Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 30/05/2020 04:50

Phát triển dịch vụ tư vấn đầu tư công nghiệp: 4 giải pháp chính

15:30 | 03/12/2018
Hoàn thiện thể chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các cơ sở tư vấn đầu tư công nghiệp - đó là 4 giải pháp chính để phát triển ngành dịch vụ tư vấn đầu tư công nghiệp (TVĐTCN). 

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) - cho biết, là một trong những ngành dịch vụ quan trọng nhưng rất mới mẻ ở nước ta, giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm phát triển dịch vụ TVĐTCN là hoàn thiện thể chế. Trong đó, phải tổ chức lại các đơn vị tư vấn theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động TVĐTCN. Chủ động hợp tác với cơ quan quản lý hành nghề tư vấn của các quốc gia nhằm tạo hành lang pháp lý về công nhận chứng chỉ hành nghề giữa các quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tư vấn hoạt động xuyên biên giới.

phat trien dich vu tu van dau tu cong nghiep 4 giai phap chinh
Tư vấn đầu tư cần trở thành một nghề mang tính chuyên môn hóa cao

"Song song với việc hoàn thiện thể chế, cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Tư vấn đầu tư phải trở thành một nghề mang tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao, ít rủi ro" - ông Phạm Ngọc Hải nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có trách nhiệm và phù hợp với công việc được giao để có thể tư vấn đầu tư dự án một cách hiệu quả. Ứng dụng các công cụ quản lý nhân sự hiệu quả để đánh giá sử dụng nhân viên, phát triển và hoàn thiện kỹ năng nhân viên theo hướng làm việc chuyên nghiệp…

Ngoài ra, cần nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị hiện đại phục vụ công tác TVĐTCN theo hướng xây dựng cơ sở hiện đại với các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động tư vấn đầu tư… Xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu về đầu tư, trong đó có các số liệu, dữ liệu về các dự án tư vấn đầu tư tương tự đã hoàn thành trong quá khứ; cơ sở dữ liệu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và các ngành có liên quan tới ngành công nghiệp như hạ tầng điện, nước, các khu - cụm công nghiệp, môi trường…

Theo ông Phạm Ngọc Hải, cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các cơ sở TVĐTCN theo hướng đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các cơ sở TVĐTCN theo hướng tiếp cận với kinh tế thị trường. Các công ty TVĐTCN sẽ hoạt động dưới dạng Công ty TNHH chịu sự giám sát trực tiếp của pháp luật hoặc là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động. Về mặt tổ chức, các cơ sở TVĐTCN được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Ông Phạm NgọcHải - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương): Để công tác tư vấn đầu tư đạt hiệu quả hơn nữa trong quá trình phát triển, hội nhập, chính sách trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn cần tiếp tục hoàn thiện, phát hiện những vấn đề nảy sinh để bổ sung trong quá trình hoạt động cụ thể của công việc tư vấn.

Phương Lan