

Chiều 14/1, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về hành vi “đưa và nhận hối lộ” liên quan đến vụ dàn xếp ưu tiên cho một số xe hàng xuất khẩu qua biên giới Lạng Sơn.
Hoàn thiện chính sách pháp lý phát triển khu công nghiệp sinh thái

Hoàn thiện chính sách pháp lý phát triển khu công nghiệp sinh thái

Việc xây dựng các mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái không chỉ khắc phục được những tồn tại, hạn chế của mô hình KCN cũ mà còn mang lại hiệu quả thiết thực về thu hút đầu tư, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, nền kinh tế. Tuy vậy, để phát triển được mô hình KCN này, trước tiên cần tập trung hoàn thiện chính sách pháp lý.
Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

Để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) được tốt hơn, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) nhằm kiến tạo các khung khổ, nền tảng cơ bản vững chắc để tiếp tục tạo dựng sự phát triển của công tác BVQLNTD tại Việt Nam.
Cục QLTT Hà Nội: Tăng cường phối hợp, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục QLTT Hà Nội: Tăng cường phối hợp, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tiếp tục có những diễn biến phức tạp, năm 2022, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội sẽ tăng cường công tác phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm. Không làm tràn lan, không chạy theo số vụ, nhưng quyết tâm không bỏ lọt các hành vi vi phạm, để bảo vệ thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng quy mô “khủng” tại Thái Nguyên

Phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng quy mô “khủng” tại Thái Nguyên

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra, phát hiện một xưởng đang sản xuất số lượng lớn các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có nhiều dấu hiệu vi phạm.
Nguyên tắc xác định giá dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Nguyên tắc xác định giá dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng.
Phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô: Cần bãi bỏ các quy định không còn phù hợp

Phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô: Cần bãi bỏ các quy định không còn phù hợp

Theo các chuyên gia, hai Quyết định và một Thông tư do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành vào các năm 2004 và 2005 quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô hiện không còn phù hợp với với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Để gỡ khó cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô, đảm bảo sự thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật cần bãi bỏ các quy định không còn cơ sở pháp lý này.
Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) hiện có 7 Chương và 80 Điều đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp đến trước ngày 11/3/2022.
Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics gồm danh mục 63 chỉ tiêu thống kê, trong đó có 13 chỉ tiêu thống kê logistics kết cấu hạ tầng; 6 chỉ tiêu thống kê logistics phương tiện vận tải; 6 chỉ tiêu thống kê logistics đào tạo nguồn nhân lực…
EVNCPC: Cảnh báo tình trạng lợi dụng số điện thoại chăm sóc khách hàng để lừa đảo

EVNCPC: Cảnh báo tình trạng lợi dụng số điện thoại chăm sóc khách hàng để lừa đảo

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, hiện nay đang có tình trạng sử dụng đầu số 1900088800 mạo danh là số điện thoại hotline của EVNCPC để lừa đảo khách hàng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động