Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 18/08/2019 11:48

Nhiều đơn vị của PVN về đích sớm

17:25 | 06/12/2018
Tính đến hết tháng 11/2018, Tập đoàn Dầu khí (PVN) đã cơ bản hoàn thành vượt mức từ 3,3%- 18% kế hoạch. Nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn đã về đích năm 2018 sớm trước kế hoạch.  
nhieu don vi cua pvn ve dich 2018 som
Người lao động của Vietsovpetro trên giàn khoan

Trong 11 tháng đầu năm, Tập đoàn dầu khí đã khai thác quy dầu đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96,8% kế hoạch năm, trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 12,84 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 9,26 tỷ m3.

Cũng trong 11 tháng, Tập đoàn đã sản xuất điện đạt 18,99 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,477 triệu tấn, sản xuất xăng dầu đạt 8,53 triệu tấn.

Về chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 542,344 nghìn tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 11 tháng và vượt 2,2% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 108,122 nghìn tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Tính đến hết tháng 11/2018, về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó có 3 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất: tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước.

Đó là các đơn vị: BSR doanh thu đạt 103,9 nghìn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5,48 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 10,97 nghìn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm; PVGas doanh thu đạt 66,316 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 4,776 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm; PVTrans doanh thu đạt 7,051 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 334 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm.

Có 2 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là: PVI lợi nhuận trước thuế đạt 774,8 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 611,8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; PVCFC (lợi nhuận trước thuế đạt 919,3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 884,6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoànDầu khí 11 tháng đầu năm 2018 hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, vượt 46,5% kế hoạch năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 16,8% kế hoạch 11 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017.

Lê Kim Liên

TagTag: