Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 01/12/2020 00:18
Liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê

Liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê

Cà phê là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu chủ yếu cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia ...