Sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, ngành Công Thương Hà Giang “vượt bão” Covid-19

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trên địa bàn tỉnh gây nhiều khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công Thương. Nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Giang, cùng với sự sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của ban lãnh đạo Sở Công Thương Hà Giang, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Công Thương Hà Giang có bước tăng trưởng tích cực.

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khắc Quyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Giang xung quanh vấn đề này.

Sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, ngành Công Thương Hà Giang “vượt bão” Covid-19
Ông Nguyễn Khắc Quyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Giang

Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật và sự phát triển của ngành Công Thương Hà Giang năm 2021?

Để vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, thời gian qua ngành Công Thương đã tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu; thực hiện các giải pháp tạo động lực để bứt phá, tăng trưởng đối với các ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp sản xuất điện, phát triển thủ công nghiệp nông thôn. Phát triển các ngành chế biến nông, lâm sản, dược liệu... làm cơ sở cho phát triển các sản phẩm chủ lực. Vận hành hiệu quả hệ thống thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, chỉ số ngành công nghiệp (IIP) tăng 12,55% so với cùng kỳ, Công nghiệp chế biến, chế tạo và Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động sản xuất công nghiệp lần lượt là 44% và 43%.

Sở Công Thương cũng chú trọng điều hành các hoạt động thương mại như tập trung thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh, khai thác và quản lý chợ... Duy trì và phát triển hiệu quả Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh…

Nhờ đó, hoạt động thương mại vẫn được giữ vững, nguồn cung hàng hóa luôn dồi dào, giá cả không có biến động. Hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, niêm yết rõ ràng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.905 tỷ đồng, tăng 5,98% so với năm 2020, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 9.735tỷ đồng chiếm 81,8% và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, ngành Công Thương Hà Giang “vượt bão” Covid-19

Dây chuyền sản xuất gạch hiện đại, tự động hóa cao tại Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc do Công ty TNHH Vĩnh Hóa (Hà Nội) đầu tư xây dựng tại Cụm công nghiệp Tân Bắc

Để nâng cao vai trò quản lý nhà nước của ngành Công Thương, những giải pháp gì đã được Sở Công Thương Hà Giang triển khai. Theo ông, việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Sở đã có những tác động tích cực như thế nào đối với việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của hoạt động Công Thương trên địa bàn?

Để nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động Công Thương trên địa bàn, trong thời gian qua, Sở Công Thương Hà Giang đã chủ động thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Tính đến nay Sở Công Thương có 148 thủ tục hành chính đã được rà soát, chuẩn hoá và đồng bộ hoá trên cổng dịch vụ công tỉnh, dịch vụ công quốc gia; các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3 và 4; trong năm 2021 Sở Công Thương đã hoàn tất việc thanh toán trực tuyến có đăng ký phát hành hoá đơn điện tử.

Thứ hai, thường xuyên rà soát, áp dụng các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất. Chủ động xây dựng, quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch và cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, chủ động và phối hợp với các ngành, UBND các huyện nắm sát tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời đề xuất với tỉnh giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, lưu thông, bảo đảm cân đối cung cầu…

Thứ tư, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại để tăng cường tính kết nối với các doanh nghiệp lớn có mạng lưới tiêu thụ trên địa bàn cả nước. Phát triển thương mại điện tử song hành với đa dạng hóa các hình thức thanh toán điện tử; đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh để tăng cường kết nối giữa người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế biên mậu, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 của tỉnh.

Việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Sở đã có những tác động tích cực trực tiếp đến các hoạt động của ngành. Tiêu biểu như, công nghiệp khai thác đã dần chuyển từ xuất sản phẩm thô sang sơ chế và tinh chế để nâng cao giá trị sản phẩm; công nghiệp chế biến tập trung vào phát triển các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nông sản của địa phương như: chè, ván bóc, dược liệu đã từng bước xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong nước và ngoài nước.

Các hoạt động thương mại nội địa phát triển theo đúng định hướng. Thương mại điện tử đã được chú trọng và phát triển. Phương thức kinh doanh thương mại ngày càng đa dạng; đã hình thành loại hình thương mại văn minh, hiện đại như siêu thị mini, cửa hàng chuyên doanh... Hàng hoá ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định giá cả thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới đã có nhiều chuyển biến tích cực, xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch chiếm tỷ trọng ngày càng cao; kết hợp với cải cách thủ tục hành chính của hải quan thực hiện tốt, góp phần lành mạnh hóa môi trường, thu hút đầu tư vào lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh.

Triển khai kế hoạch hành động theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công Thương Hà Giang đã để ra kế hoạch hành động và mục tiêu trọng tâm gì trong năm 2022 và những năm tiếp theo?

Sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, ngành Công Thương Hà Giang “vượt bão” Covid-19

Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, công suất 110MW

Năm 2022 là năm tiếp theo thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu chung của tỉnh là: “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân”.

Cùng với đó, tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với xây dựng vùng nguyên liệu; phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; ưu tiên phát triển công nghệ chế biến tinh; thúc đẩy phát triển các cụm, cơ sở công nghiệp chế biến, làng nghề. Quản lý, vận hành tốt các nhà máy thủy điện; duy trì hoạt động các nhà máy chế biến khoáng sản hiện có nhằm duy trì sản lượng, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Hỗ trợ các doanh nghiệp, họp tác xã xây dựng website, nâng cao trình độ để tham gia xúc tiến, quảng bá, trao đổi, mua, bán trên Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh và các trang thương mại điện tử theo thỏa thuận hợp tác với tập đoàn FPT. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế biên mậu, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh đến năm 2025. Tập trung phát triển các loại dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ vận tải...

Năm 2022, ngành Công Thương Hà Giang đặt mục tiêu: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,5% so với năm 2021; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 11% so với năm 2021; Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 230 triệu USD; Tỷ lệ thôn biên giới được sử dụng điện đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 85%.

Xin cảm ơn ông!

PV

Tin mới nhất

Hà Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Hà Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.
Người Sài Gòn “đổ xô” mua hàng Tết

Người Sài Gòn “đổ xô” mua hàng Tết

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán 2022 nên thời điểm này người dân Sài Gòn đang đổ dồn tới các siêu thị để mua sắm hàng Tết, kéo sức mua tại các kênh phân phối "tăng nhiệt" hơn so với đầu tuần.
Hà Nội: Gần 2.300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2022

Hà Nội: Gần 2.300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2022

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 1/2022, TP. Hà Nội có 2.253 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021.
Đến cuối năm 2021, Vĩnh Phúc thu hút 7,1 tỷ USD với 429 dự án FDI

Đến cuối năm 2021, Vĩnh Phúc thu hút 7,1 tỷ USD với 429 dự án FDI

Bên cạnh vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn lao động dồi dào, tỉnh Vĩnh Phúc còn có lợi thế rất lớn trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhờ những chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm hoạt động, triển khai dự án.
Hà Nội: Trên 5,55 triệu lượt đối tượng khó khăn đã được hỗ trợ an sinh

Hà Nội: Trên 5,55 triệu lượt đối tượng khó khăn đã được hỗ trợ an sinh

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, TP đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên 5,55 triệu lượt đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí 6.921,7 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Những người "giữ lửa" nghề truyền thống ở Hoa Tiến

Những người "giữ lửa" nghề truyền thống ở Hoa Tiến

Bản Hoa Tiến hơn 100 năm nay được xem là một trong những cái nôi dệt thổ cẩm nổi tiếng và lâu đời bậc nhất của người Thái ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Trải qua thăng trầm, có thời điểm nghề dệt đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Thế nhưng, những người Thái trẻ của Hoa Tiến đã cải tiến với mẫu mã đa dạng được nhiều khách trong và ngoài nước biết đến.
Chợ hoa Tết Đà Nẵng "ngóng" khách

Chợ hoa Tết Đà Nẵng "ngóng" khách

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, chợ hoa Tết Đà Nẵng vẫn khá thưa vắng và trong tình trạng chờ khách. Chủng loại hoa Tết phong phú nhưng số lượng hoa giảm. Tiểu thương kỳ vọng chợ hoa sẽ sôi động trong những ngày sắp tới.
Đà Nẵng sẽ có 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá dịp Tết Nhâm Dần 2022

Đà Nẵng sẽ có 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá dịp Tết Nhâm Dần 2022

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá từ ngày 29/1 – 31/1 (tức 27 – 29/12 Âm lịch). Trước ngày mở bán, 100% nhân viên các đơn vị tham gia bán thịt heo bình ổn giá sẽ được thực hiện xét nghiệm Covid – 19 để đảm bảo an toàn cho người dân.
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Tiếp tục chú trọng, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư trong năm 2022

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Tiếp tục chú trọng, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư trong năm 2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng năm qua, việc xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp, Khu kinh tế của tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả khả quan, đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình. Trong năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình xác định nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư từ bước chuẩn bị đầu tư, xây dựng cho đến đi vào hoạt động.
Đìu hiu bến xe Đà Nẵng ngày cuối năm

Đìu hiu bến xe Đà Nẵng ngày cuối năm

Chưa đầy 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng thời gian qua khiến nhu cầu về quê đón Tết của người dân sụt giảm rõ rệt. Khung cảnh tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng khá vắng vẻ, thưa thớt khách.
Hà Nội: Các chỉ số kinh tế tháng 1/2022 tăng so với cùng kỳ

Hà Nội: Các chỉ số kinh tế tháng 1/2022 tăng so với cùng kỳ

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều ngày 26/1.
Điện lực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nâng cấp 3 trạm biến áp 110kV

Điện lực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nâng cấp 3 trạm biến áp 110kV

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã triển khai nâng cấp, thay mới máy biến áp 110/22kV cho các trạm biến áp 110kV Bình Triệu, Tân Thuận và Thủ Đức Đông, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu về điện cho các hoạt động kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Cà Mau cần xây dựng kịch bản cho từng năm, từng lĩnh vực để thúc đẩy phục hồi kinh tế

Cà Mau cần xây dựng kịch bản cho từng năm, từng lĩnh vực để thúc đẩy phục hồi kinh tế

Sau một năm đầy khó khăn, Cà Mau cần xây dựng kịch bản cho từng năm, thậm chí là kịch bản cho từng lĩnh vực để từ đó xác định các giải pháp trọng tâm, có những vấn đề thuộc kế hoạch trung hạn nhưng phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm hơn, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
TP. Hồ Chí Minh: Sức mua hàng Tết bật tăng, siêu thị tăng giờ mở cửa

TP. Hồ Chí Minh: Sức mua hàng Tết bật tăng, siêu thị tăng giờ mở cửa

Trong mấy ngày trở lại đây sức mua hàng Tết, đặc biệt là bánh mứt và thực phẩm bổ dưỡng tại các hệ thống bán lẻ như Co.opmart, AEON, Lotte Mart… đã bắt đầu tăng nhiệt. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các nhà bán lẻ khẳng định sẽ tăng thêm giờ hoạt động và mở cửa xuyên Tết.
Hà Nội: Tạm dừng tổ chức Lễ hội chùa Hương

Hà Nội: Tạm dừng tổ chức Lễ hội chùa Hương

UBND huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội đã thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022 đến khi có thông báo mới để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Kiều bào tiếp tục hiến kế, đầu tư để TP. Hồ Chí Minh trở lại đầu tàu kinh tế của cả nước

Kiều bào tiếp tục hiến kế, đầu tư để TP. Hồ Chí Minh trở lại đầu tàu kinh tế của cả nước

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - mong muốn như vậy trong buổi họp mặt giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh với người Việt Nam ở nước ngoài vào tối ngày 25/1.
Nhộn nhịp chợ hoa Tết tại Tp.Hạ Long (Quảng Ninh)

Nhộn nhịp chợ hoa Tết tại Tp.Hạ Long (Quảng Ninh)

Năm nay, mặc dù số lượng các điểm bán hoa tết tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) giảm khá nhiều so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các điểm kinh doanh hoa vẫn thu hút được nhiều người dân đến mua và ngắm hoa.
PC Quảng Bình mang Tết ấm áp cho người nghèo

PC Quảng Bình mang Tết ấm áp cho người nghèo

Hàng trăm suất quà, nhiều chiếc xe đạp, các tuyến đường quê sáng điện là những hoạt động ý nghĩa của Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) thực hiện khi những ngày Tết cổ truyền đến gần, qua đó, để giúp đỡ những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các trẻ em nghèo có một cái Tết đầm ấm.
Hàng Tết dồi dào, người tiêu dùng đẩy mạnh mua online

Hàng Tết dồi dào, người tiêu dùng đẩy mạnh mua online

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, sức mua trực tiếp tại hệ thống siêu thị thấp, trong khi đó, xu hướng mua sắm tiêu dùng online cũng tăng trong dịp Tết này. Ghi nhận của Đoàn kiểm tra công tác phục vụ Tết của TP. Hà Nội sau khi kiểm tra tại một số siêu thị và chợ Hoa Xuân trong sáng ngày 25/1.
Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân: Kết nối, hỗ trợ hội viên phát triển

Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân: Kết nối, hỗ trợ hội viên phát triển

Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nỗ lực vì sứ mệnh kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn cùng phát triển.
Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngày 24/1, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm việc với UBND TP. Hà Nội về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.
Quảng Bình: Khởi công dự án đường ven biển

Quảng Bình: Khởi công dự án đường ven biển

Ngày 24/01, tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án thành phần 1 - đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Bắc Giang: Chuyển đổi số để có đầu ra cho nông sản bền vững

Bắc Giang: Chuyển đổi số để có đầu ra cho nông sản bền vững

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát tại Việt Nam vào đúng thời điểm nhiều địa phương thu hoạch nông sản. Khó khăn chồng chất khó khăn khi thị trường xuất khẩu thu hẹp, tiêu thụ trong nước chật vật. Trước bối cảnh đó, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch tìm giải pháp xúc tiến tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương.
Đêm nhộn nhịp tại chợ hoa đào lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

Đêm nhộn nhịp tại chợ hoa đào lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

Những ngày cuối năm, không chỉ người dân bản địa, mà rất nhiều thương lái đổ về thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để "săn" đào trồng trên núi ngày một đông. Không chỉ ban ngày mà tới tận gần sáng vẫn khá đông người mua bán.
Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Bình Dương cần tận dụng thời cơ, phát huy lợi thế, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế để không ngừng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động