Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 14/04/2021 08:59

PC Khánh Hòa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 200 cán bộ chủ chốt

07:00 | 24/09/2019
Trong nhiều năm qua,  lãnh đạo Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã rất quan tâm, chăm lo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng CB-VNV các cấp của Công ty. Trong 2 tháng (8 và 9/2019), PC Khánh Hòa đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 200 cán bộ chủ chốt (đối tượng 3 và 4).

Đối tượng 3 gồm 60 người, đó là Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng, phó phòng, ban chức năng Công ty, Giám đốc, Phó giám đốc các công ty Điện lực, Xí nghiệp trực thuộc. Đối tượng 4 gồm 134 người là các chuyên viên kỹ sư các phòng ban đơn vị xí nghiệp và điện lực trực thuộc.

pc khanh hoa to chuc boi duong kien thuc quoc phong cho gan 200 can bo chu chot
Trưởng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa khen thưởng những học viên xuất sắc và giỏi của lãnh đạo PC Khánh Hòa

Với nội dung chủ yếu bồi dưỡng, cũng cố đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về dường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, luật nghĩa vụ quân sự và pháp lệnh về pháp lệnh dự bị động viện. Đây là những kiến thức cơ bản làm cơ sở cho các học viên vận dụng trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

Kết quả lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 3 kéo dài 10 ngày (trong tháng 8), với kết quả: 1 học viên xuất sắc, 7 học viên giỏi, 41 họa viên khá và 11 học viên đạt yêu cầu. Lớp đối tượng 4 có thời lượng học 4 ngày (giưa cuối tháng 9), với kết quả: đạt Giỏi: 22 học viên, Khá: 101 học viên, 11 học viên đạt yêu cầu.

Quỳnh Mỹ