Ngày này năm xưa 21/6: Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày này năm xưa 21/6, là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam.
Ngày này năm xưa 18/6: Phân công thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 Ngày này năm xưa 19/6: Thành lập Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Ngày này năm xưa 20/6: Ban hành Quy chế đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn

Chuyên mục “Ngày này năm xưaBáo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương và quốc tế ngày 21/6; các sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Từ ngày 21/6 đến ngày 4/7/1977, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, khóa IV.

Ngày 21/6/1965, Bộ đội Không quân của ta đã bắn rơi chiếc máy bay không người lái đầu tiên của giặc Mỹ tại Thanh Hóa.

Ngày 21/6/1925, tại số nhà 13 đường Văn Minh, Quảng Châu (Trung Quốc), sau khi Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra mắt số đầu tiên thì Báo chí Cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành. Tại đây, báo được chuyển về nước bằng nhiều con đường bí mật và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam; về sau Báo Thanh Niên được coi là cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”.

Tháng 2/1985, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra Quyết định số 52 ngày 5/2/1985 lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925). Hằng nǎm, đến ngày đó thì tổ chức kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Báo chí Cách mạng, nêu cao vai trò của báo chí và trách nhiệm của nhà báo đối với xã hội, làm cho báo chí ngày càng có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Ngày này năm xưa 21/6: Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Báo Thanh Niên được coi là cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”

Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí cách mạng là sự nghiệp của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo nhưng người làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh…

Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn.

Trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, báo chí đã tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; trở thành vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Ngày 21/6/2001, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 36/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Cơ điện luyện kim thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam trên cơ sở tách ba đơn vị của Công ty Gang thép Thái Nguyên: Xí nghiệp Cơ điện, Xí nghiệp Xây dựng và Mỏ đá Núi Voi thành các đơn vị thành viên thuộc Công ty Cơ điện luyện kim.

Ngày 21/6/2004, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 53/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Pin Ắc quy miền Nam thành Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam.

Ngày này năm xưa 21/6: Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Người lao động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam kiểm tra sản phẩm

Ngày 21/6/2006, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành Thông báo số 0241/BTM-DM cấp hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006 theo hình thức ký quỹ bảo lãnh đối với Cat. 620 (đợt 2 - bổ sung).

Ngày 21/6/2006, Bộ Thương mại ban hành Thông báo số 0242/BTM-DM, điều hành hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trước 1/7/2006 cat. 638/639 (áo sơ mi dệt kim nam, nữ chất liệu sợi nhân tạo).

Ngày 21/6/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 91/2007/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam.

Ngày 21/6/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 17/CT-BCT về việc thực hiện các biện pháp nâng cao cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Ngày 21/6/2011, Bộ Công Thương ban hành Công điện số 5549/CĐ-BCT-PCLB về việc triển khai đối phó với cơn bão số 2 có tên quốc tế là HAIMA.

Ngày 21/6/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3491/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Ngày 21/6/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3511/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Ngày 21/6/2012, Quốc hội ban hành Luật số 17/2012/QH13 về Luật Tài nguyên nước.

Ngày 21/6/2012, Quốc hội ban hành Luật số 18/2012/QH13 về Luật Biển Việt Nam.

Ngày 21/6/2017, Quốc hội ban hành Luật số 15/2017/QH14 về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 21/6/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Sự kiện quốc tế

Ngày 21/6/1863, Nhà thiên vǎn học Max Wolf ra đời tại Đức. Ông là người đầu tiên dùng máy ngắm nổi khám phá 228 tiểu hành tinh và một sao chổi mang tên ông. Max Wolf qua đời ngày 3/10/1932.

Ngày này năm xưa 21/6: Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Nhà thiên vǎn học Mácxơ Vônphơ

Ngày 21/6/1908, Nhà soạn nhạc Rimxki Coócxacốp qua đời tại Pêtecbua (Nga). Ông sinh ngày 18/3/1844 tại vùng Nôvôgôrốt. Ông đã để lại một kho tàng âm nhạc lớn lao gồm nhiều thể loại.

Ngày 21/6/1945, Quân đội Nhật trên đảo Okinawa đầu hàng Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Ngày 21/6/2008, cơn bão Fengshen tại Philippines nhấn chìm một chiếc phà chở 800 hành khách và thủy thủ đoàn.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 21/6/1946, Báo Cứu Quốc tiếp tục đăng bài “Vấn đề quân nhu và lương thực” trong loạt bài về Binh pháp Tôn Tử của Bác đề cập tới một lĩnh vực quan trọng bảo đảm thắng lợi trong chiến tranh: “Về quân sự, quân nhu và lương thực rất quan trọng. Có binh hùng, tướng giỏi, nhưng thiếu quân nhu, lương thực, không thể thắng trận được...”

Ngày 21/6/1948, Bác gửi điện tới Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ khen đồng bào xã Giới Xuân tỉnh Gia Định về thành tích đã thanh toán xong nạn mù chữ, mong nhiều địa phương “bắt chước xã Giới Xuân” và nêu rõ: “Chúng ta cần phải đánh tan giặc dốt, cũng như đánh tan giặc ngoại xâm”.

Ngày này năm xưa 21/6: Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Bác Hồ với các phóng viên báo chí

Ngày 21/6/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hộ pháp Phạm Công Tắc, thủ lĩnh của đạo Cao Đài đang sống tại Campuchia nêu rõ quan điểm: “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, toàn dân ta từ Bắc chí Nam, trong nước và ngoài nước đều đang kiên quyết và bền bỉ đấu tranh để thực hiện nguyện vọng tha thiết của dân tộc, là làm cho nước Việt Nam ta được hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Ngày 21/6/1959, Bác viết bài “Điện Biên Phủ” (với bút danh T.L.) để rút ra những kết luận lịch sử. Bài báo nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, nguyên nhân thất bại của quân viễn chinh Pháp và khẳng định: “Khi một dân tộc đã đoàn kết chặt chẽ, vùng dậy chiến đấu để giành lại quyền độc lập của mình, thì không có lực lượng phản động nào ngăn cản được họ và họ nhất định thắng lợi”. Người kết luận bằng bốn câu thơ:

“Cũng trong một cuộc Điện Biên / Ta mừng thắng lợi, Pháp phiền xấu xa. / Trăm năm trong cõi người ta / Bên chính ắt thắng, bên tà ắt thua”.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người quan niệm, đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày này năm xưa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cần nâng cao văn hóa ứng xử với bạn bè, thầy cô trên giảng đường

Cần nâng cao văn hóa ứng xử với bạn bè, thầy cô trên giảng đường

Sự việc nữ sinh viên đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp, đã đặt ra vấn đề cần xây dựng, nâng cao văn hóa ứng xử với bạn bè, thầy cô.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 4/12/2023: Giá vàng trong nước vẫn cao; giá xăng dầu có thể đi xuống

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 4/12/2023: Giá vàng trong nước vẫn cao; giá xăng dầu có thể đi xuống

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 4/12: Giá vàng trong nước vẫn cao; giá xăng dầu có thể đi xuống; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 6%...
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 3/12/2023: Giá vàng trong nước lại tăng mạnh; đồng USD giảm

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 3/12/2023: Giá vàng trong nước lại tăng mạnh; đồng USD giảm

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 3/12: Giá vàng lại tăng mạnh; đồng USD giảm; Hà Nội phấn đấu đạt gần 130MW từ điện rác...
Điểm tin Công Thương–Pháp luật 3/12: Hoãn xuất cảnh giám đốc, phạt, cưỡng chế và truy thu một số doanh nghiệp nợ thuế

Điểm tin Công Thương–Pháp luật 3/12: Hoãn xuất cảnh giám đốc, phạt, cưỡng chế và truy thu một số doanh nghiệp nợ thuế

Điểm tin Công Thương – Pháp luật 3/12: Lào Cai hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ thuế; Công ty Đông Hải Bến Tre vi phạm về thuế và một số nội dung khác...
Câu chuyện xe buýt điện và lộ trình “xanh hóa”

Câu chuyện xe buýt điện và lộ trình “xanh hóa”

Việc chuyển đổi xe buýt từ nhiên liệu diesel sang sử dụng năng lượng xanh là xu thế tất yếu. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi vẫn còn khó khăn, thách thức.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 4/12:  Công bố Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày này năm xưa 4/12: Công bố Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày này năm xưa 4/12: Công bố Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ; Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới.
Ngày này năm xưa 3/12: Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh, Luật Điện lực; Ngày Quốc tế người khuyết tật

Ngày này năm xưa 3/12: Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh, Luật Điện lực; Ngày Quốc tế người khuyết tật

Ngày này năm xưa 3/12: Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh, Luật Điện lực; Ngày Quốc tế người khuyết tật. Việt Nam tham gia đàm phán để gia nhập tổ chức WTO.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 2/12/2023: Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 2/12/2023: Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 2/12: Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất; lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm; hỗ trợ thuế, phí lên đến 196.000 tỷ đồng…
Ngày này năm xưa 2/12: Phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn

Ngày này năm xưa 2/12: Phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn

Ngày này năm xưa 2/12, Bộ Công Thương ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; phê duyệt danh mục nhà máy điện...
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 1/12/2023: Giá vàng trong nước có thể lên 77 triệu đồng/lượng

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 1/12/2023: Giá vàng trong nước có thể lên 77 triệu đồng/lượng

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 1/12: Giá vàng trong nước có thể lên 77 triệu đồng/lượng; ngân hàng đang chạy đua cho vay; đồng USD bất ngờ bật tăng trở lại.
Ngày này năm xưa 1/12: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 1/12: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 1/12: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương; bổ sung danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 30/11/2023: Giá vàng vẫn tăng mạnh ở chiều bán

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 30/11/2023: Giá vàng vẫn tăng mạnh ở chiều bán

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 30/11: Giá vàng tăng ở chiều bán; hơn 449 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công; nới điều kiện nhà ở xã hội…
Phạt và truy thu thuế doanh nghiệp; Công ty phát triển giống bò không thực hiện đúng  chủ trương đầu tư

Phạt và truy thu thuế doanh nghiệp; Công ty phát triển giống bò không thực hiện đúng chủ trương đầu tư

Điểm tin Công Thương – Pháp luật 30/11: Công ty Dương Hiếu bị phạt và truy thu thuế; Tự ý chuyển dự án chăn nuôi bò sang sản xuất nến và một số nội dung khác...
Ngày này năm xưa 30/11: Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 30/11: Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 30/11: Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương; đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh chống lãng phí...
Quy hoạch vùng trồng: Cần lấy “cầu” làm gốc

Quy hoạch vùng trồng: Cần lấy “cầu” làm gốc

Việc quy hoạch vùng trồng sẽ chỉ chính xác nếu cơ quan chức năng, người làm quy hoạch phải có cái nhìn dài hạn và tập trung vào khâu tiêu thụ.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 29/11/2023: Giá vàng tăng sốc

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 29/11/2023: Giá vàng tăng sốc

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 29/11: Giá vàng tăng sốc; doanh nghiệp ồ ạt mua trái phiếu trước hạn; xuất khẩu rau quả tăng 70%...
Ngày này năm xưa 29/11: Ban hành quy định về phòng vệ thương mại

Ngày này năm xưa 29/11: Ban hành quy định về phòng vệ thương mại

Ngày này năm xưa 29/11, ban hành quy định về phòng vệ thương mại; ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Để không có “Vạn Thịnh Phát” thứ hai

Để không có “Vạn Thịnh Phát” thứ hai

Để không có "Vạn Thịnh Phát" thứ hai, hơn bao giờ hết, các cơ quan chức năng cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung các Luật để bịt kín kẽ hở, ngăn chặn các vi phạm.
Ngày này năm xưa 28/11: Thành lập Cục Điều tiết điện lực

Ngày này năm xưa 28/11: Thành lập Cục Điều tiết điện lực

Ngày này năm xưa 28/11 là ngày Chính phủ ra quyết định về chức năng, nhiệm vụ Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương; ngày Lâm nghiệp Việt Nam.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 28/11/2023: Giá vàng tiếp tục tăng cao; đồng USD giảm giá trên diện rộng

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 28/11/2023: Giá vàng tiếp tục tăng cao; đồng USD giảm giá trên diện rộng

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 28/11: Giá vàng tiếp tục tăng cao; đồng USD giảm giá trên diện rộng; thu phí tự động 5 cảng hàng không...
Từ việc kiểm soát nồng độ cồn đã hình thành thói quen "uống rượu bia thì không lái xe"

Từ việc kiểm soát nồng độ cồn đã hình thành thói quen "uống rượu bia thì không lái xe"

Kể từ khi công tác kiểm tra nồng độ cồn triển khai, ý thức của người tham gia giao thông đã từng bước thay đổi, nhiều địa phương có chuyển biến “đột phá".
Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, tại sao không?

Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, tại sao không?

Trong khi văn hóa rượu bia của Việt Nam có phần còn mang tính hủ tục thì việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật sẽ giúp thói quen này thay đổi tích cực.
Quy định nồng độ cồn tuyệt đối là cần thiết

Quy định nồng độ cồn tuyệt đối là cần thiết

Với việc gia tăng số người chết do rượu bia hàng năm, việc quy định cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn lái xe là cần thiết.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 27/11/2023: Giá vàng có khả năng chuẩn bị cho đợt tăng mới

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 27/11/2023: Giá vàng có khả năng chuẩn bị cho đợt tăng mới

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 27/11: Giá vàng có khả năng chuẩn bị cho đợt tăng mới; mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5%; giá xăng đi xuống…
Ngày này năm xưa 27/11: Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam; Nghị quyết về Hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 27/11: Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam; Nghị quyết về Hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 27/11 là Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam; Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW về Hội nhập kinh tế quốc tế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động