Nghệ An: Giám sát nghiêm việc vận hành thuỷ điện

Theo sở Công Thương Nghệ An, vừa qua đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An đã tới làm việc và kiểm tra việc thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật tại 21 nhà máy thủy điện đã vận hành, 4 dự án đang thi công.

Tại thời điểm kiểm tra, công tác vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa mưa bão tuân thủ các quy định trong quy trình đơn hồ và liên hồ. Vận hành hồ chứa đảm bảo dòng chảy tối thiểu đúng quy định tại giấy phép khai thác nước mặt được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trong quá trình vận hành, các chủ đập thủy điện cơ bản đã thực hiện tốt quy định về quản lý an toàn đập, cũng như cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng. Các hạng mục công trình được tổ chức lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định tại quy trình bảo trì các hạng mục công trình của công ty ban hành. Tất cả các công tác kiểm tra, bảo dưỡng sau khi thực hiện được ghi chép, tổ chức đánh giá để theo dõi tình trạng của công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, vận hành.

Nghệ An: Giám sát nghiêm việc vận hành thuỷ điện
Thực hiện Quyết định số 3554 của UBND tỉnh Nghệ An vừa qua, Đoàn liên ngành đại diện các sở, ngành đã kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án, công trình thủy điện.

Các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều được UBND tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo các hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bên cạnh các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ được phê duyệt. Các nhà máy đang thi công như Suối Choang, Bản Mồng đã được gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. Dự án thủy điện Châu Thôn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để gia hạn. Thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đúng quy định. Cơ bản thực hiện đúng các quy định của Giấy phép khai thác nước mặt và Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được 24/25 đơn vị thực hiện chỉ còn lại Nhà máy thủy điện Suối Choang xã Châu Khê, huyện Con Cuông đang trong quá trình thực hiện chuyển đổi. 21 nhà máy đang vận hành đã thực hiện việc đóng phí dịch vụ môi trường rừng hàng năm.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đoàn công tác đã chỉ ra những vi phạm của một số công ty thuỷ điện và yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục. Các nhà máy Khe Bố, Hủa Na, Nhạn Hạc, Châu Thắng thực hiện chậm quy trình vận hành liên hồ chứa cần điều chỉnh quy trình vận hành đơn hồ.

Nhà máy Ca Lôi, Xoỏng Con, và Ca Nan 2 có quy trình vận hành không còn phù hợp với tình hình thực tế cần phải điều chỉnh. Đập thủy điện Ca Lôi đã đến kỳ nhưng chưa được kiểm định; các nhà máy Bản Cốc, Châu Thắng, Khe Bố, Chi Khê thực hiện chưa đầy đủ theo quy định trong quy trình vận hành trong mùa lũ; không có lệnh vận hành mà chỉ có các thông báo xả lũ; Bản Cánh, Châu Thắng, Nậm Cắn 2, Ca Lôi, Xoỏng Con, Sao Va, Đồng Văn, Hủa Na, Bản Cốc thực hiện chưa đầy đủ các báo cáo trước và sau mùa mưa lũ theo quy định trong quy trình vận hành.

Các nhà máy thủy điện có vùng hạ du đập bị ảnh hưởng ngập lụt của một đập như, Bản Cánh, Nậm Cắn 2, Sao Va, Bản Cốc, Xoỏng Con, Ca Lôi, chưa xây dựng và phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện để làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp.

Ngoài các nhà máy Nậm Mô, Nậm Nơn, Bản Ang, Hủa Na, số còn lại bố trí vật tư, thiết bị phục vụ phương án bảo vệ đập, hồ chứa; phương án phòng chống thiên tai; phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du; phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp chưa đầy đủ theo quy định tại các phương án đã được phê duyệt vi phạm Nghị định số 134 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hầu hết các chủ sở hữu đập, hồ chứa chưa thực hiện việc lập kế hoạch và phối hợp với các chính quyền địa phương, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương triển khai diễn tập các tình huống theo các phương án đã được phê duyệt. Công tác đảm bảo an toàn lao động một số nhà máy chưa đảm bảo như, một số vị trí có nguy cơ mất an toàn lao động nhưng chưa có biển báo, lan can bảo vệ theo quy định. Ngoài ra, đa số phương án ứng phó thiên tai của các nhà máy thủy điện xây dựng và phê duyệt chưa đầy đủ các nội dung và tình huống cụ thể, vi phạm quy định tại Điều 22 của Luật Phòng, chống thiên tai.

Nghệ An: Giám sát nghiêm việc vận hành thuỷ điện

Việc xây dựng các công trình thủy điện lớn là cần thiết, mang lại hiệu quả lớn đối với nền kinh tế.

Ảnh: Thủy điện Bản Vẽ tại huyện Tương Dương, Nghệ An.

Đại diện Sở Công Thương Nghệ An, ông Trần Thanh Hải - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành - cho biết, công tác phát triển thủy điện nói chung cũng như quản lý về an toàn của đập, hồ thủy điện và sự vận hành của các công trình thủy điện đã luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong những năm qua.

Qua kiểm tra, Đoàn liên ngành yêu cầu các chủ sở hữu, chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện vận hành phát điện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn.

Đoàn yêu cầu thực hiện nghiêm các phương án đã phê duyệt; quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa và các quy định liên quan khác đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Trong quá trình vận hành công trình, thường xuyên kiểm tra, theo dõi các hạng mục công trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong vận hành; báo cáo và xử lý ngay các nguy cơ gây mất an toàn cho đập và hồ chứa.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đập, hồ chứa thủy điện trong việc vận hành hồ chứa theo quy trình đã phê duyệt. Chỉ đạo các UBND các xã phía trên lòng hồ kiểm tra, tuyên truyền đối với người dân có hành vi vứt rác thải sinh hoạt trôi nổi trên lòng hồ, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác gỗ rừng trồng để trôi nổi xuống lòng hồ. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư khắc phục các tồn tại sau kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để được xem xét, chỉ đạo.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương Nghệ An, tỉnh này hiện có 21 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động với tổng công suất 930,9 MW, gồm: Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố, Bản Cánh, Bản Cốc, Sao Va, Nậm Pông, Bản Ang, Nậm Mô, Nậm Nơn, Chi Khê, Đồng Văn, Ca Lôi, Nậm Cắn 2, Ca Nan 1, Ca Nan 2, Châu Thắng, Xoỏng Con, Nhạn Hạc A+B, Sông Quang, Khe Thơi. Ngoài ra, có 3 dự án với tổng công suất 76 MW đang thi công xây dựng gồm: Châu Thôn, Suối Choang, Bản Mồng. Dự án nhà máy Nậm Giải có công suất 4MW đang được UBND tỉnh xem xét cho phép tích nước.
Hoàng Trinh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bí thư Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định

Bí thư Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định có 15 thành viên, do ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư tỉnh ủy làm Trưởng ban chỉ đạo.
Du lịch Hà Nội đón hơn 8,6  triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

Du lịch Hà Nội đón hơn 8,6 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

Du lịch Hà Nội đã đón hơn 8,6 triệu lượt du khách trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư và là vùng thụ hưởng quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hội An sẽ phát hành vé ghe bơi để tránh tình trạng loạn giá

Hội An sẽ phát hành vé ghe bơi để tránh tình trạng loạn giá

Lãnh đạo thành phố Hội An chấn chỉnh hoạt động ghe bơi du lịch trên sông Hoài, đặc biệt là giá dịch vụ chở khách tham quan để tránh tình trạng loạn giá.
Đắk Lắk sẽ tổ chức Lễ hội sầu riêng năm 2022

Đắk Lắk sẽ tổ chức Lễ hội sầu riêng năm 2022

Tỉnh Đắk Lắk lên kế hoạch tổ chức Lễ hội sầu riêng năm 2022 nhằm quảng bá cho nhãn hiệu hàng hóa địa phương, đồng thời kích cầu tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt mốc tăng trưởng GRDP 7,5-8% đến năm 2025

Hà Nội: 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt mốc tăng trưởng GRDP 7,5-8% đến năm 2025

Nửa đầu năm 2022, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá cao. Hà Nội đã đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt mốc tăng trưởng GRDP 7,5-8% đến năm 2025.
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phục hồi nhanh, chạm được trạng thái trước dịch

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phục hồi nhanh, chạm được trạng thái trước dịch

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá như vậy tại phiên họp thương kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, sáng 29/6.
Ông Hồ Văn Niên làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai gồm 15 thành viên, do ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo.
Thanh Hóa: Cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè

Thanh Hóa: Cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa có văn bản gửi phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thị cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè.
Quý II/2022, GRDP của Đà Nẵng tăng 12,37%

Quý II/2022, GRDP của Đà Nẵng tăng 12,37%

GRDP của Đà Nẵng quý II/2022 tăng tới 12,37% đã kéo GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng tới 7,23%.
Thanh Hóa: 6 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Thanh Hóa: 6 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 166 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
Thương mại dịch vụ: Động lực cho kinh tế Yên Bái phát triển

Thương mại dịch vụ: Động lực cho kinh tế Yên Bái phát triển

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thương mại điện tử từng bước đi vào cuộc sống, thương mại dịch vụ đã và đang đóng góp tích cực vào kinh tế tỉnh Yên Bái.
Tỉnh Quảng Ninh: Dự toán thu ngân sách từ tiền sử dụng đất năm 2022 đạt 8.000 tỉ đồng

Tỉnh Quảng Ninh: Dự toán thu ngân sách từ tiền sử dụng đất năm 2022 đạt 8.000 tỉ đồng

Theo dự toán thu ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 là 8.000 tỉ đồng, chiếm 19% tổng thu nội địạ.
Đề xuất nâng công suất Cảng hàng không Pleiku lên 5 triệu khách/năm

Đề xuất nâng công suất Cảng hàng không Pleiku lên 5 triệu khách/năm

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh quy hoạch nâng công suất Cảng hàng không Pleiku lên 5 triệu hành khách/năm đến năm 2050.
Thanh Hoá: Bắt lái xe ba gác gây tai nạn khiến 3 người thương vong rồi bỏ trốn

Thanh Hoá: Bắt lái xe ba gác gây tai nạn khiến 3 người thương vong rồi bỏ trốn

Sau nhiều giờ truy tìm, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt được người đàn ông lái xe ba gác gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương rồi bỏ trốn.
Thành phố Đà Nẵng cần làm gì để thu hút các “đại bàng” đến đầu tư?

Thành phố Đà Nẵng cần làm gì để thu hút các “đại bàng” đến đầu tư?

Thành phố Đà Nẵng mới chỉ là nơi đáng đến. Để trở thành thành phố đáng sống, đáng đầu tư, Đà Nẵng phải giải quyết tốt việc quy hoạch và thu hút nhân tài.
Nghệ An: Nông dân phấn khởi khi giá hành lá tăng 4 lần

Nghệ An: Nông dân phấn khởi khi giá hành lá tăng 4 lần

Hành lá hiện được thương lái thu mua tại ruộng với giá dao động từ 15.000-16.000 đồng/kg, mức giá cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2022.
18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Quảng Ngãi: Không thể đi một mình nếu muốn phát triển nhanh, bền vững

18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Quảng Ngãi: Không thể đi một mình nếu muốn phát triển nhanh, bền vững

18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quảng Ngãi cần phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng trong liên kết vùng.
Xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội: Ưu tiên cho công nghệ và hạ tầng

Xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội: Ưu tiên cho công nghệ và hạ tầng

Khối lượng rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều, áp lực lên môi trường ngày càng tăng, đòi hỏi xử lý rác thải phải có giải pháp đồng bộ.
Khám phá Hồ Ea Kao trên cao nguyên Đắk Lắk

Khám phá Hồ Ea Kao trên cao nguyên Đắk Lắk

Hồ Ea Kao – hồ nước ngọt nhân tạo bên rìa thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách thập phương.
Tỉnh Đắk Nông: Sản xuất công nghiệp và thương mại tăng trưởng khá

Tỉnh Đắk Nông: Sản xuất công nghiệp và thương mại tăng trưởng khá

Nửa đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp và thương mại của tỉnh Đắk Nông đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định.
Quảng Bình: Kêu gọi thu hút nhà đầu tư vào du lịch rừng

Quảng Bình: Kêu gọi thu hút nhà đầu tư vào du lịch rừng

Với lợi thế lớn về diện tích rừng, tỉnh Quảng Bình sẽ rà soát lại những nơi có khả năng khai thác, phát triển du lịch, để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư.
Đà Nẵng: Xây chợ điểm ven sông Hàn và bờ biển kích cầu du lịch

Đà Nẵng: Xây chợ điểm ven sông Hàn và bờ biển kích cầu du lịch

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án Nghiên cứu đề xuất hình thành một số chợ điểm ven sông Hàn và bờ biển phục vụ du lịch giai đoạn từ 2021- 2050.
Từ 1/7, dừng giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long

Từ 1/7, dừng giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long

Sau thời gian thực hiện giảm giá vé 50% để kích cầu du lịch, từ 1/7, giá vé tham quan vịnh Hạ Long sẽ trở về như cũ.
Quảng Nam: Quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông theo hướng sinh thái và bền vững

Quảng Nam: Quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông theo hướng sinh thái và bền vững

Quảng Nam tham vấn các chuyên gia nhằm định hướng quy hoạch đô thị ven biển, ven sông theo hướng sinh thái và bền vững.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động