Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 26/10/2020 06:05

PC Quảng Ninh triển khai hỗ trợ giá điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19

15:44 | 20/04/2020
Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngày 18/4, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã có văn bản hướng dẫn các điện lực trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, việc hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện sẽ được áp dụng theo kỳ hóa đơn, chương trình CMIS sẽ căn cứ thông tin loại hợp đồng (sinh hoạt/ngoài sinh hoạt) để xác định thời điểm lập hoá đơn tiền điện theo đơn giá và thời gian áp dụng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đối với các khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt có tỷ lệ điện sinh hoạt từ ngày 16/4/2020, khi tính toán hoá đơn phần sản lượng sinh hoạt cũng sẽ được áp dụng theo đơn giá mới.

pc quang ninh huong dan trien khai ho tro gia dien cho khach hang anh huong dich covid 19

Trường hợp khách hàng thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện thì được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ trợ. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch để được áp dụng giá điện sản xuất, các đơn vị này sẽ phải cung cấp 01 trong các giấy tờ sau: (i) Văn bản của Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có nội dung xác nhận đủ điều kiện là cơ sơ lưu trú du lịch; (ii) Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có thẩm quyền cấp…

Giá bán điện tiếp tục thực hiện theo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện tại Văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện của tổng công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Điều tiết điện lực.

Các tài liệu liên quan về triển khai thực hiện giá bán lẻ điện mới liên tục được cập nhật tại địa chỉ:10.21.0.2Data_DienLucCMISDoi gia 2020.

Thu Hường